Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Sensei Robert Czajkowski 2 dan oficjalnym przedstawicielem Karate Tsunami w Nowym Jorku i USA


 

NOWY JORK – USA:
Sensei Robert Czajkowski

zdobył mistrzowski stopień 2 dan

i został oficjalnym przedstawicielem Karate Tsunami

w Nowym Jorku i USA

 

 New York City  Sensei Robert Czajkowski 2 dan

   

Znany weteran Karate Tsunami

Robert Czajkowski

zdobył kolejny mistrzowski

stopień 2 dan i został oficjalnym przedstawicielem Karate Tsunami

w Nowym Jorku i USA. 

 New York City

   Stopień ten i tytuł przyznał Robertowi Czajkowskiemu w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan - na wniosek jego nauczyciela wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan.

 

Warszawa  Honbu Dojo soke Ryszard Murat 10 dan   Warsaw

Siedziba władz Karate Tsunami (Centralne Biuro; jap. Honbu Dojo; ang. Headquarters) funkcjonuje w stolicy Polski - Warszawie.

W środku widok na salę treningową Honbu Dojo, w której odbywają się szkolenia i egzaminy głównych instruktorów z Polski

i całego świata. Od prawej założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan.

 

USA - Nowy Jork / New York City:


Sensei Czajkowski Robert 2 dan
Oficjalny przedstawiciel w USA i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Nowym Jorku

The official representative in USA and head of Tsunami Karate Center in New York City

 New York

 Sensei Robert Czajkowski 2 dan  Sensei Robert Czajkowski 2 dan  President Bill Clinton

Sensei Robert Czajkowski 2 dan i soke Ryszard Murat 10 dan w trakcie ćwiczeń walki z użyciem kijów (bo).

Od prawej: sensei Robert Czajkowski 2 dan w rozmowie z prezydentem USA Billem Clintonem i żoną prezydenta Hillary Clinton, 1994.
Sensei Robert Czajkowski 2 dan and soke Richard Murat 10 dan during studying fight with the stick (bo). On the right:

sensei Robert Czajkowski 2 dan in a conversation with  president of USA Bill Clinton and the president's wife Hillary Clinton, 1994.  

Glob   

Styl Karate Tsunami uprawiany jest już w wielu krajach

na wszystkich kontynentach – w Europie, Azji, Afryce,

Ameryce i Australii.

 

Tsunami Karate style is practiced in a lot of countries

on all continents - Europe, Asia, Africa, America and Australia.

 
Karate Tsunami

   Świadczy to, że system Karate Tsunami jest skuteczny, zrozumiały i przystępny oraz zdobywa chętnych na całym świecie - bez względu na różnice narodowe, kulturowe i religijne.

  

   It proves that Tsunami Karate system is effective, understandable and accessible, and wins people around the globe - regardless of national, cultural and religious differences.

 

   Jak widać, system Karate Tsunami uprawiany jest również w USA i to w głównym mieście tego wielkiego kraju: Nowym Jorku.

 

   Oficjalnym przedstawicielem Karate Tsunami w Nowym Jorku i USA jest weteran tego stylu sensei Robert Czajkowski 2 dan, znany działacz środowiska żydowskiego, które posiada bardzo silną pozycję w USA i zwłaszcza w Nowym Jorku.

 

   W związku z tym przedstawiamy kilka podstawowych informacji o Nowym Jorku i mieszkańcach tej metropolii,  zwłaszcza ze środowiska żydowskiego.

 

 New York  New York  New York

 New York  New York  New York

Mapa i widoki Nowego Jorku.
Map and views of the New York City.

 New York City

   Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) to najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych (ponad 8 mln mieszkańców), a zarazem centrum jednej z największych aglomeracji na świecie (ponad 18 mln mieszkańców).


   Nowy Jork stanowi również najbardziej zróżnicowane językowo miasto na świecie, gdyż na jego obszarze mówi się w ponad 800 językach.


   Położony na wybrzeżu Atlantyku, w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, Nowy Jork składa się z pięciu okręgów, określanych mianem boroughs: Bronksu, Brooklynu, Manhattanu, Queens i Staten Island.

