Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

XIV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami Warszawa 6 kwietnia 2019 roku: RELACJA i WYNIKI


 XIV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami 

Warszawa 6 kwietnia 2019 roku:

RELACJA i WYNIKI   

   

TELEWIZYJNA RELACJA

Tymczasem oglądać można telewizyjną relację z MP 2019

na dwóch kanałach telewizyjnych, na których nadawana była na bieżąco w dniu imprezy:

1. w Telewizji Internetowej - link   https://youtu.be/0VnoCfcui-0 

2. w Telewizji "Studio Polaków" - link   https://www.youtube.com/watch?v=0_2CxJSRmD8 

 

  

Mistrzostwa Polski, Warszawa 2019  

Informacje ogólne  

 

Federacja

 Renmei  

Najbliższe tegoroczne   

XIV Otwarte Mistrzostwa Polski

Karate Tsunami

odbyły się w sobotę 6 kwietnia 2019 roku

w godz. 10-18 w hali sportowej

w Warszawie Falenicy przy ul. Poezji 5.

 Warszawa
hala 

       

 

 

 

          

Widok na wejście

do hali sportowej

w Warszawie Falenicy,

w której rozegrano Mistrzostwa Polski.

 Warszawa

     

   Falenica (etymologicznie: 'miejsce podmywane przez fale Wisły') to osiedle w Warszawie, na prawym brzegu Wisły, w dzielnicy Warszawa Wawer, leżące pomiędzy osiedlem Warszawa Radość (w którym mieści się Honbu Dojo – Centralna Szkoła Karate Tsunami i zarazem siedziba Federacji), a Józefowem i Otwockiem.  

   

   Łatwy dojazd z Centrum stolicy: każdym pociągiem w kierunku na Otwock i Dęblin, SKM (Szybką Koleją Miejską) w kierunku Otwocka i autobusem nr 521 (końcowy przystanek niemal pod halą sportową) oraz autobusami linii Minibus.             

 

 Warszawa

 

 

 

Widok na centrum Warszawy

z Mostu Siekierkowskiego -

od strony osiedli: Falenica

(gdzie rozegrano Mistrzostwa Polski)

i Radość (gdzie

znajduje się Honbu Dojo

i siedziba Federacji). 

Organizatorzy:

           

          Organizatorami Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami były:

 1. Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z siedzibą w Warszawie, 
 2. Federacja Karate Tsunami Renmei z siedzibą w Warszawie, 
 3. Honbu Dojo Centralna Szkoła Karate Tsunami w Warszawie.    

   Za poszczególne sprawy odpowiedzialne były konkretne osoby funkcyjne, wymienione dalej.
 
   Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski był prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa). Do jego zadań należało kierowanie imprezą, ogólny nadzór nad jej przebiegiem i wskazywanie rozgrywek  w poszczególnych konkurencjach i kategoriach na różnych planszach.

 

   Sekretarzem Mistrzostw Polski był renshi Janusz Popiołek 4 dan (Warszawa). Do jego zadań należało przede wszystkim wykonanie dyplomów dla wszystkich zawodników oraz zapewnienie nagłośnienia.

 

   Służbą Porządkową Mistrzostw Polski, która odpowiada za bezpieczeństwo i porządek na imprezie, kierował shihan Artur Denisiuk 6 dan (Warszawa). 


   Funkcję Sędziego Głównego Mistrzostw Polski pełnił hanshi Tadeusz Ryniec 9 dan (Kutno), który kierował 22-osobowym zespołem sędziów. Zastępcą Sędziego Głównego był hanshi Arkadiusz Wiewiórowski 9 dan (Warszawa).

 

   Funkcję Lekarza Mistrzostw Polski pełnił shihan dr Maciej Misztal 7 dan (Kutno).

  

   Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami przeznaczone były – co jest oczywiste i wynika z nazwy – dla najlepszych przedstawicieli różnych ośrodków stylu Karate Tsunami z całej Polski.
   
   Określenie 'Otwarte' w nazwie Mistrzostw Polski oznacza jednak, że uczestniczą w nich nie tylko tsunamiści (osoby ćwiczące Karate Tsunami), ale również przedstawiciele innych stylów, o korzeniach japońskich, chińskich i wietnamskich.
 Ponadto tradycyjnie w tych Mistrzostwach Polski startowali zawodnicy spoza Polski (zwłaszcza z Wielkiej Brytanii i Szwecji - głównie przedstawiciele tamtejszych Polonii), a także obywatele Polski innych narodowości, zwłaszcza Wietnamczycy. 

 

Relacja Telewizyjna

 

   Podobnie jak roku ubiegłym, pełna relacja z Mistrzostw Polski prezentowana była na bieżąco (w dniu odbywania się imprezy - 6 kwietnia 2019 roku od godz. 10 do zakończenia Mistrzostw) na dwóch kanałach Telewizji Internetowej, obecnie najwygodniejszej i najbardziej popularnej telewizji na świecie.

 

   W związku z tym Mistrzostwa Polski nadal mogą oglądać wszyscy zainteresowani na całym świecie, na każdym komputerze i w telefonie, w domu, pociągu, aucie i na ulicy na dwóch kanałach telewizyjnych, na których nadawana była na bieżąco w dniu imprezy:

 1. w Telewizji Internetowej - link   https://youtu.be/0VnoCfcui-0  
 2. w Telewizji "Studio Polaków" - link   https://www.youtube.com/watch?v=0_2CxJSRmD8 

      

Otwarcie Mistrzostw

   

   XIV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami rozegrano w sobotę 6 kwietnia 2019 roku.              


   O godz. 10:00 odbyło się krótkie uroczyste otwarcie XIV Mistrzostw Polski, którego dokonał prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan  

 

   Po hymnach Polski i Wielkiej Brytanii (z uwagi na udział dwóch drużyn z Anglii) oraz Szwecji (ze względu na udział zawodników ze Sztokholmu), prezes Federacji powitał przybyłych na Mistrzostwa zawodników z kraju i Polonii, ich krewnych, przyjaciół i znajomych, sędziów, instruktorów, kibiców, a także gości honorowych.   

 

    Poinformował, że w Mistrzostwach Polski 2019 startuje 270 zawodników z 33 ośrodków sztuk walki z Polski i Polonii. 

 

   Potem uroczyście wręczył chorągwie pięciu organizacjom, których wykaz podany jest dalej.     

 

Wręczenie chorągwi

 

   Każda drużyna posiada swoją chorągiew i eksponuje ją w trakcie Mistrzostw Polski: w trakcie uroczystego otwarcia oraz Gali Mistrzostw, a także w trakcie występów reprezentantów tej drużyny (obok planszy, na której występuje ten reprezentant). Według tradycyjnych zasad utrwalonych w kulturze zarówno Zachodu, jak Wschodu, eksponowanie chorągwi uznawane jest za najwyższą i ekskluzywną formę prezentacji ośrodka, drużyny, zawodników, ich jedności i utożsamiania się z macierzystą organizacją. 


   Chorągwie ośrodków wykonane są według znormalizowanych wzorców (wymiarów, proporcji i materiału), odnoszących się do chorągwi państwowych. Sztuki walki wywołują skojarzenia militarne, wiążące się z posiadaniem przez oddziały chorągwi bojowych, które służyły i służą do identyfikacji oddziału i rozpoznawania się członków oddziału w walkach. Z tego powodu każdy szanujący się ośrodek sztuk walki posiada własną chorągiew, używaną do tych samych celów, a także do oznaczania miejsca, w którym znajduje się szef tego ośrodka. W związku z tym chorągiew dzierży upoważniony do tego chorąży, stojący w trakcie uroczystości po prawej stronie osoby kierującej ośrodkiem sztuk walki.    

 

Pierwsze zmagania  


   Następnie rozpoczęły się zmagania zawodników na 5-ciu planszach. Jako pierwsze rozegrano następujące konkurencje:

 1. na planszy Makiwara-kumite: konkurencję Makiwara-kumite w kategorii juniorzy starsi kobiety, a potem męźczyźni
 2. na macie A: konkurencję Sumo-grappling w kategorii juniorzy kobiety
 3. na planszy środkowej: konkurencję Pokaz specjalny indywidualny w kategorii mistrzowie
 4. na macie B: konkurencję Light-contact w kategorii juniorzy mężczyźni
 5. na planszy łuczniczej: konkurencję Tatarski Pojedynek Łuczniczy w kategorii mistrzowie, a potem konkurencję Zespołowe Strzelanie Salwami w kategorii licealisci młodsi, a potem w kategorii najmłodsi. 

 

KATEGORIE:

Zmagania na Mistrzostwach prowadzono w 10-ciu kategoriach:

 1. najmłodsi - osoby nie uczęszczające jeszcze do szkoły podstawowej
 2. młodzicy - uczniowie klas I-II szkoły podstawowej
 3. kadeci – uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej 
 4. juniorzy – uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej 
 5. juniorzy starsi - uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej
 6. licealiści młodsi – uczniowie klas I-II liceum lub odpowiednika tej szkoły oraz klasy III gimnazjum 
 7. licealiści starsi – uczniowie klas III-IV liceum lub odpowiednika tej szkoły 
 8. dorośli – osoby pełnoletnie
 9. seniorzy – osoby powyżej 50-go roku życia 
 10. mistrzowie – posiadacze stopni mistrzowskich (dan)

          Powyższy podział na szkoły i klasy ma charakter orientacyjny, ponieważ o zaklasyfikowaniu zawodnika do danej kategorii decyduje zawsze jego faktyczny wiek kalendarzowy.   

