Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

USTRONIE MORSKIE: Treningi na II Letnim Obozie Szkoleniowo-Wypoczynkowym Karate Tsunami


     

USTRONIE MORSKIE:

Treningi na II Letnim Obozie Karate Tsunami

nad Bałtykiem 2012 roku

W artykule tym przedstawiamy treningi

na 10-dniowym obozie Karate Tsunami

w Ustroniu Morskim:

 27 lipca (piatek) –

5 sierpnia (niedziela) 2012 roku.

   

Jest on uzupełnieniem głównego artykułu na temat tego obozu:

II Letni Obóz Karate Tsunami na Bałtykiem - Ustronie Morskie 27 lipca – 5 sierpnia 2012 roku.

 Tsunami
 Ustronie Morskie

   

Mistrzowskie wykonanie jednej z najbardziej skutecznych i charakterystycznych dla Karate Tsunami

 technik mae-geri-kekomi (przedniego kopnięcia wbijającego). Takie kopnięcie, wykonane mocno,

precyzyjnie i we właściwym czasie, zwala z nóg każdego przeciwnika. Weterani Tsunami:

sensei mgr inż. Krzysztof Gasek 1 dan (Ząbki), kyoshi mgr Arkadiusz Wiewiórowski 5 dan

(Warszawa) i renshi mgr Jarosław Wadelski 4 dan (Konin).

Potężna dawka 30 treningów w trakcie obozu - jak przez 4 miesiące w klubie


   Codziennie na naszym obozie w Ustroniu Morskim odbywaliśmy 3 treningi dziennie. Łącznie w trakcie 10-dniowego obozu odbyło się blisko 30 treningów. Jest to równowartość prawie 4 miesięcy treningów w klubie, i to jeszcze przy założeniu, że ćwiczy się systematycznie 2 razy w tygodniu. Nic więc dziwnego, że uczestnicy obozu znacząco podnieśli swój poziom wyszkolenia: umiejętności, sprawności oraz kondycji. Przyniosło to wyniki w postaci egzaminów na stopnie, przedstawionych na końcu tego artykułu.

 

   Wszystkie treningi na naszym obozie odbywały się nad brzegiem Bałtyku - w ciepłym piasku na plaży i w błękitnej morskiej wodzie. Były to zatem najbardziej sprzyjające warunki do ćwiczeń: na powietrzu, czystym i nasyconym jodem oraz morskim aerozolem, i w promieniach życiodajnego słońca.


   Właśnie dla takich warunków do Ustronia Morskiego ściągają tysiące wczasowiczów, opalających się na plaży, zażywających kapieli w wodzie i spacerujących brzegiem morza.

 

Rozgrzewka na każdym treningu Karate Tsunami 

 

   Wszystkie nasze treningi - zgodnie z nowoczesną metodyką Karate Tsunami - rozpoczynały się porządną rozgrzewką (junbin-taiso). Zadaniem rozgrzewki jest usprawnienie organizmów, przygotowanie do najbardziej efektywnego ćwiczenia i wykonywania złożonych technik oraz zapobieganie ewentualnym kontuzjom.

 

Tsunami

Sceny z rozgrzewki, którą poprowadził renshi Jarosław Wadelski 4 dan (Konin).

 

 Tsunami  Tsunami

Na rozgrzewkach w Karate Tsunami stosuje się wiele różnych ćwiczeń rozciągających, w pozycjach stojących i siedząc.

 

 Tsunami  Tsunami

W Karate Tsunami stosuje się także wiele ćwiczeń rozciągających z pomocą partnera. Jeśli wykonywane są według określonych zasad,

 to przynoszą bardzo dobre rezultaty i znakomicie przygotowują do technik nożnych, np. mae-geri-kekomi (od lewej) i yoko-geri-kekomi

 (od prawej). Na fotografiach renshi mgr Jarosław Wadelski 4 dan (Konin) i kyoshi mgr Arkadisuz Wiewiórowski 5 dan (Warszawa).

 

 Tsunami  Tsunami

Na rozgrzewkach Karate Tsunami stosujemy również wiele różnych ćwiczeń usprawniających.