   Nowy Jork jest światowym centrum w dziedzinie biznesu, finansów, mediów, sztuki, mody, badań naukowych, technologii, edukacji i rozrywki (między innymi przemysłu muzycznego).

 

   Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata

 New York City

    

   W Nowym Jorku działają liczne uniwersytety i college, włączając w to prestiżowe Columbia University, New York University oraz Rockefeller University, które należą do stu najlepszych szkół wyższych na świecie.


   Populacja Nowego Jorku jest wyjątkowo zróżnicowana. Około 36% populacji Nowego Jorku ma obce pochodzenie. Mieszkają tu rzesze emigrantów z różnych krajów, najwięcej z Dominikany, Chin, Jamajki, Meksyku, Indii, Ekwadoru, Włoch, Haiti, Kolumbii i Gujany.

Żydzi w Nowym Jorku

 

  Szczególnie silną pozycję w Nowym Jorku posiadają Żydzi, spośród których wywodzi i się i wśród których działa sensei Robert Czajkowski.


   Nowojorski obszar metropolitalny jest domem dla największej społeczności żydowskiej poza Izraelem. Społeczność ta liczy w USA 5 mln, co stanowi 1,7% ludności USA. Chociaż Żydzi stanowią tylko niecałe 2% populacji USA, to aż 37% laureatów Nagrody Nobla z USA było Żydami. Również pod względem zarobków Żydzi są na pierwszym miejscu w USA. 46% amerykańskich Żydów zarabia ponad 100 tys. dolarów rocznie, podczas gdy tylko 17% ogółu Amerykanów. Zajmują oni także 7% wszystkich stanowisk kierowniczych w amerykańskich korporacjach. Również 60% stanowisk kierowniczych w Hollywood zajmowanych jest przez Żydów. 

 Tsunami

 

           Napis Tsunami w języku hebrajskim.

 Sensei Robert Czajkowski 2 dan

     

   Sensei Robert Czajkowski ma 51 lat i jest weteranem Karate Tsunami, który uprawia od 1990 roku pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan i hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan.


   Od 2000 roku jest członkiem Honbu - Zarządu Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami, w której reprezentuje środowiska żydowskie.

 

   Jest bardzo aktywnym i znanym w świecie działaczem żydowskim, pochodzącym z Warszawy. Pełnił funkcje: sekretarza Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, delegata na Światowy Kongres Żydów, członka Zarządu Maccabi World Union (Światowej Unii Maccabi – największej żydowskiej organizacji o charakterze sportowym: ponad 400 tysięcy członków), a ponadto pełnił funkcję prezesa Żydowskiego Klubu Maccabi w Warszawie (w którym funkcjonowała Sekcja Karate Tsunami).

 

 

 

 

   

Sensei Robert Czajkowski z wybranymi uczennicami

z Źydowskiego Klubu Maccabi w Warszawie, 1997.

Fot. W.Susid, z okładki czasopisma Społeczno-

Kulturalnego "Słowo Żydowskie" (Dos Jidisze Wort).

 Maccabi

   Robert Czajkowski jako reprezentant środowiska żydowskiego był kilkakrotnie przyjmowany przez Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. W 1994 roku - wraz z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem (pochodzącym z Nowego Jorku) i bohaterem wojennym prof. n. med. Markiem Edelmanem - witał prezydenta USA Billa Clintona i jego żonę Hillary Clinton przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

 

Od lewej: znak Maccabi World Union (Światowej Unii Maccabi) największej żydowskiej organizacji o charakterze sportowym - zrzeszającej ponad 400 tysięcy członków, której członkiem

Zarządu jest Robert Czajkowski. Od prawej: publikacja

przedstawiająca Karate Tsunami, którą przygotował sensei

Robert Czajkowski dla żydowskich środowisk na świecie.

 Karate Tsunami
 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski

 

 

 

 

 

 

 

   

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Aleksander Kwaśniewski

i Robert Czajkowski

podczas jednego ze spotkań.

 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski

 

 

 

 

   

Sensei Robert Czajkowski

(pierwszy od lewej) przedstawia

 Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

 Aleksandrowi Kwaśniewskiemu

 wyróżniających się członków

 Żydowskiego Klubu Maccabi.

