Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI - KURS ZAWODOWY: Oferta dla Ciebie


 

Oferta dla Ciebie:

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

Kurs zawodowy

 

 Warszawa  Warszawa

Zapraszamy zainteresowanych

na kursy zawodowe o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.


   Kursy te odbywają się w Warszawie    

 w dogodnych terminachuzgadnianych indywidualnie z uczestnikami.

 

Organizatorem jest Polska Federacja

 Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. 

 Federacja

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (działająca od 1988 roku) jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, ponieważ zrzesza ponad 30 związków i szkół różnych sztuk i stylów walki o korzeniach japońskich, chińskich, wietnamskich, koreańskich, filipińskich i innych. Jej prestiż wynika także z faktu, że zrzesza ponad 10-ciu mistrzów różnych stylów, posiadajacych najwyższy na świecie mistrzowski stopień 10 dan

Honbu Dojo

 

 

Kursy odbywają się

w siedzibie

Polskiej Federacji Dalekowschodnich

Sztuk i Sportów Walki

w Warszawie przy 

ul. Patriotów 247.

 

   

Widok na salę treningową, w której odbywają się kursy.

   Celem KURSU ZAWODOWEGO O SPECJALNOŚCI TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu specjalisty ds. taktyki i technik interwencji, a także ich potwierdzenie stosownym dokumentem.

  

   Program kursu obejmuje między innymi:

  • nabycie wiedzy na temat przepisów w kwestii interwencji, zasad postępowania w przypadku interwencji, a także w kwestii rozeznania sytuacji wymagającej interwencji i wyboru stosowanych technik interwencji (taktyka interwencji);
  • zdobycie umiejętności zastosowania technik interwencji - w sposób zgodny z prawem, skuteczny, bezpieczny dla interweniującego i nie wyrządzający krzywdy obezwładnianemu. 

   W trakcie kursu odbywają się zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (ćwiczenia).

 

soke Ryszard Murat 10 dan  soke Ryszard Murat 10 dan

Przykład zajęć praktycznych na jednym z kursów. 

 

    Cena kursu wynosi aktualnie tylko 350 zł oraz 100 zł na jednorazowe wykonanie przez drukarnię legitymacji instruktorskiej

   Ta promocyjna cena pdnosi się tylko do członków Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Jeśli zatem nie jesteś jej członkiem, a chciałbyś skorzystać z tego kursu w wymienionej promocyjnej cenie, to wcześniej powinieneś zapisać się do tej Federacji (informacje na ten temat podane są na jej stronie internetowej www.federacjasztukwalki.pl).

  

   Kurs odbyć można w formie zespołowej (w grupie innych uczestników) lub indywidualnie.

  

   Zajęcia kursowe odbywają się w dogodnych terminach - według uzgodnień - w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Terminy zajęć są uzgadniane indywidualnie z prowadzącym kurs i dostosowywane do możliwości uczestników.

Taktyka i techniki interwencji

Uczestnicy jednego z kursów

prezentują otrzymane dokumenty,

potwierdzające zdobycie tytułu zawodowego specjalisty ds. taktyki i technik interwencji.

 

Od lewej: Maciej Muszyński (Warszawa), Radosław Grudzień (Nowy Dwór Mazowiecki), Marek Szostak (Warszawa), dr inż. Mariusz Wójcik 2 dan (Kraków), Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa), Jacek Grzegorz Górski (Pilawa), Krzysztof Jarząb 2 dan (Koszalin). W środku prowadzący kurs

prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan.

   Po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, a zarazem tytuł zawodowy specjalisty ds. taktyki i technik interwencji (popularnie: specjalisty ds. ochrony).

 

   Ten tytuł zawodowy zapewnia dodatkowy zawód i wiąże się z ewentualną pracą w charakterze specjalisty ds. taktyki i technik interwencji. 

 

   KURS ma za zadanie fachowo przygotowywać do wykonywania wymienionego zawodu i podwyższać uzyskane wcześniej kwalifikacje zawodowe.

 

   Zdobyty po ukończeniu KURSU zawód specjalisty ds. taktyki i technik interwencji (popularnie: specjalisty ds. ochrony) może być więc dla Ciebie podstawowym lub kolejnym zawodem i zajęciem.

 

   KURSY te są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom dużej rzeszy ludzi z całego kraju (kandydatów do pracy oraz osób już pracujących i służących w firmach ochrony, Straży Miejskiej, Policji i innych instytucjach), którzy chcieliby uzyskać lub podwyższyć swoje kwalifikacje oraz otrzymać potwierdzające ten fakt dokumenty.

 mapa

 

Zdobyte uprawnienia są ważne nie tylko w Polsce,

ale we wszystkich krajach UNII EUROPEJSKIEJ oraz w innych państwach.

   

Z możliwości tej skorzystało szereg osób, które podjęły pracę

między innymi w Anglii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Irlandii, Norwegii, Szwajcarii.

   UWAGA: niemało osób, które już ukończyły kurs i wykonują różne zawody, nie zamierza pracować w zawodzie specjalisty ds. taktyki i technik interwencji.

