Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Egzaminy na kolejne stopnie mistrzowskie weteranów z Kutna: 20 lutego 2010 roku w Honbu Dojo


    

Egzaminy na kolejne stopnie mistrzowskie

weteranów Tsunami z Kutna:

20 lutego 2010 roku w Honbu Dojo

 

 Warszawa

   

W sobotę 20 lutego 2010 roku

w Honbu Dojo (Centralnej Szkole

Karate Tsunami) w Warszawie odbyły się egzaminy na kolejne stopnie mistrzowskie dla trzech weteranów Tsunami z Kutna.

 Kutno

   Wskutek tych egzaminów wyższe stopnie zdobyli:

 • sensei Jan Najberg – stopień 2 dan,
 • sensei Andrzej Misztal – stopień 2 dan,
 • meijin Jacek Łukawczyk  - stopień 3 dan.  

Kutno 

 Na egzaminach teoretycznych 20 lutego 2010 roku w Honbu Dojo. Od lewej: soke Ryszard Murat 10 dan,

sensei Jan Najberg 2 dan, sensei Andrzej Misztal 2 dan i meijin Jacek Łukawczyk 3 dan.

 

   Jak wiadomo, Kutno jest swoistym matecznikiem Karate Tsunami, ponieważ właśnie tu w marcu 1979 roku soke Ryszard Murat 10 dan założył ten styl.

 

   Za oficjalną datę powstania Karate Tsunami uznaje się pierwszy trening, który poprowadził wówczas soke Ryszard Murat i oficjalnie ogłosił na nim fakt powstania tego stylu. Jest jednak w takiej sytuacji oczywistym, że koncepcję, założenia i zasady Karate Tsunami zostały przez niego opracowane znacznie wcześniej.

 

   We wspomnianym pierwszym treningu Karate Tsunami w marcu 1979 roku uczestniczyło 80 osób, z których szereg osiągnęło stopnie mistrzowskie.

 

   Tak się złożyło, że wśród tych najstarszych weteranów Tsunami, uczestników pierwszego treningu, byli dwaj wymienieni: Jan Najberg 2 dan i Andrzej Misztal 2 dan.

 

   Założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat zawsze podkreśla, że ci dwaj weterani bez żadnych wątpliwości należą do grona jego najstarszych uczniów i – obok innych weteranów Tsunami: sensei Włodzimierza Stępniaka 1 dan, sensei Mirosława Tomczaka 1 dan, sensei Jerzego Tomczaka 1 dan i sensei Sławomira Jeziorskiego 1 dan  – najbardziej zasłużyli się dla rozwoju tego stylu w jego początkowym, najtrudniejszym okresie w latach 1979-1981.

 

   Jako najbliżsi współpracownicy i asystenci soke Ryszarda Murata pomagali mu bowiem prowadzić zajęcia w różnych ośrodkach Karate Tsunami: Kutnie, Płocku, Włocławku, Łowiczu, Koninie, Gostyninie, Żychlinie i innych.

 

   Soke Ryszard Murat obu wymienionych weteranów Tsunami: Jana Najberga i Andrzeja Misztala uważa za swoich starych przyjaciół, sprawdzonych w wielu sytuacjach.

 

   Sensei Jan Najberg 2 dan ma obecnie 49 lat i jest dyrektorem w jednej z ogólnopolskich agencji ochrony. W pierwszym okresie rozwoju Tsunami prowadził zajęcia w szeregu sekcjach, zwłaszcza we Włocławku.

 

   Sensei Andrzej Misztal 2 dan ma obecnie 45 lat i też prowadził zajęcia w różnych sekcjach, między innymi w Żychlinie. Jednym z jego uczniów był kyoshi Marek Furman 5 dan.

 

   Meijin Jacek Łukawczyk 3 dan jest najmłodszym z tych weteranów, ponieważ ma tylko 44 lata. Jednak także ma jeden z najdłuższych (29 lat) staży w Tsunami, choć styl ten zaczął uprawiać pod kierunkiem soke Ryszarda Murata w 1981 roku, a więc dwa lata później od wspomnianych wcześniej Jana Najberga i Andrzeja Misztala. On również prowadził zajęcia Tsunami w dwóch ośrodkach: Kutnie i Włocławku.

 

   Po stosownych przygotowaniach na egzaminy w Honbu Dojo w Warszawie w dniu 20 lutego 2010 roku weteranów tych umówił kierownik Ośrodka Tsunami w Kutnie: shihan Tadeusz Ryniec 6 dan. Z uwagi na wyjazd do Niemiec nie był w stanie przyjechać wraz z nimi na te egzaminy.

 

   Wspomnieć warto, że w egzaminach tych miał wziąć udział także kolejny weteran Tsunami z Kutna: sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan. Jednak z powodu spraw osobistych odłożył on swój wyjazd na egzaminy.

 

   Po przybyciu do Honbu Dojo w dniu 20 lutego 2010 roku wymienieni trzej weterani: Jan Najberg, Andrzej Misztal i Jacek Łukawczyk najpierw złożyli wymagane egzaminy teoretyczne, odpowiadając na trzy pytania z zakresu całego materiału technicznego obowiązującego w Tsunami.

 

   Następnie odbyły się egzaminy techniczne. W pierwszej kolejności do tych egzaminów podeszli: Jan Najberg i Andrzej Misztal, demonstrując stosowne kata (formy nauki walki z kilkoma napastnikami) Karate Tsunami, a następnie jiyu-kumite (wolną walkę treningową), będąc w niej dla siebie przeciwnikami.

   

   Później egzamin techniczny na stopień 3 dan złożył Jacek Łukawczyk. Jego przeciwnikiem w jiyu-kumite był sensei Andrzej Misztal 2 dan.