 

Fot. K.Ratschka, zamieszczona

w Magazynie Ambasady Izraela w Warszawie "Szalom", grudzień 2001.

 President USA Bill Clinton

 

   

 Złożenie wieńca pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie 1994. Od lewej: Robert Czajkowski, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, Hillary Clinton, Prezydent USA Bill Clinton,

 bohater wojenny prof. n. med. Marek Edelman. Fot. W.Susid.

 

Wśród zaproszonych na tę wyjątkową uroczystość gości

był również Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan.

    Robert Czajkowski ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim.


   Karate Tsunami uprawia już 23 lata (od 1990 roku), początkowo w uczelnianym Klubie Karate-do - „Tsunami” Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan, a później shihan Włodzimierza Parfieniuka 8 dan.


    Po ukończeniu kursu instruktorskiego, od 1994 roku Robert Czajkowski sam nauczał Karate Tsunami w Żydowskim Klubie Maccabi, a także Żydowskiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum Ronalda Laudera w Warszawie. Przez wiele lat zajęcia w tym klubie wraz Robertem Czajkowskim prowadził również Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan. W związku z tym obaj widnieją na fotografiach, opublikowanych w artykułach w czasopismie Społeczno-Kulturalnym "Słowo Żydowskie" (Dos Jidisze Wort), które zamieszczamy.

 Karate Tsunami

 

 

 

 

 

 

Fotografie okładek czasopisma Społeczno-Kulturalnego "Słowo Żydowskie", przedstawiające między innymi instruktorów Karate Tsunami Żydowskiego Klubu Maccabi: sensei Roberta Czajkowskiego 2 dan i hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan. 

 Słowo Żydowskie

 Karate Tsunami  Karate Tsunami Karate Tsunami 

Przykłady artykułów na temat Karate Tsunami we wspomnianym czasopismie Społeczno-Kulturalnym "Słowo Żydowskie".

 Szalom

   

Od prawej: Fragment

 jednego z artykułów o Żydowskim Klubie Maccabi w Magazynie Ambasady Izraela w Warszawie "Szalom", grudzień 2001.

   

Na fotografii Robert Czajkowski przedstawia Prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu

niektórych członków Klubu.

  

Od lewej: okładka tego czasopisma z fotografią,

na której widnieje między innymi Szymon Peres i Jolanta Kwaśniewska, żona Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski
 Karate Tsunami    

   W 1996 roku Robert Czajkowski uzyskał w Karate Tsunami mistrzowski stopień 1 dan i zaszczytny tytuł sensei (jap. 'mistrz nauczyciel'), zaś w 2013 roku kolejny mistrzowski stopień 2 dan.

 

 

 

Soke Ryszard Murat 10 dan

w trakcie nauki walki bo (długim kijem) w Honbu Dojo w Warszawie

 w 2003 roku, z dwoma żydowskimi instruktorami Karate Tsunami.

Od lewej sensei Robert Czajkowski

 2 dan, od prawej sensei David Zira

1 dan (lekarz, pochodzący

z Tel Awiwu).

   Sensei Robert Czajkowski 2 dan otrzymał bardzo staranne i skuteczne przygotowanie w zakresie technik i strategii walki Karate Tsunami zarówno z racji swych uzdolnień oraz systematycznych treningów, jak też dlatego, że jego wieloletnimi bezpośrednimi nauczycielami byli: soke Ryszard Murat 10 dan i hanshi Włodzimerz Parfieniuk 8 dan.

 

   Oto opinia na jego temat, wydana przez Wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan:

   Sensei Roberta Czajkowskiego cechuje ustawiczna praca nad sobą i doskonalenie się (jak postuluje system Karate Tsunami), bardzo szeroka wiedza w różnych dziedzinach, kreatywność, empatia, wysoka kultura osobista, zdolności organizacyjne i interpersonalne, a także wrodzony niezwykły intelekt tak charakterystyczny dla przedstawiciela narodu żydowskiego.