   Osoby te udział w kursie potraktowały jako okazję do zdobycia użytecznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, które wymagają interwencji w codziennym życiu. Każdemu zdarzyć się może sytuacja wymagająca skutecznego i zgodnego z prawem obezwładnienia agresywanego napastnika, atakującego osoby lub niszczącego mienie. Taka wiedza i umiejętności zawsze może się przydać.   

 

Ukończenie tego KURSU ZAWODOWEGO umożliwia uczestnikowi udział

w innym szkoleniu - KURSIE INSTRUKTORA TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI.

 

Jest to jednak zupełnie inny kurs, ukierunkowany na metodykę nauczania

(zdobycia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w kwestii nauczania innych osób),

umożliwiający zdobycie uprawnień instruktora taktyki i technik interwencji.

Informacje na ten temat podane są w odrębnym artykule.

 Taktyka i techniki interwencji

 

Uczestnicy jednego z kursów
prezentują otrzymane dokumenty,
potwierdzające zdobycie tytułu zawodowego specjalisty ds. taktyki i technik interwencji.


Od lewej: Krzysztof Patla (lat 47, Jaworzno; emerytowany sztygar górniczy), Mariusz

Filarski  (lat 31, Miechów; właściciel siłowni),

Adam Malachiński (lat 27, Idzikowice;

pracownik firmy ochrony), Mariusz

Krupiński (lat 49, Warszawa; architekt).

   W omawianym tu kursie (zawodowym, nie instruktorskim) uczestniczyć mogą osoby wykonujące różne zawody i o różnym wykształceniu, kobiety i mężczyźni.


   Dotychczas wśród uczestników kursu byli między innymi funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, pracownicy firm ochrony, przedsiębiorcy (właściciele firm), pracownicy naukowi, prawnicy, architekci, nauczyciele, emeryci i bezrobotni.

 

 soke Ryszard Murat 10 dan

   Zajęcia na kursie prowadzi Prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki i zarazem prawnik soke Ryszard Murat 10 dan.

   Posiada wysokie kwalifikacje w tej dziedzinie, teoretyczne i praktyczne, poparte kilkudziesięcioletnią praktyką i wielkimi osiągnięciami. 

   Ukończył między innymi dwie renomowane uczelnie: Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji) oraz Akademię Spraw Wewnętrznych MSW w Warszawie. 

   W okresie ponad 30 lat prowadzone przez niego kursy instruktorskie z różnych specjalności (głównie Samoobrony i różnych sztuk walki) ukończyło kilka tysięcy osób z Polski i kilkaset z innych krajów, zdobywając stosowne uprawnienia zawodowe. 

   Już ponad 30 lat temu prowadził szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego i zasad użycia broni palnej z oficerami i funkcjonariuszami służb specjalnych.

Taktyka i techniki interwencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład zajęć w trakcie jednego z kursów.


     

Zainteresowanych ukończeniem tego kursu prosimy o kontakt

bezpośrednio z Prezesem Federacji Ryszardem Murat

e-mail: ryszard.murat@gmail.com lub tel. 795 143 378


   Nie przegap okazji. Zapraszamy. 

 

   Kurs kończy się egzaminami z zakresu wiedzy i umiejętności postępowania w sytuacjach wymagających interwencji, a następnie uroczystym wręczeniem dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje zawodowe.


Uroczyste wręczenie dokumentów

 

   Dalej prezentujemy wręczenie dokumentów niektórym uczestnikom kursu. Przedstawione fotografie świadczą, że w kursie biorą udział osoby z całego kraju, o różnych zawodach i wykształceniu, uczestniczące w kursie zarówno zespołowo, jak indywidualnie.

Jurczakowski

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 27 lipca 2014 roku.

   

Dokument otrzymuje Adam Jurczakowski

(lat 47; zam. Piastów, woj. mazowieckie).

Uprawiał ju-jitsu (1 kyu), kick-boxing

i karate shotokan. 27 czerwca 2014 roku

ukończył w Federacji kurs instruktora

Samoobrony. Z wykształcenia politolog,

jest funkcjonariuszem Straży Miejskiej. 

Krupiński

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 8 lipca 2014 roku.

   

Dokument otrzymuje Mariusz Krupiński
(lat 49; zam. Warszawa). Jest weteranem

Karate Tsunami i posiadaczem mistrzowskiego

 stopnia 4 dan oraz zaszczytnego tyułu renshi

(jap. 'wielokrotny mistrz'). Od wielu lat uprawia

 Karate Tsunami w Honbu Dojo (Centralnej

Szkole Karate Tsunami), ćwicząc indywidualnie

z soke Ryszardem Murat 10 dan. Jest architektem

 i właścicielem znanej firmy "SAWA-TECH"

(www.sawa-tech.pl), która zaprojektowała

wiele poważnych obiektów. 

Patla

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 8 lipca 2014 roku.

