Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

XIX Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami I i I Edycja, Warszawa 16 marca i 8 czerwca 2024 roku


KOMUNIKAT - ZAPROSZENIE 

____________________________________________________________________ 

 

  Najbliższe 

XIX Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami

  Edycja I - 16 marca 2024 roku

  Edycja II (Sztuki Wojenne) - 8 czerwca 2024 roku 

  w Warszawie   

 

 

Federacja

 Renmei                                  Najbliższe      

       XIX Otwarte Mistrzostwa Polski       

       Karate Tsunami       

odbędą się w terminach:

Edycja I - 16 marca 2024 roku


Edycja II (Sztuki Wojenne) -

8 czerwca 2024 roku.

 Warszawa
 Warszawa

 

 

 

 

Widok na centrum Warszawy

z Mostu Siekierkowskiego,

od strony osiedla Radość,

gdzie odbędą się

Mistrzostwa Polski

i gdzie znajduje się

Honbu Dojo Centralna

 Szkoła Karate Tsunami 

i siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk

i Sportów Walki. 

Organizatorzy:

           

          Organizatorami Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami są:

 1. Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z siedzibą w Warszawie, 
 2. Federacja Karate Tsunami Renmei z siedzibą w Warszawie, 
 3. Honbu Dojo Centralna Szkoła Karate Tsunami w Warszawie.    

   Za poszczególne sprawy odpowiedzialne są niżej wymienione osoby funkcyjne.
 
   Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski jest prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa). Do jego zadań należy kierowanie imprezą, ogólny nadzór nad jej przebiegiem i wskazywanie rozgrywek  w poszczególnych konkurencjach i kategoriach na różnych planszach.

 

   Sekretarzem Mistrzostw Polski jest renshi Janusz Popiołek 4 dan (Warszawa). Do jego zadań należy przede wszystkim wykonanie dyplomów dla wszystkich zawodników oraz zapewnienie nagłośnienia.

  

   Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami przeznaczone są – co jest oczywiste i wynika z nazwy – dla najlepszych przedstawicieli różnych ośrodków stylu Karate Tsunami z całej Polski.
   
   Określenie 'Otwarte' w nazwie Mistrzostw Polski oznacza jednak, że uczestniczyć w nich mogą nie tylko tsunamiści (osoby ćwiczące Karate Tsunami), ale również przedstawiciele innych stylów, o korzeniach japońskich, koreańskich, chińskich i wietnamskich.
 Ponadto tradycyjnie w Mistrzostwach Polski startują zawodnicy spoza Polski (zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji - głównie przedstawiciele tamtejszych Polonii), a także obywatele Polski innych narodowości, zwłaszcza Wietnamczycy, choć obecnie z uwagi na pademię i związane z nią obostrzenia będzie to ograniczone. 
   

 

   Mistrzostwa odbędą się w dwóch edycjach: 

 

 • Edycja I - sobota 16 marca 2024 roku (godz. 10-18) w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Poezji 6, Warszawa Falenica 
 • Edycja II (Sztuki Wojenne) - sobota 8 czerwca 2024 roku (godz. 10-18) w siedzibie Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, ul. Patriotów 247, Warszawa Radość.

 

   W trakcie Edycji I (16 marca 2024 roku) rozegranych zostanie cześć konkurencji, a konkretnie:  

 1. Light-contact
 2. Full-contact
 3. Sumo-grappling
 4. Szermierka na miecze
 5. Walka na noże
 6. Nunchaku-kumite
 7. Yakusoku-kumite
 8. Makiwara-kumite
 9. Renraku-waza
 10. Tokui-kata
 11. Pokaz specjalny indywidualny dla każdego stylu
 12. Pokaz specjalny zespołowy dla każdego stylu
 13. Kata Karate Tsunami forma pojedyncza
 14. Kata Karate Tsunami forma potrójna
 15. Kata Karate Tsunami zespołowo
 16. Kata Karate Tsunami z Bronią forma pojedyncza
 17. Kata Karate Tsunami z Bronią forma potrójna
 18. Kata Karate Tsunami z Bronią zespołowo.