 

  Dalej jako uzupełnienie przedstawiamy kilka informacji na temat Honbu Dojo, Karate Tsunami, Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki oraz soke Ryszarda Murata 10 dan i hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan.

   

Honbu Dojo - siedziba władz Karate Tsunami i siedziba Federacji    

    

   Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) działa w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.

 

   Jest to miejsce regularnych i okresowych szkoleń oraz egzaminów Karate Tsunami - dla osób z Warszawy,  z całej Polski i z innych krajów na różnych kontynentach. Tu mieści się główna siedziba władz Federacji Karate Tsunami Renmei (International Karate Tsunami Federation i jej polskiej gałęzi Polskiej Federacji Karate Tsunami).

 

Honbu Dojo

Widok na salę treningową Honbu Dojo w Warszawie, miejsce szkoleń i egzaminów Karate Tsunami.    

 Renmei

     

   Styl Karate Tsunami odnotował ogromne sukcesy w skali polskiej i międzynarodowej.

 

   W Polsce uprawiany jest w wielu miejscowościach: od Szczecina, Kołobrzegu, Gdańska i Korsze na północy - po Bolesławiec, Górny Śląsk, Zakopane i Krosno na południu oraz od Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Łomnicy i Bolesławca na zachodzie - po Ełk, Hajnówkę, Białą Podlaską na wschodzie. Główne centrum Karate Tsunami od lat mieści się w Warszawie (właśnie w Honbu Dojo).

   Styl Karate Tsunami uprawiany jest również w wielu krajach na wszystkich kontynentach – w Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii. Uprawiany jest nawet w tak egzotycznych krajach, jak Iran, Algieria, Indie czy Pakistan.

 

   W różnych artykułach na naszej stronie znaleźć można informacje o szkoleniach i egzaminach przedstawicieli Karate Tsunami z rozmaitych krajów, zwłaszcza w Honbu Dojo w Warszawie.  

 Warsaw
Taikai

 

   

Na czele Karate Tsunami stoi

soke Ryszard Murat 10 dan,

który założył ten styl w 1979 roku,

a równocześnie od 1989 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich

Sztuk i Sportów Walki.

 Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

  

  W Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) przy ul. Patriotów 247 w Warszawie znajduje się również siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.  

Federacja 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, która w zakresie swych rozmiarów nie znajduje podobnego odpowiednika w innych krajach.   

 

   Zrzesza ponad 30 organizacji o zasięgu ogólnopolskim, a nawet związki z innych krajów. Wśród tych 30 zrzeszonych organizacji znajduje się między innymi: Federacja Karate Tsunami Renmei.

 

   Do Federacji należy wielu mistrzów różnych stylów o wysokich i najwyższych stopniach. Wśród członków Federacji jest aż dziesięciu posiadaczy najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan.

   Z tych względów właśnie w Honbu Dojo w Warszawie odbywają się zjazdy, zebrania, narady i uroczystości z udziałem liderów (w tym posiadaczy najwyższych stopni 10 dan) różnych stylów o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich i innych, a także szkolenia, zgrupowania, kursy instruktorskie i egzaminy na stopnie.

 

   W Honbu Dojo odbywają się także (obok stałych i regularnych treningów różnych grup) podobne imprezy Karate Tsunami z udziałem mistrzów i reprezentantów tego stylu z Polski i wielu innych krajów świata.

 

   Wśród tych imprez na wyróżnienie zasługują liczne egzaminy na stopnie, zwłaszcza mistrzowskie, które soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadza przedstawicielom Karate Tsunami i wielu innych stylów. Informacje o tych egzaminach przedstawiamy w wielu artykułach na naszej stronie.

 yoko-geri-kekomi

   Założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan jest jedynym polskim mistrzem, do którego szkoły w Warszawie (Honbu Dojo) przyjeżdżają delegacje z całego świata szkolić się, podnosić swój poziom oraz składać egzaminy na stopnie. W tym celu do Honbu Dojo w Warszawie przybywają nawet mistrzowie z Azji i innych kontynentów.  