 

KONKURENCJE:

 Zmagania na Mistrzostwach toczono w 19-stu konkurencjach: 

 

 1. Light-contact = walka w lekkim kontakcie (tylko dla kadetów, juniorów, juniorów starszych oraz licealistów młodszych i starszych)
 2. Full-contact = walka w pełnym kontakcie (tylko dla osób dorosłych i mistrzów)
 3. Sumo-grappling = połączenie judo, sumo i zapasów (tylko dla najmłodszych, młodzików, kadetów, juniorów, juniorów starszych) 
 4. Szermierka na miecze = walka z użyciem atrap mieczy (piankowych) 
 5. Walka na noże = walka z użyciem atrap noży (piankowych) 
 6. Yakusoku-kumite = pokaz przez parę zawodników 6 wyreżyserowanych starć: trzech bez  broni i trzech z dowolnymi przyrządami
 7. Makiwara-kumite = pokaz walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy
 8. Renraku-waza = pokaz 6 kombinacji: trzech bez broni i trzech z dowolnymi przyrządami (tylko dla najmłodszych, młodzików, kadetów, juniorów, juniorów starszych) 
 9. Tokui-kata = spontaniczny pokaz wyobrażanej walki z kilkoma przeciwnikami z użyciem dowolnych przyrządów
 10. Kata Karate Tsunami indywidualnie = pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami bez użycia przedmiotów, które mogą być bronią. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika trzech wybranych form (jap. kata).  
 11. Kata Karate Tsunami zespołowo = jak wyżej, pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami, ale przez kilkuosobowy zespół (trzy lub cztery osoby - w zależności od formy) 
 12. Kata Karate Tsunami indywidualnie z Bronią = pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami, ale z użyciem wybranego przez zawodnika przedmiotu, używanego przez niego w charakterze broni. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika jednej wybranej formy z użyciem dowolnego przyrządu. 
 13. Kata Karate Tsunami zespołowo z Bronią = jak wyżej, pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami, ale przez kilkuosobowy zespół z użyciem dowolnego przyrządu 
 14. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Tatarski = tyłem, w pozycji jazdy konnej, 7 strzał 
 15. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny = ustawienie dowolne, 7 strzał 
 16. Łucznictwo Tatarskie: Zespołowe Strzelanie Salwami  = 3-osobowa drużyna oddaje 5-krotnie salwę do celu
 17. Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy = strzelanie równoczesne do siebie 7 strzałami (z pacynami zamiast grotów żelaznych) przez zawodników w pancerzach na tułów (jak do Full-contact) i w hełmach szermierczych 
 18. Pokaz specjalny indywidualny = dowolny pokaz umiejętności przez jednego zawodnika (tylko dla przedstawicieli innych stylów – spoza Karate Tsunami)  
 19. Pokaz specjalny zespołowy = dowolny pokaz umiejętności przez kilkuosobowy zespół, zasady jak w konkurencji poprzedniej.   

   Szczegółowy opis tych konkurencji i kategorii podany jest na tej stronie w zakładce: 

   Rozgrywki na Mistrzostwach Polski toczono równocześnie na 5-ciu planszach, wśród nich na dwóch matach (A i B).

 

Sędziowie Mistrzostw Polski

 

   Zmagania zawodników na Mistrzostwach Polski oceniało 22 sędziów, którzy odbyli specjalny Kurs Sędziowski. Wykaz sędziów podany jest na tej stronie w zakładce: SĘDZIOWIE - Aktualna Lista Sędziów Karate Tsunami : 

 1. Ryniec Tadeusz 9 dan - Kutno (który równoczesnie jako Sędzia Główny kierował praćą wszystkich sędziów)
 2. Wiewiórowski Arkadiusz 9 dan - Warszawa (zastępca Sędziego Głównego Mistrzostw)
 3. O. Badziąg Grzegorz 6 dan - Wałcz
 4. Denisiuk Artur 6 dan - Warszawa
 5. Filipek Krystian 2 dan - Ryki   
 6. Gasek Krzysztof 6 dan - Ząbki  
 7. Górecki Piotr 2 dan - Olsztyn   
 8. Jurczakowski Adam 6 dan - Piastów (Ju-jitsu i Karate Shotokan) 
 9. Kaczmar Andrzej 8 dan - Bytom  
 10. Kowalski Mariusz 6 dan - Colchester, Wielka Brytania
 11. Łukawczyk Jacek 8 dan - Kutno  
 12. Marcinkowski Artur 3 dan - Staroźreby  
 13. Mikołajczyk Stanisław - Rzgów  
 14. Misztal Maciej 7 dan - Kutno 
 15. Murat Renata 4 dan - Warszawa    
 16. Nowak Waldemar 2 dan - Krośniewice  
 17. Przybyszewski Paweł 9 dan - Płock       
 18. Słomkowski Rafał 6 dan - Małe Rudy (Raion)  
 19. Swoboda Jacek 2 dan - Hartlepool, Wielka Brytania (Aikido)  
 20. Urbanek Antoni Konrad 4 dan - Warszawa  
 21. Wadelski Jarosław 8 dan - Stare Miasto/Konin   
 22. Wółkiewicz Robert 3 dan - Legionowo.   

   Nagrody: medale i dyplomy wręczano zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach, kategoriach i podkategoriach na bieżąco - zaraz po zakończeniu zmagań w danej podkategorii, ustaleniu wyników i wydrukowaniu dyplomów. Wyróżnienia te wręczali upoważnieni goście honorowi:

 • dr Antonina Danuta Komorowska, z rodziny Prezydenta RP w latach 2010-15 Bronisława Komorowskiego
 • gen. dyw. pil. BL Jan Morek z Warszawy
 • gen. dyw. BL Antoni Robert Miśta z Warszawy
 • Benedykt Szymański z Warszawy, b. dyrektor Fabryki Samochodów Osobowych FSO-Daewoo 
 • komandor BL Tomasz Kurzydło z Warszawy
 • płk BL Zygmunt Kowalczyk z Warszawy
 • płk BL Tomasz Sulik z Warszawy
 • st. chor. sztab. Janusz Bylinka-Nehrebecki, dowódca stowarzyszenia 1 Pułk Strzelców Konnych z Garwolina
 • Tomasz Metera, działacz wym. 1 PSK i radny Gminy Borowie.           

GALA MISTRZOSTW POLSKI  


    O godz. 12:00 odbyła się Gala - uroczysta część oficjalna Mistrzostw:

 • hymny narodowe 
 • uroczyste otwarcie, 
 • przedstawienie drużyn, skupiających startujących zawodników
 • przedstawienie gości honorowych  
 • przedstawienie sędziów oraz osób funkcyjnych
 • kazanie ks. Grzegorza Badziąga 6 dan i odczytanie listu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika      
 • wręczenie certyfikatów na stopnie mistrzowskie i innych wyróżnień.   

    GALA - oficjalna część Mistrzostw Polski rozpoczęła się hymnami narodowymi Polski, Wietnamu, Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Szwecji


    Następnie prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan w imieniu organizatorów otworzył Mistrzostwa i powitał uczestników: zawodników z Polski i Polonii oraz przedstawicieli innych narodów, gości honorowych, instruktorów, sędziów, osoby funkcyjne oraz krewnych, przyjaciół, znajomych zawodników i innych kibiców.

 

   Potem przedstawił osobę, która na Mistrzostwach Polski pełniła rolę symbolicznego reprezentanta organizatorów i wszystkich zgromadzonych: dr Antoninę Danutę Komorowską, wieloletniego pracownika naukowego o specjalizacjach: immunologia, biologia molekularna i chemia doznań smakowych, z rodziny Prezydenta RP w latach 2010-15 Bronisława Komorowskiego.  

 

Przedstawienie 33 drużyn 


   Później przedstawione zostały drużyny 33 ośrodków, których przedstawiciele startowali w Mistrzostwach. Reprezentanci poszczególnych drużyn (zwykle instruktor - szef drużyny i chorąży dzierżący chorągiew ośrodka) zgodnie z tradycją witali się wówczas z dr Antoniną Danutą Komorowską, pełniącą rolę ceremonialnego gospodarza Mistrzostw.

 

    Oto wykaz drużyn tych ośrodków:

 1. Drużyna gospodarzy z Warszawy, reprezentująca Honbu Dojo Centralną Szkołę Karate Tsunami 
 2. Drużyna z miasta Bytom w woj. śląskim, reprezentująca Śląskie Centrum Karate Tsunami 
 3. Drużyna Karate Tsunami z miasta Colchester w południowej Anglii z hrabstwa Essex w Wielkiej Brytanii – reprezentujaca Polonię angielską
 4. Drużyna ośrodka Dąbrowa w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 5. Drużyna ośrodka Dziewierzewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 6. Drużyna Aikido z miasta Hartlepool w północnej Anglii z hrabstwa Durham w Wielkiej Brytanii, reprezentujaca Akademię Aikido Hartlepool
 7. Drużyna z miasta Kazimierz Biskupi w woj. wielkopolskim, reprezentująca Ośrodek Karate Tsunami w Kazimierzu Biskupim
 8. Drużyna ośrodka Kowalewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 9. Drużyna z miasta Kraków w woj. małopolskim, reprezentująca Kindai Ryu Bu-Jitsu Kraków
 10. Drużyna z miasta Krośniewice w woj. łódzkim, reprezentująca Krośniewicki Klub Karate Tsunami
 11. Drużyna z miasta Kutno w woj. łodzkim, reprezentująca Kutnowski Klub Karate Tsunami
 12. Drużyna ośrodka Lubostroń w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 13. Drużyna ośrodka Mrocza w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 14. Drużyna ośrodka Nowa Wieś Wielka w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 15. Drużyna z miasta Olsztyn w woj. warmińsko-mazurskim, reprezentująca Olsztyński Klub Karate Tsunami
 16. Drużyna z miasta Piastów w woj. mazowieckim, reprezentująca Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan
 17. Drużyna z miejscowości Rogotwórsk w woj. mazowieckim, reprezentująca SKS „Jutrzenka” Rogotwórsk
 18. Drużyna ośrodka Rynarzewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 19. Drużyna z miasta Ryki w woj. lubelskim, reprezentująca Rycki Klub Karate Tsunami
 20. Drużyna ze Starego Miasta w woj. wielkopolskim, reprezentująca Ośrodek Karate Tsunami w Starym Mieście
 21. Drużyna z miejscowości Staroźreby w woj. mazowieckim, reprezentująca Klub Karate Tsunami „Shuriken” Staroźreby
 22. Drużyna z miasta Sztokholm w Szwecji, reprezentująca Klub Valhalla Fighting Club Stockhom, na której czele stał instruktor Patryk Kruszewski
 23. Drużyna z miasta Ustka w woj. pomorskim, reprezentująca Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan, którą kieruje mistrzyni Agnieszka Ciesielska 1 dan
 24. Drużyna z miasta Ustka w woj. pomorskim, reprezentująca UKS „Gepard” w Ustce, na której czele stał mistrz Janusz Rżysko 3 dan
 25. Drużyna z miasta Wałcz w wowj. zachodniopomorskim, reprezentująca Ośrodek Karate Tsunami w Wałczu, na której czele stał ks. Grzegorz Badziąg 6 dan
 26. Drużyna Pak Hok Kung-fu z Warszawy, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Pak Hok Kung-fu
 27. Drużyna Jiu-jitsu, reprezentująca Szkołę Walki Bogdan Puczyński z siedzibą w Warszawie
 28. Drużyna Van Truong z Warszawy, reprezentująca Wietnamską Szkołę Walki Van Truong Vo Quan, na czele drużyny stał mistrz Nguyen Viet Ha
 29. Drużyna Vinh Xuan z Warszawy, reprezentująca Szkołę Wietnamskiej Sztuki Walki Vinh Xuan Wing Chun Kung-fu, na czele drużyny stał wielki Mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan
 30. Drużyna z miejscowości Wilkowice w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Akademię Mieszanych Sztuk Walki Wilkowice
 31. Drużyna z miasta Włocławek w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Academy Martial Arts Włocławek
 32. Drużyna z miasta Wrocław w woj. dolnośląskim, reprezentująca Polski Zrzeszenie Taekwon-do
 33. Drużyna ośrodka Występ w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION 

   Klasyfikacja drużynowa tych zespołów podana jest w końcowej części niniejszej relacji. 

  

Przedstawienie gości honorowych, sędziów i osób funkcyjnych 

 

   Potem przedstawieni zostali niektórzy goście honorowi:

 • Jerzy Barbarski, właściciel Szkoły Nauki Języka Angielskiego w Zielonce
 • płk BL Zygmunt Kowalczyk z Warszawy, komandor Pierwszej Komandorii Wilanów Bractwa Liderów
 • komandor BL Tomasz Kurzydło z Warszawy
 • ppłk BL pil. Andrzej Kwiatkowski, fotograf główny Mistrzostw Polski, który przygotował książkę – kolorowy fotoalbum, przedstawiający Mistrzostwa
 • prof. dr hab. inż Jerzy Lechowski, komandor Pierwszej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów
 • płk BL Andrzej Pachowski, Komandor Elitarnej Komandorii Bractwa Lideów w Warszawie
 • Benedykt Szymański, były dyrektor Fabryki Samochodów Osobowych FSO-Daewoo
 • st. chor. sztab. Janusz Bylinka-Nehrebecki, dowódca stowarzyszenia 1 Pułk Strzelców Konnych z Garwolina
 • Tomasz Metera, działacz wym. 1 PSK i radny Gminy Borowie
 • wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan, ze stolicy Wietnamu Hanoi, lider szkoły Vinh Xuan Kung-fu, wiceprezes Federacji
 • wielki mistrz Jarosław Duczmalewski 10 dan z Warszawy, lider Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik Federacji
 • wielki mistrz Wojciech Dolny 10 dan z Wrocławia, lider Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do, wiceprezes Federacji
 • wielki mistrz Krzysztof Wasiak 10 dan z Warszawy, przewodniczący Polskiego Zrzeszenia Jiu-jitsu Goshin-ryu, członek Zarządu Głównego Federacji
 • wielki mistrz Bogdan Puczyński 10 dan z Warszawy, mistrz jiu-jitsu, lider Szkoły Walki Puczyński
 • mistrz Artur Dybcio 4 dan z Warszawy, lider stylu Pak-hok Biały żuraw Kung-fu, sekretarz generalny Federacji
 • mistrz Paweł Sidor 3 dan, instruktor Academy Martial Arts we Włocławku w woj. kujawsko-pomorskim
 • mistrz Maciej Krystek 6 dan ze Strzelina w woj. dolnośląskim, prezes Międzynarodowej Organizacji Anty-Terrorystycznej Kato
 • mistrz Janusz Rżysko 3 dan, instruktor Klubu „Gepard” Polskiego Zrzeszenia Ju-jitsu i Karate Shotokan w Ustce w woj. pomorskim

   Później przedstawieni zostali sędziowie, dla których prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan ufundował pamiątkowe statuetki. Nagrody te wręczył sędziom wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan. 

 

   Potem przedstawione zostały osoby funkcyjne Mistrzostw Polski:

 • Janusz Popiołek 4 dan z Warszawy, właścicel Drukarnii Offsetowej PRINTER, sekretarz Mistrzostw, odpowiedzialny za przebieg, nagłośnienie i wystawianie dyplomów
 • płk BL Tomasz Sulik, komandor Szóstej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów, Mistrz Ceremonii Mistrzostw, odpowiedzialny za wręczania medali i wyróżnień
 • gen. dyw. BL Antoni Robert Miśta, Komandor Trzynastej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów i wicekról Warszawy i Mazowsza Bractwa Kurkowego (stąd występował w stoju tego Bractwa), Mistrz Ceremonii Mistrzostw, wręczający medale
 • gen. dyw. BL pil. Jan Morek, Komandor Drugiej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów, Mistrz Ceremonii Mistrzostw, wręczający medale
 • Przemysław Barbarski z Zielonki z Warszawy, odpowiedzialny za transmisję w Telewizji Internetowej
 • ppłk BL Dariusz Jacek Zmijewski, sędzia pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek na Mistrzostwach
 • Paweł Rębecki z Warszawy, ekspert w Banku Pekao SA, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek na Mistrzostwach
 • Sebestian Bieńkowski z Warszawy, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek na Mistrzostwach
 • Ryszard Murat, organizator i prowadzący Mistrzostwa.

Kazanie ks. Grzegorza Badziąga 6 dan  

 

   Później słowo do zgromadzonych (kazanie) wygłosił Kapelan Mistrzostw ksiądz Grzegorz Badziąg 6 dan, który jest posiadaczem wysokiego mistrzowskiego stopnia 6 dan i kierownikiem Ośrodka Karate Tsunami w Wałczu.  

    

Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

   Przedstawiciel współorganizatora Mistrzostw - Honbu Dojo Centralnej Szkoły Karate Tsunami w Warszawie, mistrz Arkadiusz Wiewiórowski 9 dan odczytał list, który skierował do uczestników Mistrzostw Polski najwyższy rangą dostojnik samorządowy na Mazowszu, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Oto treść jego pisma:

 

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

                                                                                                                                Warszawa, 6 kwietnia 2019 r. 

 

                                                                                                                 Pan

                                                                                                                 Ryszard Murat

                                                                                                                 Prezes Polskiej Federacji

                                                                                                                 Dalekowschodnich Sztuk

                                                                                                                 i Sportów Walki 


             Szanowny Panie Prezesie,


serdecznie dziękuję za zaproszenie na Galę XIV Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w Warszawie. Niezwykle ważny jest fakt, że jedyny styl walki wręcz, który powstał w Polsce, to właśnie system karate tsunami.  


       Uprawianie dalekowschodnich sztuk walki wymagawielkiego poświęcenia i dużo wyrzeczeń. Warto się nimi zajmować, ponieważ wyrabiają szybkości, siłę i wytrwałość oraz zwinność i koordynację ruchową, znajomość techniki, wiedzę i odwagę, które bez wątpienia posiadają adepci sztuki karate tsunami. Pozwala to pokonać przeciwnika, a jeszcze wcześniej samego siebie.

 

       Codzienna troska o pielęgnowania kultury fizycznej, nie tylko swojej własnej, ale także młodzieży służy dobrze naszemu krajowi, popularyzuje Polskę i urozmaica nasze dziedzictwo kulturowe, bo przecież karate tsunami, to także rozwijająca nas wszechstronnie kultura i sztuka. Człowiek uprawiający sporty walki zajmuje się bowiem działaniem uszlachetniającym siebie i innych. Warto podkreślić szczególną rolę sportu. Mistrzom karate dbającym o tężyznę fizyczną młodych ludzi należy się podziękowanie i szacunek. Sportowcy zawsze licznie i aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i tak  jest do dziś, gdyż traktują Państwo uprawianie swojej dziedziny także jako służbę dla narodu i dobra nas wszystkich.


       Serdecznie gratuluję zwycięzcom i wszystkim zawodnikom biorącym udział w XIV Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami. Dziękuję Państwu za pełnioną misję oraz życzę dalszych osiągnięć sportowych i pomyślności w życiu osobistym.

                                                                                          ze sportowym pozdrowieniem 

 

                                                                                                                           Adam Struzik 

 

AKTY WRĘCZENIA CHORĄGWI

  

   Potem liderzy sześciu organizacji otrzymali certyfikaty wręczenia chorągwi: 

 1. mistrz Mariusz Kowalski 5 dan otrzymał akt wręczenia chorągwi Pierwszego Klubu Koordynacyjnego Colchester Trzeciej Siły: Dobro Polski
 2. mistrz Piotr Górecki 2 dan otrzymał akt wręczenia chorągwi Olsztyńskiego Klubu Karate Tsunami
 3. mistrz Krystian Filipek 2 dan otrzymał akt wręczenia chorągwi Lubelskiego Klubu Karate Tsunami
 4. mistrz Marcin Gajewski 1 dan otrzymał akt wręczenia chorągwi SKS „Jutrzenka” Rogotwórsk
 5. wielki mistrz Jarosław Duczmalewski 10 dan z Warszawy otrzymał akt wręczenia chorągwi Systemu Czerwonego Feniksa
 6. wielki mistrz Wojciech Dolny dan z Wrocławia otrzymał akt wręczenia chorągwi Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do.