 

   W trakcie Edycji II (Sztuki Wojenne - 8 czerwca 2024 roku) rozegrana zostanie druga część konkurencji, a konkretnie:  

 1. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Tatarski
 2. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny
 3. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu w różnych pozycjach
 4. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie w ruchu do celu
 5. Łucznictwo Tatarskie: Zespołowe Strzelanie Salwami
 6. Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy
 7. Shuriken: Rzucanie Gwiazdą do celu
 8. Shuriken-kumite: Pojedynek Gwiazd
 9. Tameshi-wari (łamanie dachówek)
 10. Mistrzostwa siłowo-wytrzymałościowe w rwaniu ciężaru
 11. Mistrzostwa siłowo-wytrzymałościowe w pompkach
 12. Mistrzostwa siłowo-sprawnościowe w wymykach
 13. Makiwara-kumite (po raz drugi)
 14. Szermierka na miecze (po raz drugi)
 15. Walka na noże (po raz drugi)
 16. Nunchaku-kumite (po raz drugi)
 17. Sumo-grappling (po raz drugi)
 18. Light-contact (po raz drugi). 

 

   Wykaz konkurencji podany jest dalej.


   Na miejsce uczestnicy przybywać mogą od godz. 9:00.

  

   O godz. 10:00 odbędzie się krótkie uroczyste otwarcie imprezy, którego dokona prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan

 
   Czas zakończenia imprezy: do godz. 18:00.
  


   Drużyny startujące powinny mieć ze sobą chorągwie swych ośrodków. Zawodnicy z drużyny nie posiadającej swej chorągwi nie będą mogli brać udziału w rozgrywkach.
 


   Konkurencje rozgrywane będą według zasad ogłoszonych w Regulaminie Mistrzostw (podanych na stronach internetowych:
www.federacjasztukwalki.pl i www.karatetsunami.eu). Zasady te odnoszą się również do deklaracji zgłoszeń i opłat startowych.   


   Opłaty startowe: wysokość – bez zmian (50 zł – w przypadku jednej konkurencji, ale z wyjątkiem dwóch konkurencji: FULL-CONTACT i TAMESHI-WARI, w przypadku każdej z tych konkurencji opłata startowa wynosi 100 zł).


   Zawodnik startować może w dowolnej liczbie wybranych konkurencji, ale z zachowaniem wymogu, o którym mowa w następnym akapicie.
  

   Uwaga: zawodnicy reprezentujący Karate Tsunami startować mogą w co najmniej trzech konkurencjach (wymóg ten nie dotyczy zawodników z innych stylów).   

 

   Uwaga:

 • do udziału w imprezie nie zostaną dopuszczeni zawodnicy ośrodków, które nie będą mieć swej chorągwi (wymóg ten dotyczy ośrodków Karate Tsunami);
 • warunkiem dopuszczenia do udziału zawodnika reprezentującego Karate Tsunami jest jego start w co najmniej trzech konkurencjach (wymóg ten nie dotyczy zawodników z innych stylów). 

   Instruktorów prosimy o zapoznanie z tymi informacjami zawodników i koordynowanie ich przygotowań do udziału.  

 

KATEGORIE:

 

Zmagania na Mistrzostwach prowadzone są w 10-ciu kategoriach:

 1. najmłodsi - osoby nie uczęszczające jeszcze do szkoły podstawowej
 2. młodzicy - uczniowie klas I-II szkoły podstawowej
 3. kadeci – uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej 
 4. juniorzy – uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej 
 5. juniorzy starsi - uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej
 6. licealiści młodsi – uczniowie klas I-II liceum lub odpowiednika tej szkoły 
 7. licealiści starsi – uczniowie klas III-IV liceum lub odpowiednika tej szkoły 
 8. dorośli – osoby pełnoletnie
 9. seniorzy – osoby powyżej 50-go roku życia 
 10. mistrzowie – posiadacze stopni mistrzowskich (dan)

          Powyższy podział na szkoły i klasy ma charakter orientacyjny, ponieważ o zaklasyfikowaniu zawodnika do danej kategorii decyduje zawsze jego faktyczny wiek kalendarzowy.  