Od lewej Dominika Godlewska (Warszawa), od prawej sensei Renata Murat 1 dan (Warszawa).

 

Treningi Karate Tsunami w morskiej wodzie

 

 Tsunami  Tsunami

Trening w czystej i ciepłej morskiej wodzie jest nie tylko przyjemny, ale przynosi również doskonałe efekty szkoleniowe.

W związku z tym i na naszym obozie treningi odbywały się w falach Bałtyku. Na fotografiach doskonalenie różnych technik

Karate Tsunami i ich kombinacji prowadzą: kyoshi Arkadiusz Wiewiórowski 5 dan (od lewej) i sensei Renata Murat 1 dan (od prawej).

 

 Tsunami

Trening w morskiej wodzie umożliwia ćwiczenie równowagi, ponieważ nogi zapadają się w grząskim piasku,

a wysiłek jest zwielokrotniony.

Gdy jednak pokona się te trudności,

to później techniki wykonywane

mogą być bardziej precyzyjnie,

szybciej i z wiekszą siłą.

 

Szczególnie trudno ćwiczyć w wodzie yoko-geri-kekomi (boczne kopniecie wbijające), które z upodobaniem - w wykonaniu pojedynczym i w złożonych kombinacjach - aplikował uczestnikom soke Ryszard Murat 10 dan, specjalizujący się w tym kopnięciu.

 Tsunami

 

 

 

 

   

W morskiej toni ćwiczyliśmy także

kumite - różne formy walki treningowej.

 

Na fotografii doskonalenie

soto-nagashi-uke (zejścia z linii

ataku na zewnątrz z obrotem)

w sytuacji ataku techniką ręczną.

 

 

 

 

  

  

  

  

     

Z treningów w ciepłej wodzie najbardziej zadowoleni byli najmłodsi

 uczestnicy obozu.

 

Ich oczekiwania

były zaspokajane.

 Tsunami
 Tsunami

Uczestnicy obozu byli najbardziej zachwyceni, gdy niektóre techniki przyszło im ćwiczyć pod wodą.

A do napaści może dojść

przecież i w takiej sytuacji.

 

Karate Tsunami ma najszerszy wachlarz ćwiczonych technik, przyrządów i sytuacji, dzięki

czemu tsunamiści wszechstronnie przygotowują się do skutecznego odparcia każdej napaści.

 

 

 

 

  

W morskiej wodzie odbywały się również ćwiczenia medytacyjne, które dodatkowo dzięki temu przynosiły niezapomniane wrażenia.

  

Na fotografii za-zen ('medytacja siedząc'), charakterystyczna dla Karate Tsunami forma ćwiczeń medytacyjnych.

 Tsunami

 Tsunami Wiewiórowski Aleksander   Wiewiórowski Aleksander  Tsunami

Wielu uczestników, zwłaszcza w trakcie treningów indywidualnych, uwielbiało ćwiczyć techniki Karate Tsunami na drewnianych palach, wbitych jako ostrogi w morskie dno. Są one stale mokre, porośnięte glonami i bardzo śliskie, wskutek czego utrzymanie na nich

 równowagi jest nie mniej trudne, jak w morskiej wodzie. Doskonalenie technik  w tak trudnych warunkach daje jednak

później dobre rezultaty w postaci większej pewności, równowagi, szybkości i siły wykonywanych technik.

 

Tsunami

Nawet sensei Krzysztof Gasek 1 dan, który znany jest z precyzyjnych, silnych i skutecznych technik,

przekonał się, jak trudno jest na oślizłych palach utrzymać równowagę i ćwiczyć yoko-geri-kekomi.

 

 

 

 

      

 

 

 

Podczas tych indywidualnych treningów ćwiczących na palach

i w wodzie nie spuszczał z oczu czujny o ich bezpieczeństwo kyoshi Arkadiusz Wiewiórowski

5 dan. Nie byłby jednak sobą

i nie chcąc tracić czasu nawet wówczas również doskonalił

 swoje techniki.