Wręczenie certyfikatów na stopnie

   

   Następnie wielki mistrz Wojciech Dolny, posiadacz najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan w Taekwon-do, uroczyście wręczył certyfikaty na stopnie mistrzowskie dan, które przyznał prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan w ostatnim okresie.  


   Certyfikaty otrzymali:

 1. Paweł Przybyszewski z Płocka – na stopień 9 dan Karate Tsunami
 2. Arkadiusz Wiewiórowski z Warszawy – na stopień 9 dan Karate Tsunami
 3. Rafał Słomkowski z woj. Kujawsko-pomorskiego – na stopień 6 dan Szkoły Walki RAION
 4. Adam Jurczakowski z Piastowa – na stopień 5 dan Karate Shotokan
 5. dr Robert Więch z Piastowa – na stopień 5 dan Karate Shotokan
 6. dr Iwona Kuriańska z Warszawy – na stopień 1 dan Judo
 7. Marcin Gajewski z Rogotwórska – na stopień 1 dan Karate Tsunami.  

Dokumenty instruktorskie

 

   Potem dwóch mistrzów, którzy otrzymało dokumenty instruktora o specjalności Kick-boxing (po ukończeniu kursu instruktorskiego):

 1. Adam Jurczakowski 6 dan jiu-jitsu, 5 dan karate shotokan i 1 dan kick-boxing z Piastowa – przewodniczący Polskiego Zrzeszenia Ju-jitsu i Karate Shotokan
 2. Waldemar Sędek 2 dan z Warszawy – przewodniczący Polskiego Zrzeszenia Shaolin Chang Chuan Długa Pięść Kung-fu

   Certyfikaty te w imieniu prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan wręczył wielki mistrz Jarosław Duczmalewski 10 dan, skarbnik Federacji.

 

Wręczenie odznaczeń 

 

   Prestiżowe odznaczenie kombatanckie otrzymało dziesięć osób, które zasłużyły się w ciągu ostatniego roku, zwłaszcza w kwestiach związanych z przygotowaniem i organizacją Mistrzostw Polski:

 • shihan Artur Denisiuk 6 dan (Warszawa)
 • shihan Adam Jurczakowski 6 dan (Piastów)
 • hanshi Andrzej Kaczmar 8 dan (Bytom)
 • meijin Artur Marcinkowski 3 dan (Staroźreby)
 • hanshi Paweł Przybyszewski 9 dan (Płock) 
 • hanshi Tadeusz Ryniec 9 dan (Kutno) 
 • sensei Jacek Swoboda 2 dan (Hartlepool, Wielka Brytania)
 • shihan Rafał Słomkowski 6 dan (Małe Rudy koło Bydgoszczy)
 • hanshi Jarosław Wadelski 8 dan (Stare Miasto koło Konina)
 • meijin Robert Wółkiewicz 3 dan (Legionowo)

   Odznaczenia wręczył gen. dyw. BL Antoni Robert Miśta, a certyfikaty gen. dyw. BL pil. Jan Morek.


   Prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan ogłosił, że wręczone odznaczenie nosi nazwę Krzyż Kombatancki Obrońcom 1939 Zwycięzcom 1945 i doskonale nawiązuje do charakteru Mistrzostw Polski.
   Na Mistrzostwach Polski jedni zaciekle bronią tytułów zdobytych w latach ubiegłych, podobnie jak żolnierze polscy bronili kraju w 1939 roku, a inni walczą o zwycięstwo, tak jak polscy żołnierze na trzech frontach: wschodnim, zachodnim i południowym (od strony Włoch) walczyli o zwycięstwo nad III Rzeszą Niemiecką w 1945 roku.
   Warto pamiętać - podkreślił - że pomimo początkowych klęsk i ogromnych strat to Polacy zwyciężyli w II wojnie światowej, uczestnicząc w zwycięskim szturmie stolicy wroga Berlina, bo przecież zdobycie stolicy wroga jest najlepszym dowodem pełnego zwycięstwa.

  
PATENT SZLACHECKI


   Unikalne wyróżnienie w postaci Patentu szlacheckiego (potwierdzającego szlachectwo wraz z herbem) otrzyma instruktor Aikido z Wielkiej Brytanii: sensei Jacek Swoboda 2 dan (Hartlepool). Zwykle taki dokument wręczany jest na innych uroczystościach, ale w tym wypadku uczyniono wyjątek na prośbę mistrza Swobody.

 

   Mistrz Jacek Tomasz Swoboda otrzymał herb pod nazwą Swoboda, rodową dewizę o brzmieniu: Cordis Libertatem (Swoboda w sercu) i rodowe zawołanie o tej samej treści. Na potwierdzenie tego otrzymał:

 1. Patent szlachecki w wersji reprezentacyjnej (do okazywania zainteresowanym)
 2. Patent szlachecki w wersji uroczystej (wydrukowany w dużych rozmiarach na płótnie - do zawieszenia w bogatych ramach w honorowym miejscu domu)
 3. herb wydrukowany na płótnie - do zawieszenia w bogatych ramach w honorowym miejscu domu po lewej stronie Patentu szlacheckiego, a nad skrzyżowanymi szablami
 4. Patent szlachecki wyryty w metalu - na wieczną rzeczy pamiątkę.

40. ROCZNICA ZAŁOŻENIA KARATE TSUNAMI


   W tym roku wypada 40. rocznica założenia Karate Tsunami (w 1979 roku). Do rocznicy tej nawiązuje treść medali, plakatów i dyplomów z tegorocznych Mistrzostw Polski Karate Tsunami.

   Nawet najwyższy rangą dostojnik samorządowy na Mazowszu, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w odczytanym na Mistrzostwach liście do prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan podkreślił, że  jedyny styl walki wręcz, który powstał w Polsce, to właśnie system karate tsunami. 

   Ewenementem nie tylko w Polsce, ale w skali światowej jest także fakt, że do dziś pomimo upływu 40-tu lat, ćwiczy jeszcze kilku mistrzów, którzy uczestniczyli w pierwszym treningu Karate Tsunami w 1979 roku. 
   Na Mistrzostwach Polski jeden z tych mistrzów – renshi Andrzej Misztal 4 dan, zamieszkały w Kutnie otrzymał specjalne pisemne podziękowanie, a także zestaw trzech medali tegorocznych Mistrzostw.
    Ponadto te pisemne podziękowania otrzymało trzech innych mistrzów, którzy zapisali się na treningi Karate Tsunami w tym samym dniu i do tej samej grupy (w 1981 roku) i do dziś ćwiczą pomimo upływu 38 lat:

 1. wielki mistrz hanshi Jacek Łukawczyk 8 dan, Kutno
 2. wielki mistrz hanshi Tadeusz Ryniec 9 dan, Kutno
 3. wielki mistrz hanshi Arkadiusz Wiewiórowski 9 dan, Warszawa.

   Wymienione wyróżnienia w imieniu założyciela Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan wręczyła jego małżonka renshi Renata Murat 4 dan.

 

Fotoalbum z poprzednich Mistrzostw Polski w 2018 roku

 

   Na koniec dwanaście ośrodków, które uzyskały najwyższe noty w ubiegłorocznych XIII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami w 2018 roku, otrzymały w podziękowaniu za ich pracę fotograficzny album z tych Mistrzostw.
   Wręczył je wykonawca tych fotoalbumów, ppłk BL pil. Andrzej Kwiatkowski z Radomia, zasłużony instruktor pilotów wojskowych Wojska Polskiego.

    W związku z licznymi pytaniami informujemy, że właśnie do niego mogą zgłaszać się osoby zainteresowane nabyciem tych fotoalbumów, z poprzednich i tegorocznych Mistrzostw, dzwoniąc pod jego numer 606 977 490. Osobom, które zamówią ten fotoalbum, ppłk BL pil. Andrzej Kwiatkowski wysyła go pocztą.  

 

   Fotoalbumy z Mistrzostw Polski 2018 otrzymali przedstawiciele 12-tu ośrodków:

 1. Bytom
 2. Colchester
 3. Hartlepool Aikido
 4. Stare Miasto
 5. RAION
 6. Kutno
 7. Krośniewice
 8. Piastów Karate Shotokan
 9. Staroźreby
 10. Włocławek AMA
 11. Vinh Xuan Kung-fu
 12. Van Truong Kung-fu  

Fotografie

 

   Fotografie na Mistrzostwach Polski wykonywali następujący fotografowie

 • Adamkowska Marta, Płock
 • Biernat Bartosz - Darlington, Anglia
 • Kwiatkowski Andrzej, Radom
 • Mrówka Gabriela, Sztokholm, Szwecja
 • Sroka Emilia, Wilkowice
 • Sumińska Monika, Staroźreby
 • Szlenk Paweł, Bytom
 • Ślaz Adriana, Piastów
 • Ziółkowska Agnieszka, RAION 

   Zgodnie z akredytacją udzieloną tym fotografom, właścicielem i dysponentem tych fotografii jest organizator Mistrzostw Polski: Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. 

 

   Jedynym warunkiem udzielenia akredytacji fotografowi było przekazanie przez niego płyty z wykonanymi fotografiami Federacji. Zobowiązał się do tego także instruktor każdego ośrodka, z którego przybył fotograf.

   W związku z tym, że w przeciągu miesiąca niektórzy z wymienionych fotografów nie spełnili tego zobowiązania, podjęta została decyzja, że na następnych Mistrzostwach Polski 4 kwietnia 2020 roku akredytacji do wykonywania fotografii nie otrzyma żadna osoba z ośrodków: Darlington, Sztokholm, Wilkowice, Bytom i Piastów. 

