Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI - KURS INSTRUKTORA: Oferta dla Ciebie


 

Oferta dla Ciebie:

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

Kurs instruktora

 

 Warszawa  Warszawa

Zapraszamy zainteresowanych

na kursy instruktorów o specjalności

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.


   Kursy te odbywają się w Warszawie    

 w dogodnych terminachuzgadnianych indywidualnie z uczestnikami.

 

Organizatorem jest Polska Federacja

 Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. 

 Federacja

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (działająca od 1988 roku) jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, ponieważ zrzesza ponad 40 związków i szkół różnych sztuk i stylów walki o korzeniach japońskich, chińskich, wietnamskich, koreańskich, filipińskich i innych. Jej prestiż wynika także z faktu, że zrzesza ponad 10-ciu mistrzów różnych stylów, posiadajacych najwyższy na świecie mistrzowski stopień 10 dan

Honbu Dojo

 

 

Kursy odbywają się

w siedzibie

Polskiej Federacji Dalekowschodnich

Sztuk i Sportów Walki

w Warszawie przy 

ul. Patriotów 247.

 

   

Widok na salę treningową, w której odbywają się kursy.

   Celem KURSU INSTRUKTORA O SPECJALNOŚCI TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także ich potwierdzenie stosownym dokumentem - do prowadzenia w charakterze INSTRUKTORA zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie specjalności Taktyka i Techniki Interwencji na kursach zawodowych z kandydatami do uzyskania zawodu specjalisty ds. taktyki i technik interwencji.

 

   Ten KURS INSTRUKTORA ukierunkowany jest na metodykę nauczania (zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w kwestii nauczania innych osób), umożliwiającą zdobycie uprawnień instruktora o specjalności Taktyka i Techniki Interwencji.

 

   W związku z tym program kursu obejmuje między innymi:

  • metodykę przekazywania wiedzy na temat przepisów w kwestii interwencji, zasad postępowania w przypadku interwencji, a także w kwestii rozeznania sytuacji wymagającej interwencji i wyboru stosowanych technik interwencji (taktyka interwencji);
  • metodykę nauczania umiejętności zastosowania technik interwencji - w sposób zgodny z prawem, skuteczny, bezpieczny dla interweniującego i nie wyrządzający krzywdy obezwładnianemu. 

   W trakcie kursu odbywają się zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (ćwiczenia).

 

 soke Ryszard Murat 10 dan  soke Ryszard Murat 10 dan  soke Ryszard Murat 10 dan

Przykład zajęć praktycznych na jednym z kursów. Na fotografiach u góry: soke Ryszard Murat 10 dan prezentuje niektóre ze sposobów obezwładniania niebezpiecznego napastnika z zachowaniem bezpieczeństwa dla interweniującego. Od lewej: jeden ze sposobów sprowadzenia napastnika do pozycji leżącej, w środku: jedna z dźwigni na rękę przydatnych do obezwładniania napastnika,

od prawej: jedna z dźwigni na nogi napstnika, aby mieć wolne ręce do ewentualnego przeszukania obezwładnionego

i w razie potrzeby założenia kajdanek.

   

   Cena kursu wynosi aktualnie tylko 700 oraz 100 zł na jednorazowe wykonanie przez drukarnię legitymacji instruktorskiej

   Ta promocyjna cena pdnosi się tylko do członków Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Jeśli zatem nie jesteś jej członkiem, a chciałbyś skorzystać z tego kursu w wymienionej promocyjnej cenie, to wcześniej powinieneś zapisać się do tej Federacji (informacje na ten temat podane są na jej stronie internetowej www.federacjasztukwalki.pl).

  

   Kurs odbyć można w formie zespołowej (w grupie innych uczestników) lub indywidualnie.

  

   Zajęcia kursowe odbywają się w dogodnych terminach - według uzgodnień - w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Terminy zajęć są uzgadniane indywidualnie z prowadzącym kurs i dostosowywane do możliwości uczestników.

Taktyka i techniki interwencji

Uczestnicy jednego z kursów

prezentują otrzymane dokumenty,

potwierdzające zdobycie tytułu zawodowego instruktora o specjalności

Taktyka i Techniki Interwencji.