 Wiewiórowski 5 dan
 Tsunami

  

         

Na licznych treningach na nadmorskiej plaży doskonalono różne techniki Karate Tsunami.

 Ćwiczono je pojedynczo (kihon)

i w kombinacjach (renraku-waza).


Na fotografii doskonalenie oi-mawashi-zuki

(wbicia okrężnego) z przemieszczaniem się

w pozycji zenkutsu-dachi.

 Tsunami  Tsunami

 Doskonalenie soto-ude-uke (bloku przedramieniem od zewnątrz) na strefy chudan i jodan w pozycji hachiji-dachi.

 

 Tsunami  Tsunami

W Karate Tsunami wielkie znaczenie przywiązuje się do doskonalenia kata (form nauki walki z kilkoma napastnikami).

Na fotografiach niżej i wyżej widać zespołowe ćwiczenie kata Kumo ('chmury, pająk'), które z grupą uczestników obozu

poprowadził założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan (w centrum). Kata Kumo ułożył on w marcu 1979 roku

na podstawie swoich doświadczeń - przypadków starć. Od tego czasu forma ta jest ćwiczona w ośrodkach Karate Tsunami

w wielu krajach na różnych kontynentach. Widoczne wokół fotografie ukazują wybrane fragmenty - techniki kata Kumo. 

 Tsunami  Tsunami

   

Jak zwykle na treningach Karate Tsunami,

także w trakcie obozu w Ustroniu Morskim

uczestnicy dobierali się w grupy i doskonalili

wybrane kata Karate Tsunami.

 

Na fotografii grupa uczestników doskonali

kata Matsukaze ('wiatr w sosnach').

Formę tę również ułożył założyciel

Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan

w 1979 roku na podstawie swoich doświadczeń

w walkach realnych z kilkoma napastnikami.

 Tsunami

 Tsunami  Tsunami

W Karate Tsunami wielki nacisk kładzie sie także do nauki walki z kilkoma napastnikami z użyciem wszelkich dostępnych przyrządów, które mogą być skutecznie wykorzystane w walce. Jedną z metod Karate Tsunami, służących do podnoszenia poziomu w tym zakresie,

 są tokui-kata (własne formy spontaniczne). Metoda ta już w krótkim czasie  przynosi znakomite efekty, a jej zasady również opracował założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan. Na fotografiach część uczestników obozu doskonali tokui-kata

z użyciem różnych przedmiotów, a inni uczestnicy uczą się obserwując te ćwiczenia.

 

 Tsunami  Tsunami

 W Karate Tsunami ogromny nacisk kładzie się na naukę umiejętności skutecznej walki. Naukę tej umiejętności z zastosowaniem

 różnych metod kumite (nauki walki) prowadzi się na każdym treningu w tym stylu. Przynosi to znakomite efekty, przejawiające się

w bardzo wysokim poziomie technicznym mistrzów Karate Tsunami, widocznym choćby na przedstawionych fotografiach.

Także na obozie w Ustroniu Morskim nauka walki prowadzona była na każdym treningu.

Fotografie te przedstawiają fragmenty starć w wykonaniu obecnych na obozie mistrzów Karate Tsunami, ćwiczonych pod kierunkiem

soke Ryszarda Murata 10 dan, który wykonał te fotografie. Na fotografiach wokół widać, jak trzej mistrzowie Karate Tsunami:

kyoshi mgr Arkadiusz Wiewiórowski 5 dan (Warszawa), renshi mgr Jarosław Wadelski 4 dan (Konin) i sensei mgr inż. Krzysztof

Gasek 1 dan (Ząbki) prezentują w doskonałej postaci najbardziej skuteczne i zarazem charakterystyczne dla Karate Tsunami

kopnięcia: mae-geri-kekomi i yoko-geri-kekomi oraz najprostsze i równocześnie najbardziej skuteczne obrony przed nimi -

bloki: sukui-ude-uke, soto-ude-uke i gedan-ude-barai.

 Tsunami  Tsunami

 Tsunami  Tsunami

Charakterystyczną cechą Karate Tsunami jest przeznaczanie dużo czasu na ćwiczenia indywidualne, co przynosi

dobre skutki szkoleniowe. Także na obozie w Ustroniu Morskim uczestnicy mieli wiele możliwości na ćwiczenia indywidualne.