   

  Dokument otrzymuje Krzysztof Patla
(lat 47; zam. Jaworzno, woj. śląskie). Wiele lat

uprawiał karate kyokushin, a także karate shotokan

i boks. Jest posiadaczem mistrzowskiego stopnia 1 dan

 i zaszczytnego tywułu sensei (jap. 'mistrz nauczyciel')

w Karate Tsunami oraz kilkakrotnym medalistą

 Mistrzostw Polski Karate Tsunami w kategorii mistrzów.

 Ukończył w Federacji kurs instruktora Karate Tsunami

 (24 października 2013) i kurs instruktora Samoobrony

(28 czerwca 2014). Jest emerytowanym

sztygarem górniczym.

Filarski

 

 

 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 8 lipca 2014 roku.

     

Dokument otrzymuje Mariusz Filarski
(lat 31; zam. Miechów, woj. małopolskie).
Jest właścicielem siłowni w Miechowie.

Malachiński

 

 

 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 8 lipca 2014 roku.

   

Dokument otrzymuje Adam Malachiński
(lat 27; zam. Idzikowice, Powiat Płoński, woj. mazowieckie). Jest pracownikiem firmy ochrony.

   

sensei Piotr Bartoszewski 2 dan (Pilawa)

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 28 kwietnia 2013 roku.

   

Dokument otrzymuje Piotr Bartoszewski

(lat 45;  zam. Pilawa, woj. mazowieckie).

Jest instruktorem i weteranem Karate Tsunami,

 posiadaczem mistrzowskiego stopnia 2 dan

i zaszczytnego tytułu sensei (jap. 'mistrz

 nauczyciel'), pracownikiem jednej z firm w Pilawie.

 hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa)

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 28 kwietnia 2013 roku.

 

Dokument otrzymuje Jarosław Duczmalewski

(lat 57; zam. Warszawa). Jest instruktorem i liderem szkoły walki o nazwie System Czerwonego Feniksa, posiadaczem wysokiego mistrzowskiego

 stopnia 8 dan i zaszczytnego tytułu hanshi

(jap. 'mistrz mistrzów'), pracownikiem znanego

 hotelu "Novotel" (dawniej pod nazwą "Forum")

w centrum Warszawy.

 Jacek Górski (Pilawa)

 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 28 kwietnia 2013 roku.

 

Dokument otrzymuje Jacek Grzegorz Górski

(lat 37; zam. Pilawa, woj. mazowieckie).

Jest instruktorem Karate Tsunami,

pracownikiem korporacji "Avon" w Pilawie.

 Radosław Grudzień (Nowy Dwór Mazowiecki)

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 28 kwietnia 2013 roku.

 

Dokument otrzymuje Radosław Grudzień
(lat 31; zam. Nowy Dwór Mazowiecki,

woj. mazowieckie). Jest funkcjonariuszem

 Straży Granicznej z lotniska w Modlinie.

 

 sensei Krzysztof Jarząb 1 dan (Koszalin)

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 28 kwietnia 2013 roku.

 

Dokument otrzymuje Krzysztof Jarząb
(lat 47; zam. Koszalin). Jest mistrzem Karate Tsunami, posiadaczem mistrzowskiego stopnia

2 dan i zaszczytnego tytułu sensei (jap. 'mistrz nauczyciel"), wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski Karate Tsunami w kategoriach seniorów

 i mistrzów, przedsiębiorcą budowlanym. 

 Mikołaj Muszyński (Warszawa)

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 28 kwietnia 2013 roku.

 

  Dokument otrzymuje Mikołaj Muszyński
(lat 38; zam. Warszawa). Jest kilkakrotnym medalistą Mistrzostw Polski Karate Tsunami

w kategorii seniorów, prrzedsiębiorcą.

 Marek Szostak (Warszawa)

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 28 kwietnia 2013 roku.

 

  Dokument otrzymuje Marek Szostak
(lat 49; zam. Warszawa). W przeszłości uprawiał Karate Shotokan, a obecnie System Czerwonego Feniksa. Jest pracownikiem firmy ochrony.

 sensei dr inż. Mariusz Wójcik 2 dan (Kraków)

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 28 kwietnia 2013 roku.

 

  Dokument otrzymuje dr inż. Mariusz Wójcik
(lat 64; zam. Kraków). Jest mistrzem Karate Kyokushin (1 dan) i Karate Tsunami (2 dan), posiadaczem zaszczytnego tytułu sensei

(jap. 'mistrz nauczyciel'), pracownikiem naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Pawliwiec 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 28 marca 2013 roku.

 

  Dokument otrzymuje Anna Pawliwiec
(zam. Wadwowice, woj. małopolskie).

Jest pracownikiem stacji benzynowej.

 Szcześniak

 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU ZAWODOWEGO o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 28 marca 2013 roku.

 

  Dokument otrzymuje Hubert Szcześniak 
(lat 26; zam. Warszawa). Uprawia Karate Tsunami

w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami).

 Ukończył w Federacji kurs instruktora Samoobrony

 (17 czerwca 2012 roku). Z zawodu jest

mechanikiem samochodowym.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015238
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com