 

KONKURENCJE:

 

  Zmagania w Mistrzostwach toczone są w następujących konkurencjach:  

 1. Light-contact = walka (1,5 min.) w lekkim kontakcie (tylko dla kadetów, juniorów, juniorów starszych oraz licealistów młodszych i starszych)
 2. Full-contact = walka (1,5 min.) w pełnym kontakcie, dozwolone wszelkie techniki w dowolne części ciała (tylko dla osób dorosłych i mistrzów)
 3. Sumo-grappling = mocowanie się; walka (1,5 min.) będąca połączeniem judo, sumo i zapasów (tylko dla najmłodszych, młodzików, kadetów, juniorów, juniorów starszych) 
 4. Szermierka na miecze = walka (1,5 min.) z użyciem atrap mieczy (piankowych) 
 5. Walka na noże = walka (1,5 min.) z użyciem atrap noży (piankowych) 
 6. Nunchaku-kumite = walka (1,5 min.) z użyciem atrap nunchaku (krótkich cepów)
 7. Yakusoku-kumite = pokaz przez parę zawodników 6-ciu wyreżyserowanych starć: trzech bez broni i trzech z dowolnymi przyrządami 
 8. Makiwara-kumite = pokaz walki (30 sekund) z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy
 9. Renraku-waza = pokaz 6-ciu kombinacji technik: trzech bez broni i trzech z dowolnymi przyrządami (tylko dla najmłodszych, młodzików, kadetów, juniorów, juniorów starszych) 
 10. Tokui-kata = spontaniczny pokaz wyobrażanej walki z kilkoma przeciwnikami z użyciem dowolnych przyrządów (forma ułożona samodzielnie przez startującego) 
 11. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Tatarski = tyłem, w pozycji jazdy konnej, 7 strzał 
 12. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny = ustawienie dowolne, 7 strzał 
 13. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu w różnych pozycjach = po 3 strzały stojąc, klęcząc, siedząc i leżąc
 14. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie w ruchu do celu = idąc, bez zatrzymywania się, 7 strzał
 15. Łucznictwo Tatarskie: Zespołowe Strzelanie Salwami  = 3-osobowa drużyna oddaje 5-krotnie salwę do celu
 16. Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy = strzelanie (1,5 min.) równoczesne do siebie 7 strzałami (z pacynami gumowymi zamiast grotów żelaznych) przez zawodników w pancerzach na tułów (jak do Full-contact) i w hełmach szermierczych 
 17. Shuriken: Rzucanie Gwiazdą = rzucanie gumową gwiazdą (shuriken) do celu – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny 
 18. Shuriken-kumite: Pojedynek Gwiazd = pojedynek (1,5 min.) w rzucaniu shuriken (gumowymi atrapami gwiazd) – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy
 19. Tameshi-wari = rozbijanie - łamanie dachówek (na ilość)     
 20. Pokaz specjalny indywidualny dla każdego stylu = dowolny pokaz umiejętności przez jednego zawodnika, np. pokaz technik, kombiacji technik, form, umiejętności akrobatycznych itp. (tylko dla przedstawicieli innych stylów – spoza Karate Tsunami) 
 21. Pokaz specjalny zespołowy dla każdego stylu = dowolny pokaz umiejętności przez kilkuosobowy zespół, np.pokaz technik, kombinacji technik, form, walki w parach i sepołowej, umiejętności akrobatycznych itp. (zasady jak w konkurencji poprzedniej)
 22. Mistrzostwa siłowo-wytrzymałościowe w rwaniu ciężaru = unoszenie na ilość dwoma lub jedną ręką ciężaru w postaci sztangi lub sztangielki od podłoża nad głowę do pełnego wyprostowania kończyn (30 kg w przypadku młodzieży i dorosłych oraz odpowiednio mniejszego w przypadku osób młodszych)
 23. Mistrzostwa siłowo-sprawnościowe w wymykach = wymyki na drążku lub (do wyboru) unoszenie nóg w zwisie na drabinkach (na ilość)
 24. Mistrzostwa siłowo-wytrzymałościowe w pompkach = do wyboru na pięściach, dłoniach lub palcach: pięciu, trzech, dwóch lub jednym (na ilość)
 25. Kata Karate tsunami forma pojedyncza = pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami bez użycia przedmiotów, które mogą być bronią. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika jednej wybranej formy (jap. kata).
 26. Kata Karate Tsunami forma potrójna = pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami bez użycia przedmiotów, które mogą być bronią. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika trzech wybranych form (jap. kata).  
 27. Kata Karate Tsunami zespołowo = jak wyżej, pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami, ale przez kilkuosobowy zespół (trzy lub cztery osoby - w zależności od formy)   
 28. Kata Karate Tsunami z Bronią forma pojedyncza = pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami, ale z użyciem wybranego przez zawodnika przedmiotu, używanego przez niego w charakterze broni. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika jednej wybranej formy z użyciem dowolnego przyrządu. 
 29. Kata Karate Tsunami z Bronią forma potrójna = pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami, ale z użyciem wybranego przez zawodnika przedmiotu, używanego przez niego w charakterze broni. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika trzech wybranych form z użyciem dowolnego przyrządu lub jednej wybranej formy trzykrotnie (każdorazowo z innym przyrządem).
 30. Kata Karate Tsunami z Bronią zespołowo = jak wyżej, pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami, ale przez kilkuosobowy zespół z użyciem dowolnego przyrządu.