Niektórzy z nich prowadzili je nie tylko w piasku i morskiej wodzie, gdzie stopy zapadają się w grząskim gruncie,

ale również na drewnianych palach morskich ostróg, stale oblewanych przez fale i tym samym bardzo śliskich.

Takie warunki wymuszają jeszcze większą koncentrację i wsyiłek, ale przynoszą znakomite efekty.


Na fotografiach wyżej Mateusz Wiewiórowski i Hubert Szcześniak doskonalą na palach różne techniki nożne i ręczne,

a na fotografiach niżej w trakcie doskonalenia umiejętności walki.

 Tsunami  Tsunami

 soke Ryszard Murat 10 dan  soke Ryszard Murat 10 dan

W trakcie obozu w Ustroniu Morskim techniki Karate Tsunami ćwiczył i doskonalił także soke Ryszard Murat 10 dan.

Na fotografiach najbardziej skuteczne w walce i równocześnie najbardziej charakterystyczne techniki, uważane za wizytówki Karate Tsunami: yoko-geri-kekomi (boczne kopnięcie wbijające - od lewej) i mae-geri-kekomi (przednie kopnięcie wbijające - od prawej).

 

 sensei Renata Murat 1 dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Typowe dla Karate Tsunami

kopnięcie mae-geri-kekomi doskonali

na drewnianych palach morskich ostróg

sensei Renata Murat 1 dan.

 Tsunami  Tsunami

W trakcie obozu Karate Tsunami w Ustroniu Morskim każdy starał się, jak mógł. Na fotografii widać, jak dwóch najmłodszych synów

 kyoshi Arkadiusza Wiewiórówskiego 5 dan: Aleksander i Kornel z właściwą młodym zapalczywością uczą się umiejętności walki,

a przygotowuje ich - z wielką wrażliwością - ksiądz gen. bryg. CSLI shihan Grzegorz Badziąg OFMCap. 6 dan, korygujący ich błędy.
Na fotografii widoczny jest również Hubert Boda, który wówczas - jak to naocznie widać - z własnej woli i w obecności księdza

jako świadka wykonał dokładnie 101 pompek na pięściach (w kilku seriach). Przy tej okazji warto podkreślić, że podnoszenie

poziomu sprawności, siły, wytrzymałości i kondycji - między innymi za pośrednictwem takich ćwiczeń siłowo-wytrzymałościowych,

jak pompki - jest również jedną z najważniejszych cech Karate Tsunami. W przeciwieństwie do innych stylów, w Karate

Tsunami ćwiczenia te nie są jednak stosowane jako kara, lecz metoda doskonalenia się i podnoszenia swego poziomu.

 Aleksander Wiewiórowski

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zainspirowany taką pozytywną atmosferą,

panującą na treningach Karate Tsunami,

a także przedstawionym wyżej przykładem Huberta Body,

Aleksander Wiewiórowski oznajmił obecnym, że również -

jak każdy chłopiec w jego wieku - będzie silny i skuteczny,

 jak inni mistrzowie Karate Tsunami, zwłaszcza

ojciec kyoshi Arkadiusz Wiewiórowski 5 dan,

stojący obok niego w chwili wykonywania tej fotografii.

 Aleksander Wiewiórowski  Aleksander Wiewiórowski

Aby nie być gołosłownym, Aleksander Wiewiórowski od razu zaprezentował na swym starszym bracie Mateuszu Wiewiórowskim nienagannie wykonane dwie najbardziej charakterystyczne techniki Karate Tsunami: yoko-geri-kekomi i mae-geri-kekomi.

Jak jednak widać z min na tych fotografiach, jego brat Mateusz Wiewiórowski z powątpiewaniem odniósł się do

skuteczności tych technik w wykonaniu małego Aleksandra.