   Z kolei fotografie (łącznie kilka tysięcy), które wykonali: Marta Adamkowska, Andrzej Kwiatkowski, Monika Sumińska i Agnieszka Ziółkowska, Federacja przekazała w prezecie do wykorzystywania wszystkim uczestnikom Mistrzostw Polski

 

 

Zmagania po Gali 


    Po zakończeniu Gali kontynuowano zmagania zawodników na 5-ciu planszach. Zaraz po Gali jako pierwsze rozegrano następujące konkurencje:

 1. na planszy Makiwara-kumite: konkurencję Makiwara-kumite w kategorii licealiści młodsi kobiety, a potem mężczyźni    
 2. na macie A: konkurencję Sumo-grappling w kategorii juniorzy mężczyźni   
 3. na planszy środkowej: konkurencję Tokui-kata w kategorii mistrzowie, a potem konkurencję Kata Tsunami indywidualnie w kategorii mistrzowie    
 4. na macie B: konkurencję Full-contact w kategorii dorośli mężczyźni
 5. na planszy łuczniczej: konkurencję Strzelanie do celu Styl Tatarski w kategorii juniorzy starsi kobiety, a potem konkurencję Zespołowe Strzelanie Salwami w kategorii juniorzy starsi. 

Zakończenie Mistrzostw

  

   Zakończenie Mistrzostw zaplanowano do godz. 18:00. Zmagania w poszczególnych konkurencjach i kategoriach zakończno jednak blisko godzinę przed czasem. Nadal jednak drukowano dyplomy i wręczano medale zwycięskim zawodnikom.

 

    Na zakończenie Mistrzostw prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan serdecznie podziękował:

 • wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Mistrzostw i wszystkim, którzy w nich uczestniczyli 
 • zawodnikom, którzy stanowili rdzeń Mistrzostw 
 • sędziom za ich niewdzięczną pracę, ale równocześnie nieodzowną w zmaganiach sportowych 
 • instruktorom zawodników, ponieważ bez ich pracy zawodnicy nie osiągnęliby takich sukcesów, jakie stały się ich udziałem 
 • gościom honorowym, rodzicom i krewnym zawodników, kibicom i wszystkim, którzy oglądali Mistrzostwa w relacjach dwóch Telewizjiach Internetowych w Polsce i na świecie. 

Nagrody:

 

   Na Mistrzostwach Polski wręczano medale za zdobycie pierwszych trzech miejsc w danej konkurencji i kategorii:

 1. medal złoty – za zdobycie I miejsca, 
 2. medal srebrny – za zdobycie II miejsca, 
 3. medal brązowy – za zdobycie III miejsca.

   Ponadto za zdobycie I miejsca, ale tylko w niektórych, wybranych konkurencjach i kategoriach wręczano pamiątkowe statuetki.

 

   Wszyscy startujący zawodnicy otrzymali dyplomy z podaniem zajętego miejsca w danej konkurencji.

 

  Uczestnicy Mistrzostw (zawodnicy, sędziowie i goście honorowi) otrzymali także pamiątki w postaci okolicznościowego plakatu (na którym zbierali podpisy innych uczestników). 

   
  Uwaga: Zdobywcy I miejsca w danej konkurencji i kategorii przysługuje zaszczytny tytuł Mistrza Polski, zaś zdobywcom miejsca II i III – tytuł Wicemistrza Polski.

 

   W związku z tym, z inicjatywy prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan, po raz pierwszy w historii specjalne znaczki z napisami: MISTRZ POLSKI i WICEMISTRZ POLSKI, które otrzymywali zdobywcy złotych i srebrnych medali Mistrzostw Polski. Dzięki temu zawodnicy, zwłaszcza uczniowie różnych szkół, z dumą mogą nosić te znaczki, aby zwracać uwagę innym, że warto systematycznie ćwiczyć i starać się o udział w Mistrzostwach Polski.


 

   Wyniki Mistrzostw Polski podane są do wiadomości publicznej na dwóch stronach internetowych:

 • www.karatetsunami.eu – internetowej stronie Karate Tsunami
 • www.federacjasztukwalki.pl – internetowej stronie Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 • a ponadto na stronach internetowych ośrodków, których zawodnicy startowali w imprezie.

    Na dwóch pierwszych stronach podane są wyniki we wszystkich konkurencjach i kategoriach oraz wyniki klasyfikacji drużynowej.      

 

   Zdarza się, że dane miejsce zajmie dwóch lub więcej zawodników, którzy uzyskają taką samą notę. Zgodnie z obowiązującymi regułami sportowymi tak zajęte miejsca określa się nazwą ex-aequo (wym. eks-ekfo; łac. 'wspólnie, na równi').   

WYNIKI:

 

   Oto wyniki uzyskane w XIV Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami Warszawa '2019 – w poszczególnych konkurencjach i kategoriach oraz klasyfikacja drużynowa ośrodków. 

  

              

            LIGHT-CONTACT - kadeci kobiety:

 1. SOŃTA Kinga - Rogotwórsk (punktów 3)  
 2. WACHOWSKA Julia - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. WIERZBICKA Maja - Rogotwórsk (punktów 1) 
 4. Jasiak Martyna - Stare Miasto       


            LIGHT-CONTACT - kadeci mężczyźni:

 1. MIKOŁAJCZYK Mateusz - Stare Miasto (punktów 3)  
 2. SZCZEPAŃSKI Fryderyk - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. POMIANOWSKI Jakub - Rogotwórsk (punktów 1) 
 4. Smoliński Bartosz - Rogotwórsk     

 

              LIGHT-CONTACT - juniorzy kobiety:   

 1. JANASIEWICZ Oliwia - Kazimierz Biskupi (punktów 3)  
 2. SZCZEPAŃSKA Maja - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. ĆWIEK Natalia - Stare Miasto (punktów 1) 
 4. Walerowicz Wioletta - Rogotwórsk    

 

            LIGHT-CONTACT - juniorzy mężczyźni:

 1. WOŹNIAK Paweł - Włocławek AMA (punktów 3)  
 2. PRUSKI Łukasz - Stare Miasto (punktów 2)
 3. KOZIEŁ Patryk - Wrocław Taekwon-do (punktów 1) 
 4. Kowalewski Adam - Staroźreby (ex aequo) i Siejka Kacper - Rogotwórsk  (ex aequo)               

  

            LIGHT-CONTACT - juniorzy starsi kobiety:

 1. HORZEWSKA Sylwia - Stare Miasto (punktów 3)

           

            LIGHT-CONTACT - juniorzy starsi mężczyźni:

 1. KOPACZEWSKI Mikołaj - Stare Miasto (punktów 3)  
 2. MIKOŁAJCZYK Maciej - Stare Miasto (punktów 2)
 3. BABIK Karol - Ryki (punktów 1) 
 4. Zbonikowski Kacper - Krośniewice
 5. Mikołajczyk Maciej - Stare Miasto     

   

            LIGHT-CONTACT - juniorzy starsi kobiety:

 1. WIŚNIEWSKA Oliwia - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. SZWAŁEK Zofia - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)   

  

            LIGHT-CONTACT - licealiści młodsi mężczyźni podkategoria I:

 1. PATRYN Hubert - Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 3)
 2. DYMOWSKI Kuba - Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 2)
 3. PIETRZAK Krzysztof - Warszawa Honbu Dojo (punktów 1)

           

            LIGHT-CONTACT - licealiści młodsi mężczyźni podkategoria II:

 1. OBARA Julian - Wałcz (punktów 3)
 2. TAFELSKI Krzysztof - Lubostroń RAION (punktów 2)     
 3. KŁOSKOWSKI Karol - Olsztyn (punktów 1)          

   

            LIGHT-CONTACT - licealiści młodsi mężczyźni podkategoria III:

 1. JÓŹWIAK Bartosz - Wałcz (punktów 3)
 2. NOGALA Igor - Wilkowice AMSW (punktów 2)     
 3. RADZANOWSKI Bartosz - Olsztyn (punktów 1)           

 

              LIGHT-CONTACT - licealiści młodsi mężczyźni podkategoria IV:

 1. ROBAK Kamil - Stare Miasto (punktów 3)
 2. SILIN Jarosław - Ustka Gepard (punktów 2)     
 3. OLEK ŁUkasz - Ryki (punktów 1)     

 

              LIGHT-CONTACT - licealiści młodsi mężczyźni podkategoria V:

 1. FILIPEK Arkadiusz - Ryki (punktów 3)
 2. FOCSA Władimir - Ustka Gepard (punktów 2)      

 

              LIGHT-CONTACT - licealiści starsi mężczyźni: 

 1. PAJĄK Łukasz - Wałcz (punktów 3)

 

            FULL-CONTACT - dorośli męźczyźni podkategoria I:

 1. SUTY Kacper - Wilkowice AMSW (punktów 3)
 2. ROBACZYŃSKI Adrian - Włocławek AMA (punktów 2)         

 

            FULL-CONTACT - dorośli męźczyźni podkategoria II:

 1. BASARAB Adam - Ustka Gepard (punktów 3)
 2. PIKSA Karol - Sztokholm Valhalla (punktów 2)        
 3. WOŚKO Dawid - Sztokholm Valhalla (punktów 1)
 4. Błaszczyk Dawid - Włocławek AMA (ex aequo) i Turkowski Tomasz - Wilkowice AMSW (ex aequo)

 

              FULL-CONTACT - dorośli męźczyźni podkategoria III:

 1. WILAMOWSKI Adam - Wilkowice AMSW (punktów 3)
 2. ZALEWA Ziemowit - Wilkowice AMSW (punktów 2) 
 3. CHOJNOWSKI Piotr - Colchester (punktów 1)
 4. Wawrzeniec Bartłomiej - Kraków
 5. Paczkowski Sebastian - Sztokholm Valhalla