 

Od lewej: Krzysztof Jarząb 2 dan (Koszalin),

Piotr Bartoszewski 2 dan (Pilawa), Marek Szostak (Warszawa), Radosław Grudzień (Nowy Dwór Mazowiecki), Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa), Jacek Grzegorz Górski (Pilawa).

 

W środku prowadzący kurs prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan. Na fotografii widoczni są również inni uczestnicy

tego kursu, występujący w charakterze partnerów - od lewej: Jacek Borek (Warszawa), Arkadiusz Wiewiórowski 8 dan

(Warszawa), Krzysztof Gasek 5 dan (Ząbki), Mateusz Wiewiórowski (Warszawa).

   

   Po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, a zarazem tytuł zawodowy INSTRUKTORA o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.

 

   Ten tytuł zawodowy INSTRUKTORA zapewnia dodatkowy zawód i wiąże się z ewentualną pracą w charakterze INSTRUKTORA o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI. 

 

   Po ukończeniu tego Kursu Instruktora uczestnik uzyska tytuł Instruktora o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI i będzie mógł odpłatnie prowadzić KURSY ZAWODOWE TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI dla zainteresowanych osób, które chcą podjąć lub już podjęły pracę w różnych firmach ochrony, instytucjach i służbach, np. w Straży Miejskiej lub Policji.

 

   KURS ma za zadanie fachowo przygotowywać do wykonywania wymienionego zawodu INSTRUKTORA.

 

   Zdobyty po ukończeniu KURSU zawód INSTRUKTORA o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI  może być więc dla Ciebie podstawowym lub kolejnym zawodem i zajęciem.

 

   KURSY te są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom dużej rzeszy ludzi z całego kraju (kandydatów do pracy oraz osób już pracujących i służących w firmach ochrony, Straży Miejskiej, Policji i innych instytucjach), którzy chcieliby uzyskać lub podwyższyć swoje kwalifikacje oraz otrzymać potwierdzające ten fakt dokumenty.  

 mapa

 

Zdobyte uprawnienia są ważne nie tylko w Polsce,

ale we wszystkich krajach UNII EUROPEJSKIEJ oraz w innych państwach.

   

Z możliwości tej skorzystało szereg osób, które podjęły pracę

między innymi w Anglii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Irlandii, Norwegii, Szwajcarii.

   UWAGA: niemało osób, które już ukończyły kurs i wykonują różne zawody, nie zamierza pracować w zawodzie INSTRUKTORA o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI. 

   Osoby te udział w kursie potraktowały jako okazję do zdobycia użytecznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, które wymagają interwencji w codziennym życiu. Każdemu zdarzyć się może sytuacja wymagająca skutecznego i zgodnego z prawem obezwładnienia agresywanego napastnika, atakującego osoby lub niszczącego mienie. Taka wiedza i umiejętności zawsze może się przydać.   

 

Ukończenie tego KURSU INSTRUKTORA znacznie ułatwia uczestnikowi wcześniejszy udział

w innym szkoleniu - KURSIE ZAWODOWYM TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI.

 

Jest to jednak zupełnie inny kurs, ukierunkowany na uzyskanie przez uczestnika

wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu

specjalisty ds. taktyki i technik interwencji (popularnie: specjalisty ds. ochrony).

 

Informacje na ten temat podane są w odrębnym artykule:

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI - KURS ZAWODOWY: Oferta dla Ciebie

   W omawianym tu kursie (instruktorskim, nie zawodowym) uczestniczyć mogą osoby wykonujące różne zawody i o różnym wykształceniu, kobiety i mężczyźni.


   Dotychczas wśród uczestników kursu byli między innymi funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, pracownicy firm ochrony, przedsiębiorcy (właściciele firm), instruktorzy sztuk walki, studenci, emeryci i bezrobotni.

 soke Ryszard Murat 10 dan

   Zajęcia na kursie prowadzi Prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki i zarazem prawnik soke Ryszard Murat 10 dan.