   Jak wcześniej podano, na II Edycji (Sztuki Wojenne) Mistrzostw Polski po raz drugi rozegrane będą - dla chętnych - niektóre konkurencje, które rozgrywane będą podczas wcześniejszej Edycji I (Makiwara-kumite, Szermierka na miecze, Walka na noże, Nunchaku-kumite). 

 

   W konkurencjach tych na Edycji II (Sztuki Wojenne) startować również mogą zawodnicy, którzy już startowali w nich w trakcie I Edycji. Nie stanie się nic złego, jeśli zawodnik dwa razy zdobędzie tytuł Mistrza Polski w danej konkurencji. Będzie to tylko niepodważalne potwierdzenie jego poziomu. Takie rozwiązanie wynika z niecodziennej sytuacji, narzuconej przez pandemię koronawirusa, do której usiłujemy się przystosować. 

 

   W konkurencjach, w których używane będą hełmy i rękawice, zgodnie z zaleceniami władz państwowych będą one dezynfekowane po każdym użyciu. 

 

   Szczegółowy opis wymienionych wyżej konkurencji i kategorii podany jest na tej stronie w artykule  

   Deklaracje zgłoszeń zawodników (pełnoletnich i niepełnoletnich) na te Mistrzostwa Polski pobrać można na tej stronie w dwóch zakładkach:

 

Wyciąg – informacje organizacyjne

z „Regulaminu XIX Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami”

 1. Niniejszą Deklarację Zgłoszenia zawodnika (wypełnioną i z oryginalnym podpisem) należy dostarczyć organizatorowi Mistrzostw Polski najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy - w dniu rozgrywania I lub II Edycji Mistrzostw Polski (do godz. 10:00).  
 2. Informacje podane w deklaracji powinny być napisane w sposób bezbłędny, czytelny i nie budzący wątpliwości. W przypadku niechlujnego i nieczytelnego wypełnienia lub błędu w nazwisku, imieniu (np. użyciu zdrobnienia) i innych danych zgłoszony zawodnik zostanie dopuszczony do imprezy po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 % opłaty startowej za każdą startowaną konkurencję. 
 3. Zgłoszony zawodnik może startować w dowolnie wybranych konkurencjach. 
 4. Opłata startowa za start w jednej konkurencji wynosi 50 zł (ale 100 zł za konkurencję TAMESHI-WARI oraz za konkurencję FULL-CONTACT) – o ile w terminie do 7 dni przed daną Edycją zawodnik zostanie zgłoszony e-mailem organizatorowi imprezy, a opłata startowa wpłacona na poniższe konto: Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, 04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247
    konto bankowe:  Alior Bank SA, 30 2490 0005 0000 4500 4645 3623
      
 5. W przypadku zgłoszenia zawodnika lub wpłacenia opłaty startowej po termnie do 7 dni przed daną Edycją – zawodnik zostanie dopuszczony do udziału w imprezie po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 % opłaty startowej za każdą startowaną konkurencję. 
 6. Zawodnika należy zgłosić drogą elektroniczną na e-mail: ryszard.murat@gmail.com podając dane wymienione w punktach 1, 4, 5, 6 Deklaracji Zgłoszenia (nazwisko i imię zawodnika; nazwa drużyny; kategoria wiekowa; konkurencje, w których będzie startować). Informacje podane w punkcie 2 niniejszego Wyciągu mają zastosowanie również do zgłoszenia zawodnika drogą elektroniczną.

 

   Zmagania zawodników na Mistrzostwach Polski oceniać będą wybrani sędziowie z wykazu sędziów podanego na tej stronie w zakładce: SĘDZIOWIE - Aktualna Lista Sędziów Karate Tsunami

    

   Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami: Edycji I - 16 marca oraz Edycji II (Sztuki Wojenne) - 8 czerwca 2023 roku.       

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015186
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com