 

 

 

 

   

I wtedy, ku zaskoczeniu obecnych, Aleksander Wiewiórowski

wykonał na swym bracie Mateuszu inną charakterystyczną technikę Karate Tsunami ura-zuki jodan (odwrotny cios pięścią), trafiając go dokładnie w podbródek i punkt witalny, zwany w Karate Tsunami

 Gekon (silne trafienie w ten punkt powoduje natychmiastowy upadek

i kłopoty z utrzymaniem się na nogach, co widoczne jest

zwłaszcza w walkach bokserskich).

 

Na tej podstawie soke Ryszard Murat 10 dan stwierdził,

że mały Aleksander Wiewiórowski ma faktycznie zadatki

na wielkiego mistrza, którym bez wątpienia zostanie,

o ile nie zaniedba systematycznych cwiczeń. 

 Aleksander Wiewiórowski

 Tsunami  Tsunami  Tsunami
 Tsunami  Tsunami  Tsunami

Niektórzy uczestnicy obozu w Ustroniu Morskim zdecydowali się także na ponadprogramowe ćwiczenia sprawności

i odwagi na specjalnym torze przeszkód. Ćwiczenia te i skala ich trudności zapierały dech w piersiach.

Na fotografiach: Wiktoria Lewandowska i Krystian Gasek.

 

Egzaminy na stopnie wtajemniczenia


   W trakcie naszego obozu w Ustroniu Morskim odbyło się wiele egzaminów na różne stopnie wtajemniczenia, od najniższych stopni uczniowskich (19 kyu) do bardzo wysokich stopni mistrzowskich (5 dan).


   Wcześniejsze przygotowania, a także bardzo intensywne zajęcia na obozie (30 treningów w krótkim czasie) dały oczekiwane wyniki w postaci egzaminów na stopnie. Warto odnotować, że niektórzy z uczestników zdobyli na obozie aż trzy kolejne stopnie. Świadczy to z jednej strony o intensywności i efektywności prowadzonego szkolenia, z drugiej strony fachowości instruktorów prowadzących zajęcia na obozie, a z trzeciej strony o zdolnościach i pracowitości samych uczestników.


   Niżej przedstawiamy fotografie z kilku wybranych egzaminów, złożonych w trakcie obozu. Wszystkie egzaminy przeprowadził soke Ryszard Murat 10 dan.
   
 Tsunami

 

 

 

Aleksander Wiewiórowski, Aleksandra Wasilewska

i Kornel Wiewiórowski oraz

soke Ryszard Murat 10 dan

przed jednym z egzaminów na obozie w Ustroniu Morskim.

    

Jak widać, egzaminy na stopnie odbywały się w wyjątkowo malowniczej scenerii,

w promieniach słońca,

na ciepłym piasku i tuż nad szemrzącymi falami morza.

 Jan Oborski  Jan Oborski

14-letni Jan Oborski (Opole), popularnie nazywany 'Janko z Opola', jest wielką przyszłością Karate Tsunami z uwagi na swoje

uzdolnienia i pracowitość. W trakcie obozu w Ustroniu Morskim zdobył trzy kolejne stopnie. Na fotografiach dookoła widać

wybrane sceny z jednego  z tych egzaminów: prezentację umiejętności, ceremonialne wiązanie pasa

symbolizującego zdobyty stopień, uroczyste ogłoszenie zdobycia stopnia i gratulacje.

 Jan Oborski  Jan Oborski

 Hubert Boda  Hubert Boda  Hubert Boda

Swego egzaminu na stopień 12 kyu nie zapomni Hubert Boda, ponieważ odbył się w wodach morza.

Na fotografiach prezentacja technik i kombinacji wymaganych na wspomniany stopień.

 

 Hubert Boda  Hubert Boda  Hubert Boda

Partnerem - przeciwnikiem Huberta Body na tym egzaminie był jego kolega ze szkolnej ławy Filip Krupienicz.

Na fotografiach sceny z prezentacji kumite (form walki) na tym ezgaminie.

 

 Hubert Boda  Hubert Boda  Hubert Boda

Charakterystyczne dla Karate Tsunami ceremonii po zakończeniu zdanego egzaminu: ceremonialne 'pasowanie',

 uroczyste ogłoszenie zdobycia stopnia, gratulacje w obecności partnera - przeciwnika. 