 

     Soke Ryszard Murat 10 dan jest założycielem stylu Karate Tsunami i pełni funkcję prezesa Federacji Karate Tsunami Renmei (zrzeszającej ośrodki Karate Tsunami ze wszystkich kontynentów) oraz równocześnie funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (największej w Polsce organizacji sztuk walki, zrzeszającej ponad 30 ogólnokrajowych zrzeszeń różnych stylów).  

 

Soke Ryszard Murat 10 dan prezentuje jedną z charakterystycznych

technik Karate Tsunami yoko-geri-kekomi (kopnięcie wbijające

bokiem) z partnerem, którym jest hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan.

    

   Wielką rolę w Karate Tsunami odgrywa hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan. Jest z wykształcenia logistykiem (niezależnie od ukończenia innych fakultetów – językowych) i pracuje w jednej z międzynarodowych korporacji.

 

   Z tego względu ciągle przemieszcza się między rodzinną Hajnówką na wschodzie Polski, Warszawą, Zurichem w Szwajcarii, Modeną i Bolonią we Włoszech oraz wieloma innymi miastami w różnych krajach.

 

 

 

Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan prezentuje yoko-geri-kekomi

w kurorcie na wyspie Teneryfa (Wyspy Kanaryjskie na Atlantyku).

 Parfieniuk

   Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan pełni funkcję wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami Renmei (International Karate Tsunami Federation) i z upoważnienia soke Ryszarda Murata 10 dan koordynuje rozwój tego stylu w wielu krajach świata, w tym także w Iranie

  

   Równocześnie pełni odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.   

 

 Pafos  Italia  Wojewoda

  Od lewej: hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan prezentuje charakterystyczną dla Karate Tsunami technikę mae-geri-kekomi (kopnięcie wbijające przodem) przed uczestnikami międzynarodowego zgrupowania (z Cypru, Niemiec i Grecji) w Pafos na Cyprze. Według greckiej mitologii dokładnie w tym miejscu na tej plaży miała narodzić się z piany morskiej bogini piękności i miłości Afrodyta (łac. Wenus).

W środku: hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan ze swymi głównymi uczniami we Włoszech: renshi Andrea Rossi 4 dan (Carpi,

Reggio Emilia – od prawej) i sensei Davide Martinelli 1 dan (Modena – od lewej) z typowymi przyrządami używanymi w Karate

Tsunami w walce: tonfa, nunchaku i bo. Od prawej: Wojewoda Podlaski Jerzy Półjanowicz w Urzędzie Wojewódzkim

w Białymstoku wręcza Włodzimierzowi Parfieniukowi Srebrny Krzyż Zasługi, przyznany przez Głowę Państwa

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwoju Karate Tsunami.

   

    Dzięki szerokim kontaktom międzynarodowym oraz unikalnym metodom hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan znacząco przyczynia się do rozwoju Tsunami. Namacalnymi rezultatami tego rozwoju są kolejne ośrodki Karate Tsunami w różnych krajach, między innymi we Włoszech, na Cyprze, w Algierii, Pakistanie, Indiach, a  także w Iranie.

 Glob

     

   Następne ośrodki Karate Tsunami organizowane są między innymi w Serbii, Anglii, Finlandii, Bangladeszu, Egipcie, Maroku, Turcji i innych krajach. Niebawem podamy informacje o tych ośrodkach.
    
   W ten sposób Karate Tsunami uprawiany jest w wielu krajach na wszystkich kontynentach, w Europie, Ameryce, Afryce, Azji i Australii.

 
 Karate Tsunami

   Karate Tsunami uprawia wiele osób z wszelkich kręgów kulturowych: rzymsko-katolickiego, prawosławnego, protestanckiego, muzułmańskiego, żydowskiego, hinduistycznego, buddyjskiego i wielu innych z różnych krajów. Sylwetki głównych mistrzów z tych krajów będą stopniowo przedstawiane w naszym dziale: International Karate Tsunami Masters and Instructors.

 

  Świadczy to o tym, że system Tsunami założony przez soke Ryszarda Murata 10 dan jest skuteczny, zrozumiały i przystępny oraz zdobywa coraz więcej chętnych na całym świecie bez względu na różnice narodowe, kulturowe i religijne. Systematycznie podkreśla to hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan. 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015332
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com