   Posiada wysokie kwalifikacje w tej dziedzinie, teoretyczne i praktyczne, poparte kilkudziesięcioletnią praktyką i wielkimi osiągnięciami. 

   Ukończył między innymi dwie renomowane uczelnie: Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji) oraz Akademię Spraw Wewnętrznych MSW w Warszawie. 

   W okresie ponad 30 lat prowadzone przez niego kursy instruktorskie z różnych specjalności (głównie Samoobrony i różnych sztuk walki) ukończyło kilka tysięcy osób z Polski i kilkaset z innych krajów, zdobywając stosowne uprawnienia zawodowe. 

   Już ponad 30 lat temu prowadził szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego i zasad użycia broni palnej z oficerami i funkcjonariuszami służb specjalnych.

 soke Ryszard Murat 10 dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład zajęć w trakcie jednego z kursów.

     

Zainteresowanych ukończeniem tego kursu prosimy o kontakt

bezpośrednio z Prezesem Federacji Ryszardem Murat

e-mail: ryszard.murat@gmail.com lub tel. 795 143 378


   Nie przegap okazji. Zapraszamy. 

 

   Kurs kończy się egzaminami z zakresu wiedzy i umiejętności postępowania w sytuacjach wymagających interwencji, a następnie uroczystym wręczeniem dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje zawodowe.


Uroczyste wręczenie dokumentów

 

   Dalej prezentujemy wręczenie dokumentów niektórym uczestnikom kursu. Przedstawione fotografie świadczą, że w kursie biorą udział osoby z całego kraju, o różnych zawodach i wykształceniu, uczestniczące w kursie zarówno zespołowo, jak indywidualnie.

Jurczakowski

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności

Taktyka i techniki interwencji, 22 sierpnia 2014 roku.

   

             Dokument otrzymuje Adam Jurczakowski

(lat 47; zam. Piastów, woj. mazowieckie).

Uprawiał ju-jitsu (1 kyu), kick-boxing

i karate shotokan. 27 czerwca 2014 roku

ukończył w Federacji kurs instruktora

Samoobrony, a 27 lipca 2014 roku kurs zawodowy

o specjalności Taktyka i techniki interwencji. 

Z wykształcenia politolog,

               jest funkcjonariuszem Straży Miejskiej. 

. 

Bieleń

 

 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 8 listopada 2013 roku.

   

Dokument otrzymuje Marek Bieleń

(lat 22; zam. Krosno, woj. podkarpackie).

Uprawia judo i jest instruktorem tego sportu walki.

Jest studentem Akademii Obrony Narodowej

                                 w Warszawie.

. 

Jarząb

 

          Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 25 maja 2013 roku.

   

Dokument otrzymuje Krzysztof Jarząb

      (lat 47; zam. Koszalin). Wcześniej ukończył

KURS ZAWODOWY o specjalności Taktyka

i techniki interwencji (28 kwietnia 2013 roku).

Jest mistrzem Karate Tsunami, posiadaczem

 mistrzowskiego stopnia 2 dan i zaszczytnego

tytułu sensei (jap. 'mistrz nauczyciel"),

wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski

Karate Tsunami w kategoriach seniorów 

 i mistrzów, przedsiębiorcą budowlanym. 

Górski

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 25 maja 2013 roku.

   

      Dokument otrzymuje Jacek Grzegorz Górski

(lat 37; zam. Pilawa, woj. mazowieckie).

Wcześniej ukończył KURS ZAWODOWY

o specjalności Taktyka i techniki interwencji

(28 kwietnia 2013 roku). Jest instruktorem

Karate Tsunami, pracownikiem korporacji

"Avon" w Pilawie. 

Bartoszewski

 

         Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 25 maja 2013 roku.

 

          Dokument otrzymuje Piotr Bartoszewski

(lat 45;  zam. Pilawa, woj. mazowieckie).

Wcześniej ukończył KURS ZAWODOWY

o specjalności Taktyka i techniki interwencji

(28 kwietnia 2013 roku). Jest instruktorem

i weteranem Karate Tsunami, posiadaczem

 mistrzowskiego stopnia 2 dan i zaszczytnego

tytułu sensei (jap. 'mistrz nauczyciel'),

pracownikiem jednej z firm w Pilawie.