 

 Tsunami

 

   

 

 

 

W Karate Tsunami ogromne znaczenie przywiązuje się do nauki umiejętności powalania napastnika i eliminowania go

z dalszej walki za pomocą skutecznych działań. Do takich rozwiązań używana

 jest często technika yoko-geri-fumikomi (boczne kopnięcie wdeptujące), niezwykle skuteczna i charakterystyczna

dla Karate Tsunami.


Na fotografii: w upalnym

słońcu Mateusz Wiewiórowski

i sensei Krzysztof Gasek 1 dan

prezentują jedno ze starć tego typu,

na egzaminie na stopień 5 kyu.

 Tsunami  Tsunami

Mateusz Wiewiórowski i sensei Krzysztof Gasek 1 dan na egzaminie na stpień 5 kyu demonstrują inny, charakterystyczny

dla Karate Tsunami, sposób powalenia napastnika (tu za pomocą rzutu kani-basami - 'nożyce kraba' - od lewej) i wyeliminowania

go z dalszej walki za pomocą technik zaczepnych (tu kakato-otoshi-geri - 'kopnięcia obniżającego piętą' - od prawej). Ich działania

obserwują uczestnicy obozu, między innymi shihan O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 6 dan i sensei Renata Murat 1 dan.

 

   W trakcie obozu w Ustroniu Morskim odbyły się również dwa egzaminy na stopnie mistrzowskie. Egzamin na pierwszy mistrzowski stopień 1 dan złożył mgr inż. Krzysztof Gasek (Zabki), a na wysoki mistrzowski stopień 5 dan mgr Arkadiusz Wiewiórowski (Warszawa). Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiamy jednak w odrębnych artykułach, do których odsyłamy zainteresowanych.  
Tsunami

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie obozu do egzaminów przygotowywali się

 również: kardiolog prof. Andrzej Krupienicz 2 dan -

na kolejny mistrzowski stopień 3 dan i sensei Renata

 Murat 1 dan - na następny mistrzowski stopień 2 dan.

   
Fotografia obok ukazuje ich w trakcie ćwiczeń kumite,

a fotografie niżej w trakcie tokui-kata (form nauki walki

z kilkoma napastnikami z użyciem różnych przyrządów, widocznych na pierwszym planie).


Ich egzaminy na te stopnie przeprowadzone zostaną

 już po powrocie z obozu - w Honbu Dojo w Warszawie.

 Tsunami  Tsunami

 Tsunami

 

   

 

 

 

       

Na obozie kyoshi Arkadiusz Wiewiórowski

5 dan miał możliwość ćwiczyć także strzelanie z broni palnej.

 

W tej dziedzinie ma bardzo wysokie umiejętności, tak samo jak w zakresie

 sztuki walki wręcz.

 

Te jego umiejętności bezbłędnie

rozpoznał inny specjalista w tej

dziedzinie - jeden z uczestników kolonii, widoczny na tej fotografii, i zaprosił

mistrza A. Wiewiórowskiego do

wspólnych ćwiczeń strzelania

z przywiezionego egzemplarza

broni palnej, ale na plastikowe kulki.

 Tsunami

 

   

 

 

Największe powody do zadowolenia mieli

na obozie w Ustroniu ci trzej mistrzowie.


Od lewej: kyoshi Arkadiusz Wiewiórowski

 (Warszawa), który na obozie zdobył

bardzo wysoki mistrzowski stopień 5 dan,

mistrz budownictwa Krzysztof Jarząb (Koszalin)

i mistrz (Polski i międzynarodowy) w koszykówce Jarosław Zitans (Koszalin).

           Zapraszamy do lektury głownego artykułu na temat naszego obozu:

   

II Letni Obóz Karate Tsunami na Bałtykiem - Ustronie Morskie 27 lipca – 5 sierpnia 2012 roku
    

oraz szeregu innych artykułów uzupełniających, przedstawiających wybrane wydarzenia, które miały miejsce w trakcie obozu.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015265
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com