 

   Łukawczyk

Sceny z jiyu-kumite (wolnej walki treningowej) na egzaminie technicznym meijin Jacka Łukawczyka. W obu przypadkach wykonuje on kontratak po obronie przed atakiem partnera sensei Andrzeja Misztala. Od lewej: bez przyrządów,

 po prawej: z użyciem tonfa (wielofunkcyjnej pałki z bocznym uchwytem) przeciwko hanbo (krótki kij, pałka).

  

   Egzaminy oceniał założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan. W wyniku pozytywnej oceny w trakcie tych egzaminów przyznał wymienionym weteranom kolejne stopnie mistrzowskie i tytuły.

   
   W związku z tym:

 • Jan Najberg i Andrzej Misztal uzyskali mistrzowski stopień 2 dan i po raz drugi zaszczytny tytuł sensei ('mistrz – nauczyciel'),
 • Jacek Łukawczyk uzyskał mistrzowski stopień 3 dan i zaszczytny tytuł meijin ('zdolny, genialny mistrz').

 Kutno  Misztal  Łukawczyk

Tradycyjne w karate Tsunami cereminie po egzaminach technicznych. Soke Ryszard Murat 10 dan ogłasza zdobycie

przez ocenianą osobę określonego stopnia: od lewej – sensei Jan Najberg 2 dan, od prawej – meijin Jacek Łukawczyk

3 dan. W środku: gratulacje po egzaminie – sensei Andrzej Misztal 2 dan.

 

   Po egzaminach odbyła się tradycyjna w Tsunami uroczystość wręczenia przez soke Ryszarda Murata 10 dan promowanym mistrzom certyfikatów potwierdzających zdobyte przez nich stopnie mistrzowskie.

 

   Warto dodać, że są to certyfikaty wystawione przez Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z podpisami liderów szeregu ogólnopolskich organizacji różnych stylów o najwyższych i bardzo wysokich stopniach.

   

   Ewenementem w skali światowej jest, że na certyfikatach tych znajdują się podpisy aż 6 mistrzów, którzy posiadają najwyższy stopień 10 dan, a konkretnie (w porządku alfabetycznym):

 • Józefa Brudnego 10 dan – założyciela i lidera Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki,
 • Jana Jasiewicza 10 dan – lidera Centrum Stylowego Modern Martial Arts Poland,
 • Tadeusza Kochanowskiego 10 dan – założyciela i pierwszego prezesa Polskiego Związku Judo,
 • Krzysztofa Kondratowicza – nestora jiu-jitsu w Polsce, posiadacza stopnia 12 dan (według gradacji Międzynarodowej Federacji Judo),
 • Ryszarda Murata 10 dan – założyciela i lidera Karate Tsunami,
 • Nguyen Ngoc Noi 10 dan – lidera stylu vinh xuan, posiadacza najwyższego stopnia w Wietnamie.
 Najberg  Misztal
 Łukawczyk

 

    

 

 

 

Soke Ryszard Murat 10 dan

wręcza weteranom z Kutna

certyfikaty potwierdzające zdobyte

stopnie mistrzowskie. Odbierają je:

sensei Jan Najberg 2 dan,

sensei Andrzej Misztal 2 dan

i meijin Jacek Łukawczyk 3 dan.

   Po egzaminach soke Ryszard Murat 10 dan omówił z przybyłymi weteranami różne zasady techniczne Tsunami, a także plany na najbliższy rok.

 

   Ustalono między innymi, że przybyli weterani z Kutna wezmą udział w kursie sędziów Karate Tsunami, który odbędzie się w wakacje w Honbu Dojo, a następnie będą pełnić rolę sędziów w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, zaplanowanych na jesień 2010 roku w Warszawie.

  

   Już wiadomo, że sędzią głównym tych Mistrzostw Polski będzie inny kutnowski weteran shihan Tadeusz Ryniec 6 dan.

 

   Przy tej okazji informujemy, że dwaj z tych weteranów: sensei Jan Najberg i sensei Andrzej Misztal startowali w kilkunastu turniejach Karate Tsunami, które zorganizował soke Ryszard Murat w pierwszym okresie rozwoju tego stylu – w latach 1979-1981. W przyszłości zamieścimy na naszej stronie szereg informacji i fotografii z tych turniejów.


   Obala to poglądy niezorientowanych osób, które mylnie sądzą, jakoby turnieje pojawiły się w Tsunami dopiero po 2000 roku.

 

   Niebawem na podobne egzaminy do Honbu Dojo przyjedzie kolejnych trzech weteranów Tsunami z Kutna:

 • sensei Włodzimierz Stępniak 1 dan,
 • sensei Tadeusz Kuźmiński 1 dan,
 • sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan.

   Przy okazji dodajemy, że w najbliższym czasie do Honbu Dojo na podobne egzaminy planuje przybyć duża grupa weteranów Tsunami z innego ośrodka - Konina.

 

   O tych kwestiach napiszemy jednak w odrębnych artykułach.

 

   Na koniec na ręce sensei Jana Najberga 2 dan, sensei Andrzeja Misztala 2 dan i meijin Jacka Łukawczyka 3 dan składamy serdeczne gratulacje z powodu opisanych sukcesów i życzymy jak najszybszego uzyskania kolejnych stopni mistrzowskich.

         Kutno

Pamiątkowa fotografia po egzaminach w Honbu Dojo w Warszawie 20 lutego 2010 roku. Weterani Karate Tsunami

i przyjaciele. Od lewej: sensei Andrzej Misztal 2 dan, sensei Jan Najberg 2 dan, soke Ryszard Murat 10 dan

i meijin Jacek Łukawczyk 3 dan.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037880
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com