Szostak

 

 

 

         Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 25 maja 2013 roku.

     

Dokument otrzymuje Marek Szostak
(lat 49; zam. Warszawa). Wcześniej ukończył

KURS ZAWODOWY o specjalności Taktyka

 i techniki interwencji (28 kwietnia 2013 roku).

W przeszłości uprawiał Karate Shotokan,

 a obecnie System Czerwonego Feniksa.

Jest pracownikiem firmy ochrony.

Grudzień

 

 

         Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 25 maja 2013 roku.

   

         Dokument otrzymuje Radosław Grudzień
            (lat 31; zam. Nowy Dwór Mazowiecki,

woj. mazowieckie). Wcześniej ukończył

KURS ZAWODOWY o specjalności Taktyka

i techniki interwencji (28 kwietnia 2013 roku).

Jest funkcjonariuszem Straży Granicznej

z lotniska w Modlinie.

 Duczmalewski          Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 25 maja 2013 roku.

 

Dokument otrzymuje Jarosław Duczmalewski

(lat 57; zam. Warszawa). Wcześniej ukończył

 KURS ZAWODOWY o specjalności Taktyka

i techniki interwencji (28 kwietnia 2013 roku).

Jest instruktorem i liderem szkoły walki o nazwie

 System Czerwonego Feniksa, posiadaczem

 wysokiego mistrzowskiego stopnia 8 dan

i zaszczytnego tytułu hanshi (jap. 'mistrz

mistrzów'), pracownikiem znanego hotelu "Novotel" (dawniej pod nazwą "Forum")

w centrum Warszawy.

Satoła 

 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności

 Taktyka i techniki interwencji, 20 kwietnia 2013 roku.

 

Dokument otrzymuje Mariusz Satoła
(lat 25; zam. Świdnica, woj. dolnosląskie).
Uprawia szereg stylów sztuki walki, zwłaszcza

modern ju-jitsu, w którym zdobył uczniowski

stopień 1 kyu. Jest funkcjonariuszem Policji.

 

 Borowski

 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 3 listopada 2012 roku.

 

Dokument otrzymuje Iwo Borowski

(lat 42; zam. Biernacice, woj. dolnośląskie).

Jest instruktorem i mistrzem taekwon-do,

 posiadaczem mistrzowskiego stopnia 3 dan.


 

 

 Dolny

 

 

 

          Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 3 listopada 2012 roku.

 

Dokument otrzymuje Wojciech Dolny

(lat 49; zam. Wrocław). Jest zawodowym instruktorem i mistrzem taekwon-do, posiadaczem wysokiego mistrzowskiego stopnia 9 dan. Pełni funkcję prezesa Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do "Dolny Taekwon-do Center", a także wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. 

 Łukasz Kułynycz

 

 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 22 sierpnia 2012 roku.

 

  Dokument otrzymuje Łukasz Kułynycz
(lat 25; zam. Świdnica, woj. dolnosląskie).
Uprawiał szereg stylów: kick-boxing, combat kalaki, krav maga i przede wszystkim modern ju-jitsu,

w którym zdobył mistrzowski stopień 1 dan.

Ukończył w Federacji również kurs instruktora

 Samoobrony. Jest studentem.

 

Błasiński 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności

Taktyka i techniki interwencji, 19 sierpnia 2012 roku.

 

                      Dokument otrzymuje Jacek Błasiński
                       (lat 21; zam. Puławy, woj. lubelskie).
     Uprawiał style: taekwon-do ITF i tang soo do, a od 2012 roku

Karate Tsunami. Jest mistrzem Karate Tsunami i posiadaczem

 mistrzowskiego stopnia 3 dan i zaszczytnego tytułu meijin

(jap. 'wybitny mistrz', wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski

Karate Tsunami w kategorii mistrzów. Ukończył w Federacji

również kursy instruktora Karate Tsunami, instruktora

Samoobrony i instruktora Walki K1 Full-contact.

Jest studentem.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4062233
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com