 

             FULL-CONTACT - dorośli męźczyźni podkategoria IV:

 1. JÓZEFACKI Jan - Wilkowice AMSW (punktów 3)
 2. JOSEF Douglas - Sztokholm Valhalla (punktów 2) 
 3. JANKOWSKI Jakub - Olsztyn (punktów 1)

 

            FULL-CONTACT - dorośli kobiety:

 1. JASIŃSKA Dominika Patrycja - Sztokholm Valhalla (punktów 3)

 

           FULL-CONTACT - dorośli mistrzowie:

 1. KOWALSKI Mariusz - Colchester (punktów 3)
 2. SWOBODA Jacek - Hartlepool Aikido (punktów 2)  

   

            SUMO-GRAPPLING - najmłodsi kobiety:

 1. BRZEZIŃSKA Antonina - Kowalewo RAION (punktów 3)
 2. ROSIŃSKA Majka - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. ZIAJKA Matylda - Kazimierz Biskupi (punktów 1)                                                  

 

              SUMO-GRAPPLING - najmłodsi mężczyźni:

 1. KULIK Szymon - Wilkowice AMSW (punktów 3)
 2. SZLENK Wojciech - Bytom (punktów 2)
 3. GAJEWSKI Filip - Rogotwórsk (punktów 1)    

 

           SUMO-GRAPPLING - młodzicy kobiety podkategoria II:

 1. KROK Amelia - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. GROSZEWSKA Kornelia - Wilkowice AMSW (punktów 2)
 3. GOZDUR Zofia - Rynarzewo RAION (punktów 1)

           

           SUMO-GRAPPLING - młodzicy kobiety podkategoria II:

 1. KAŹMIERCZAK Laura - Krośniewice (punktów 3)
 2. ŚCIERSKA Weronika - Bytom (ex aequo - punktów 2) i WIERZBICKA Lena - Rogotwórsk (ex aequo - punktów 2)
 3. TOKARSKA Antonina - Krośniewice (punktów 1)

   

           SUMO-GRAPPLING - młodzicy kobiety podkategoria III:

 1. KIERZKOWSKA Julia - Wilkowice AMSW (punktów 3)
 2. MARCINIAK Oliwia - Krośniewice (punktów 2)
 3. BARAŃSKA Kaja - Bytom (ex aequo - punktów 1) i SMOLIŃSKA Maja - Rogotwórsk (ex aequo - punktów 1)  

             SUMO-GRAPPLING - młodzicy mężczyźni podkategoria I:

 1. KOZBER Stanisław - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. ŁACIŃSKI Grzegorz - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. KŁOSKOWSKI Krzysztof - Olsztyn (punktów 1)

  

             SUMO-GRAPPLING - młodzicy mężczyźni podkategoria II:

 1. ADAMKOWSKI Filip - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. CHRZANOWSKI Łukasz - Staroźreby (punktów 2)
 3. DĄBEK Patryk - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 1)
 4. Buchta Piotr - Bytom

  

              SUMO-GRAPPLING - młodzicy mężczyźni podkategoria III:

 1. BUZAŁA Krzysztof - Dziewierzewo RAION (punktów 3)
 2. TOMASZEWSKI Filip - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. RADOSZEWSKI Adrian - Wilkowice AMSW (punktów 1)

 

             SUMO-GRAPPLING - młodzicy mężczyźni podkategoria IV:   

 1. ĆWIEK Damian - Stare Miasto (punktów 3)
 2. WICIŃSKI Kamil - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. MICHALSKI Wojciech - Stare Miasto (ex aequo - punktów 1) i SROKA Doiminik - Wilkowice AMSW (ex aequo - punktów 1)

 

              SUMO-GRAPPLING - kadeci kobiety podkategoria I:  

 1. ŁUNIEWSKA Julia - Staroźreby (punktów 3)
 2. WOŹNIAK Oliwia - Lubostroń RAION (punktów 2)
 3. PILARCZYK Jagoda - Ustka Ciesielska (punktów 1)  

 

              SUMO-GRAPPLING - kadeci kobiety podkategoria II:  

 1. WACHOWSKA Julia - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. ŚWIĄTKOWSKA Alicja - Wilkowice AMSW (punktów 2)
 3. GĄSIOR Wiktoria - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 1) 

 

              SUMO-GRAPPLING - kadeci kobiety podkategoria III:  

 1. WŁODARCZYK Natalia - Kaizmierz Biskupi (punktów 3)
 2. GŁĄB Wiktoria - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. ZAWADZKA Julia - Lubostroń RAION (punktów 1)  
 4. Grybska Konstancja - Bytom

        

            SUMO-GRAPPLING - kadeci kobiety podkategoria IV:     

 1. LEPER Agata - Mrocza RAION (punktów 3) 
 2. SOŃTA Kinga - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. WYSOCKA Alicja - Lubostroń RAION (punktów 1)

 

            SUMO-GRAPPLING - kadeci kobiety podkategoria V:

 1. WIERZBICKA Maja - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. BRZEZIŃSKA Milena - Rogotwórsk (punktów 2)

 

            SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria I:

 1. GACKOWSKI Grzegorz - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. BERGER Dawid - Bytom (punktów 2)
 3. RADOSZEWSKI Przemysław - Wilkowice AMSW (punktów 1)  

         

           SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria II:

 1. SZLENK Jakub - Bytom (punktów 3)
 2. ZAKRZEWSKI Piotr - Bytom (punktów 2)
 3. NAWRACAJ Marcel - Kowalewo RAION (punktów 1)

   

           SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria III:

 1. SZCZEPAŃSKI Fryderyk - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. FILIPIAK Wojciech - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. MIKOŁAJCZYK Mateusz - Stare Miasto (punktów 1) 

   

           SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria IV:

 1. TRUCHAN Wiktor - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)
 2. SMOLIŃSKI Bartosz - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. FILIPIAK Paweł - Wilkowice AMSW (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria V:  

 1. POMIANOWSKI Jakub - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. ZENDEROWSKI Kuba - Bytom (punktów 2)
 3. TWARDOKĘS Filip - Bytom (punktów 1)

  

            SUMO-GRAPPLING - juniorzy kobiety podkategoria I: 

 1. TOMASZEWSKA Zuzanna - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. BIEL Dominika - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. RYŃSKA Martyna - Bytom (punktów 1)

 

            SUMO-GRAPPLING - juniorzy kobiety podkategoria II: 

 1. SZCZEPAŃSKA Maja - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. PARADOWSKA Zofia - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. KNAPCZYK Klaudia - Bytom (ex aequo - punktów 1) i SZTAMBLEWSKA Aleksandra - Kazimierz Biskupi (ex aequo - punktów 1)

 

            SUMO-GRAPPLING - juniorzy kobiety podkategoria III:

 1. SZATKOWSKA Patrycja- Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. WALEROWICZ Wioletta - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. BABIK Paulina - Ryki (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy kobiety podkategoria IV:

 1. ĆWIEK Natalia - Stare Miasto (punktów 3)
 2. ROSIŃSKA Inga - Dąbrowa RAION (punktów 2)
 3. WOJTKIEWICZ Amelia - Kowalewo RAION (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy kobiety podkategoria V:

 1. WOLAK Maria - Dziewierzewo RAION (punktów 3)
 2. RUCIŃSKA Oliwia - Lubostroń RAION (punktów 2)
 3. JAKRZEWSKA Maria - Kazimierz Biskupi (punktów 1)

           

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy kobiety podkategoria VI:

 1. PIETRYKOWSKA Kinga - Kowalewo RAION (punktów 3)
 2. DĘBCZYŃSKA Gabriela - Wilkowice AMSW (punktów 2)
 3. WIELOCHA Karolina - Włocławek AMA (punktów 1)

 

            SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria I:

 1. SZWARGOLIŃSKI Bartłomiej - Ryki (punktów 3)
 2. KOZBER Antoni - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. ŚLEDŹ Franciszek - Ustka Ciesielska (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria II:

 1. TOMCZAK Kacper - Staroźreby (punktów 3)
 2. SIEJKA KAcper - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. MORACZEWSKI Bartosz - Rynarzewo RAION (punktów 1)


           SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria III:

 1. PRUSKI Łukasz - Stare Miasto (punktów 3)
 2. PARSZYK Mateusz - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. LUKANOW Andrej - Ustka Gepard (ex aequo - punktów 1) i SĘGA Kamil - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 1)

  

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria IV:

 1. TAFELSKI Piotr - Lubostroń RAION (punktów 3)
 2. GĄSIOR Jakub - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. JASIAK Adam - Stare Miasto (punktów 1)

           

          SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria V:

 1. LISIEWICZ Marcin - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)
 2. BULIŃSKI Nikodem - Dziewierzewo RAION (punktów 2)
 3. RYDZYŃSKI Emil - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 1)

           

          SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria VI:

 1. MADZIŃSKI Mikołaj - Mrocza RAION (punktów 3)
 2. BARAŃSKI Paweł - Ryki (punktów 2)
 3. MALESA Filip - Wilkowice AMSW (punktów 1)

           

          SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria VII:

 1. KOPEĆ Antoni - Mrocza RAION (punktów 3)
 2. ŚMIŁOWSKI Dominik - Ustka Gepard (punktów 2)

            

          SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria VIII:

 1. KOWALEWSKI Adam - Staroźreby (punktów 3)
 2. PIOTROWSKI Adrian - Stare Miasto (punktów 2)
 3. PUCHLSKI Wiktor - Stare Miasto (punktów 1)

           

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy starsi kobiety podkategoria I:

 1. LAU Laura - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. LEPER Kinga - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. BASARAB Zofia - Ustka Gepard (punktów 1)  

 

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy starsi kobiety podkategoria II:

 1. PIĄTEK Martyna - Kowalewo RAION (punktów 3)
 2. SUMIŃSKA Amelia - Staroźreby (punktów 2)
 3. HORZEWSKA Sylwia - Stare Miasto (ex aequo - punktów 1) i ROSIŃSKA Oliwia - Dąbrowa RAION (ex aequo - punktów 1)


           SUMO-GRAPPLING - juniorzy starsi mężczyźni podkategoria I:

 1. PAKULSKI Łukasz - Stare Miasto (punktów 3)
 2. KOMASIŃSKI Bartosz - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. KOPEĆ Hubert - Mrocza RAION (punktów 1)
 4. Grochala Krzysztof - Ustka Gepard

            

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy starsi mężczyźni podkategoria II:

 1. KOPACZEWSKI Mikołaj - Stare Miasto (punktów 3)
 2. TOMCZYK Wiktor - Stare Miasto (punktów 2)
 3. SĘGA Oliwier - Rynarzewo RAION (punktów 1)

            

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy starsi mężczyźni podkategoria III:

 1. DERDA Jakub - Stare Miasto (punktów 3)
 2. MIKOŁAJCZYK Maciej - Stare Miasto (punktów 2)
 3. WITKOWICZ Mateusz - Mrocza RAION (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy starsi mężczyźni podkategoria IV:

 1. DERDA Kamil - Stare Miasto (punktów 3)
 2. KACZMAREK Gracjan - Stare Miasto (punktów 2)
 3. GONTAREK Bartosz - Staroźreby (punktów 1)


            SZERMIERKA NA MIECZE - najmłodsi kobiety:

 1. ROSIŃSKA Majka - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. ZIAJKA Matylda - Kazimierz Biskupi (punktów 2)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - najmłodsi mężczyźni:

 1. SZLENK Wojciech - Bytom (punktów 3)
 2. GAJEWSKI Filip - Rogotwórsk (punktów 2)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - młodzicy kobiety podkategoria I:

 1. PARADOWSKA Maria - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. GOZDUR Zofia - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. RUCIŃSKA Marcelina - Lubostroń RAION (punktów 1)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - młodzicy kobiety podkategoria II:

 1. ŚCIERSKA Weronika - Bytom (punktów 3)
 2. KROK Amelia - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. BARAŃSKA Kaja - Bytom (punktów 1)

      

            SZERMIERKA NA MIECZE - młodzicy kobiety podkategoria III:  

 1. CICHOŃSKA Maria - Rynarzewo RAION (punktów 3)                               
 2. KŁOSIŃSKA Antonina - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. SMOLIŃSKA Maja - Rogotwórsk (punktów 1)

 

               SZERMIERKA NA MIECZE - młodzicy kobiety podkategoria IV:

 1. WIERZBICKA Lena - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. TOKARSKA Antonina - Krośniewice (punktów 2)
 3. MARCINIAK Oliwia - Krośniewice (punktów 1) 

 

              SZERMIERKA NA MIECZE - młodzicy kobiety podkategoria V:

 1. KAŹMIERCZAK Laura - Krośniewice (punktów 3)
 2. WASIELEWSKA Maja - Kutno (punktów 2)
 3. KROK Zuzanna - Rogotwórsk (ex aequo - punktów 1) i MACIEJEWSKA Olga - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - młodzicy mężczyźni podkategoria I:

 1. DYPOLT Maksymilian - Lubostroń RAION (punktów 3)
 2. SZYMAŃCZAK Nikodem - Kowalewo RAION (punktów 2)
 3. ŁACIŃSKI Grzegorz - Rogotwórsk (punktów 1)
 4. Popiołek Wiktor - Warszawa Honbu Dojo

            

            SZERMIERKA NA MIECZE - młodzicy mężczyźni podkategoria II:

 1. SZCZEPANIAK Radosław - Dziewierzewo RAION (punktów 3)
 2. ANIUKIEWICZ Marcin - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. BUCHTA Piotr - Bytom (punktów 1)
 4. Młynarek Szymon - Występ RAION

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - młodzicy mężczyźni podkategoria III:

 1. GŁUSIEC Jakub - Dziewierzewo RAION (punktów 3)
 2. TOMASZEWSKI Filip - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. ĆWIEK Damian - Stare Miasto (ex aequo - punktów 1) i KRAWIEC Jacek - Ryki (ex aequo - punktów 1)

 

               SZERMIERKA NA MIECZE - młodzicy mężczyźni podkategoria IV:

 1. ADAMKOWSKI Filip - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. CHRZANOWSKI Łukasz - Staroźreby (punktów 2)
 3. MICHALSKI Wojciech - Stare Miasto (punktów 1)
 4. Wiciński Kamil - Rogotwórsk 

 

              SZERMIERKA NA MIECZE - młodzicy mężczyźni podkategoria V:

 1. KOPEĆ Miłosz - Dąbrowa RAION (punktów 3)
 2. KOZBER Stanisław - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. ŚWIERCZEK Karol - Występ RAION (punktów 1)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci kobiety podkategoria I:

 1. WYSOCKA Alicja - Lubostroń RAION (punktów 3)
 2. PILARCZYK Jagoda - Ustka Ciesielska (punktów 2)
 3. WIERZBICKA Maja - Rogotwórsk (punktów 1)

           

            SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci kobiety podkategoria II:

 1. ŁUNIEWSKA Julia - Staroźreby (punktów 3)
 2. KUPSKA Zuzanna - Dziewierzewo RAION (punktów 2)
 3. NAKIEWICZ Natasza - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci kobiety podkategoria III:

 1. WŁODARCZYK Natalia - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. LEPER Agata - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. GĄSIOR Wiktoria - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci kobiety podkategoria IV:

 1. WOŹNIAK Oliwia- Lubostroń RAION (punktów 3)
 2. BRZEZIŃSKA Milena - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. GRYBSKA Konstancja - Bytom (punktów 1)

 

              SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci kobiety podkategoria V:

 1. WIELOCHA Karolina - Włocławek AMA (punktów 3)
 2. WACHOWSKA Julia - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. WĘGLICKA Marta - Dziewierzewo RAION (punktów 1)

 

             SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci kobiety podkategoria VI:

 1. BAŃKOWSKA Laura - Kutno (punktów 3)
 2. SOŃTA Kinga - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. Wasielewska Maja - Kutno (punktów 1)

 

             SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci mężczyźni podkategoria I:

 1. TWARDOKĘS Filip - Bytom (punktów 3)
 2. GAWRON Michał - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. DURAU Maksymilian - Mrocza RAION (punktów 1)
 4. Zabłocki Rafał - Dąbrowa RAION

 

             SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci mężczyźni podkategoria II:  

 1. PYTLIK Dawid - Ryki (punktów 3)
 2. JANIK Tobiasz - Występ RAION (punktów 2)
 3. NAWRACAJ Marcel - Kowalewo RAION (punktów 1)
 4. POPIOŁEK Antoni - Warszawa Honbu Dojo 

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci mężczyźni podkategoria III:

 1. TRUCHAN Wiktor - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)
 2. ZENDEROWSKI Kuba - Bytom (punktów 2)
 3. SZLENK Jakub - Bytom (punktów 1)
 4. Zakrzewski Piotr - Bytom

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci mężczyźni podkategoria IV:

 1. BERGER Dawid - Bytom (punktów 3)
 2. GACKOWSKI Grzegorz - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. WOJCIECHOWSKI Nikodem - Występ RAION (punktów 1)
 4. Filipiak Wojciech - Nowa Wieś Wielka RAION

 

              SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci mężczyźni podkategoria V:

 1. POMIANOWSKI Jakub - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. SZCZEPAŃSKI FRyderyk - Kazimierz Biskupi (punktów 2
 3. CYBULA Szymon - Ryki (punktów 1)
 4. Smoliński Bartosz - Rogotwórsk

     

             SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy kobiety podkategoria I:

 1. JURKIEWICZ Monika - Dąbrowa RAION (punktów 3)
 2. WALCZAK Amelia - Dąbrowa RAION (punktów 2)
 3. SZTAMBLEWSKA Aleksandra - Kazimierz Biskupi (punktów 1)  
 4. LEWANDOWSKA Wiktoria - Kowalewo RAION       


             SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy kobiety podkategoria II:

 1. JANASIEWICZ Oliwia - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. MODLIŃSKA Sandra - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. BIEL Dominika - Rynarzewo RAION (punktów 1)
 4. Ryńska Martyna - Bytom

  

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy kobiety podkategoria III:

 1. JAKRZEWSKA Maria - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. PARADOWSKA Zofia - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. PILARCZYK Natalia - Mrocza RAION (ex aequo - punktów 1) i WALEROWICZ Wioletta - Rogotwórsk (ex aequo - punktów 1)
 4. ĆWIEK Natalia - Stare Miasto

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy kobiety podkategoria IV:

 1. RUCIŃSKA Oliwia - Lubostroń RAION (punktów 3)
 2. TOMASZEWSKA Zuzanna - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. ŻAKOWSKA Antonina - Kowalewo RAION (punktów 1)
 4. Gapa Martyna - Mrocza RAION

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria I:

 1. BUZAŁA Dominik -  Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. MORACZEWSKI Bartosz - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. ŚLEDŹ Franciszek - Ustka Ciesielska (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria II: 

 1. OBRZANOWSKI Bartosz -  Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. SZCZEPANIK Sebastian - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. GAWLIK Stanisław - Występ RAION (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria III:

 1. WIŚNIEWSKI Mateusz -  Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. KOZŁOWSKI Hubert - Dąbrowa RAION (punktów 2)
 3. KOZBER Antoni - Rynarzewo RAION (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria IV:

 1. GAWLIK Nataniel - Mrocza RAION (punktów 3)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria V: 

 1. LISIEWICZ Marcin - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)
 2. BULIŃSKI Nikodem - Dziewierzewo RAION (punktów 2)
 3. RYDZYŃSKI Emil - Nowa Wieś Wielka (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria VI:

 1. SIEJKA Kacper - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. WIECZOREK Mikołaj - Bytom (punktów 2)
 3. SZWARGOLIŃSKI Bartłomiej - Ryki (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria VII:

 1. KOPACZEWSKI NIkodem - Stare Miasto  (punktów 3)
 2. PIOTROWSKI Adrian - Stare Miasto (punktów 2)
 3. WILEŃSKI Bartłomiej - Ryki (punktów 1)
 4. Konat Kacper - Bytom (ex aequo) i Puchalski Wiktor - Stare Miasto (ex aequo)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy starsi kobiety: 

 1. KAŁKA Wiktoria -  Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. HORZEWSKA Sylwia - Stare Miasto (punktów 2)
 3. LICZBIK Oliwia - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy starsi mężczyźni podkategoria I:

 1. KACZMAREK Gracjan - Stare Miasto (punktów 3)
 2. WALCZAK Cezary - Dąbrowa RAION (punktów 2)
 3. DERDA Kamil - Stare Miasto (ex aequo - punktów 1) i ŚWIERCZEK Szymon - Występ RAION (ex aequo - punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy starsi mężczyźni podkategoria II:

 1. TOMCZYK Wiktor - Stare Miasto (punktów 3)
 2. DERDA Jakub - Stare Miasto (punktów 2)
 3. KŁOSOWSKI Aleksander - Dąbrowa RAION (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy starsi mężczyźni podkategoria III:

 1. ZBONIKOWSKI Kacper - Krośniewice (punktów 3)
 2. KOPACZEWSKI Mikołaj - Stare Miasto (punktów 2)
 3. MORACZEWSKI Filip - Rynarzewo RAION (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - licealiści młodsi kobiety:

 1. MACIEJEWSKA Julia - Rynarzewo RAION (punktów 3)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - licealiści młodsi mężczyźni:

 1. GRZELCZYK Dominik - Stare Miasto (punktów 3)

 

            WALKA NA NOŻE - najmłodsi kobiety:

 1. BRZEZIŃSKA Antonina - Kowalewo RAION (punktów 3)

             

            WALKA NA NOŻE - najmłodsi mężczyźni:

 1. GAJEWSKI Filip - Rogotwórsk (punktów 3)

 

             WALKA NA NOŻE - młodzicy kobiety podkategoria I:

 1. CICHOŃSKA Maria - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. KROK Amelia - Rogotwórsk (ex aequo - punktów 2) i SMOLIŃSKA Maja - Rogotwórsk (ex aequo - punktów 2)

 

            WALKA NA NOŻE - młodzicy kobiety podkategoria II:

 1. MACIEJEWSKJA Olga - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. KROK Zuzanna - Rogotwórsk (ex aequo - punktów 2) i WIERZBICKA Lena - Rogotwórsk (ex aequo - punktów 2)

 

           WALKA NA NOŻE - młodzicy mężczyźni podkategoria I:

 1. GŁUSIEC Jakub - Dziewierzewo RAION (punktów 3)
 2. ŁACIŃSKI Grzegorz - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. MŁYNAREK Szymon - Występ RAION (punktów 1)

 

           WALKA NA NOŻE - młodzicy mężczyźni podkategoria II:

 1. SZCZEPANIAK Radosław - Dziewierzewo RAION (punktów 3)
 2. KOPEĆ Miłosz - Dąbrowa RAION (punktów 2)
 3. ŚWIERCZEK Karol - Występ RAION (ex aequo - punktów 1) i TOMASZEWSKI Filip - Rogotwórsk (ex aequo - punktów 1)

         

            WALKA NA NOŻE - kadeci kobiety:

 1. NAKIEWICZ Natasza - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)
 2. BRZEZIŃSKA Milena - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. WIERZBICKA Maja - Rogotwórsk (punktów 1)

 

            WALKA NA NOŻE - kadeci mężczyźni:

 1. POMIANOWSKI Jakub - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. ZABŁOCKI Rafał - Dąbrowa RAION (punktów 2)
 3. GAWRON Michał - Rynarzewo RAION (punktów 1)  

   

            WALKA NA NOŻE - juniorzy kobiety:

 1. TOMASZEWSKA Zuzanna - Rogotwórsk (punktów 3)
 2. WOJTKIEWICZ Amelia - Kowalewo RAION (punktów 2)
 3. JABOŃSKA Luiza - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 1)
 4. Janasiewicz Oliwia - Kazimierz Biskupi

 

             WALKA NA NOŻE - juniorzy mężczyźni podkategoria I:

 1. TAFELSKI Piotr - Lubostroń RAION (punktów 3)
 2. SZCZEPANIK Sebastian - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. GAWLIK Stanisław - Występ RAION (punktów 1)

 

             WALKA NA NOŻE - juniorzy mężczyźni podkategoria II:

 1. GAWLIK Nataniel - Mrocza RAION (punktów 3)
 2. SĘGA Kamil - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. PRUSKI Łukasz- Stare Miasto (punktów 1)

 

             WALKA NA NOŻE - juniorzy mężczyźni podkategoria III:

 1. PUCHALSKI Wiktor - Stare Miasto (punktów 3)
 2. RYDZYŃSKI Emil - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. LISIEWICZ Marcin - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 1)
 4. Piotrowski Adrian - Stare Miasto

 

             WALKA NA NOŻE - juniorzy starsi kobiety:

 1. LICZBIK Oliwia - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)

 

             WALKA NA NOŻE - juniorzy starsi mężczyźni:

 1. GROCHALA Krzysztof - Ustka Gepard (punktów 3)
 2. ŚWIERCZEK Szymon - Występ RAION (punktów 2)

 

            WALKA NA NOŻE - licealiści młodsi mężczyźni: 

 1. SILIN Jarosław - Ustka Gepard (punktów 3)
 2. FOCSA Władimir - Ustka Gepard (punktów 2)
 3. ROBAK Kamil - Stare Miasto (punktów 1)

 

            WALKA NA NOŻE - mistrzowie:

 1. RŻYSKO Janusz - Gepard Ustka (punktów 3)
 2. JURCZAKOWSKI Adam - Piastów (punktów 2)

 

             YAKUSOKU-KUMITE - kadeci:

 1. Zespół Mrocza RAION: JESZKE Marcelina i LUPA Maja (punktów 2x3)

 

            YAKUSOKU-KUMITE - juniorzy: 

 1. Zespół Lubostroń/Dabrowa RAION: Jarolewska Wiola - Lubostroń (punktów 3) i ROSIŃSKA Inga - Dąbrowa (punktów 3)
 2. Zespół Mrocza RAION: RUSINEK Dawid i RUSINEK Jakub (punktów 2x2)
 3. Zespół Mrocza RAION: GAPA Martyna i PILARCZYK Natalia (punktów 2x1)

 

            YAKUSOKU-KUMITE - juniorzy starsi:  

 1. Zespół Rynarzewo RAION: LAU Laura i SOBEK Julia (punktów 2x3)
 2. Zespół Lubostroń/Dąbrowa RAION: TAFELSKI Piotr - Lubostroń i KŁOSOWSKI Aleksander - Dąbrowa (punktów 2x2)
 3. Zespół Dziewierzewo RAION: BAŁA Aleksandra i WOLAK Maria (punktów 2x1)

 

             YAKUSOKU-KUMITE - licealiści młodsi:

 1. Zespół Lubostroń/Dąbrowa RAION: Tafelski Krzysztof - Lubostroń i ROSIŃSKA Oliwia - Dąbrowa (punktów 2x3)
 2. Zespół Staroźreby: FRONCZAK Filip i MARCINKOWSKI Norbert (punktów 2x2)


            YAKUSOKU-KUMITE - mistrzowie: 

 1. Zespół Hartlepool Aikido: SWOBODA Jacek i BIERNAT Adam (punktów 2x3)

   


     MAKIWARA-KUMITE - najmłodsi kobiety:
 1. ROSIŃSKA Majka - Kazimierz Biskupi (punktów 3)

     

            MAKIWARA-KUMITE - najmłodsi mężczyźni:

 1. SZLENK Wojciech - Bytom (punktów 3))

 

            MAKIWARA-KUMITE - młodzicy kobiety podkategoria I:

 1. MARCINIAK Oliwia - Krośniewice (punktów 3)                                                        
 2. KAŹMIERCZAK Laura - Krośniewice (punktów 2)
 3. TOKARSKA Antonina - Krośniewice (punktów 1)

   

             MAKIWARA-KUMITE - młodzicy kobiety podkategoria II:

 1. ŚCIERSKA Weronika - Bytom (punktów 3)                                       
 2. KARMOWSKA Lena - Dziewierzewo RAION (punktów 2)
 3. BARAŃSKA Kaja - Bytom (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - młodzicy mężczyźni podkategoria I:

 1. GLĘDAŁA Piotr - Warszawa Pak hok Kung-fu (ex aequo - punktów
 2. POPIOŁEK Wiktor - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
 3. ĆWIEK Damian - Stare Miasto (punktów 1)

         

             MAKIWARA-KUMITE - młodzicy mężczyźni podkategoria II:

 1. GAŁUSZEWSKI Stanisław - Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 3)                                       
 2. STACHOWSKI Michał - Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 2)
 3. BUCHTA Piotr - Bytom (ex aequo - punktów 1) i POLAKOWSKI Natan - Warszawa Pak hok Kung-fu (ex aequo - punktów 1)

 

             MAKIWARA-KUMITE - kadeci kobiety podkategoria I:

 1. MAZUR Weronika - Mrocza RAION (punktów 3)                                       
 2. CIEŚLAK Hanna - Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 2)
 3. JASIAK Martyna - Stare Miasto(punktów 1)

 

            MAKIWARA-KUMITE - kadeci kobiety podkategoria II:

 1. SOŃTA Kinga - Rogotwórsk (punktów 3)                                       
 2. BAŃKOWSKA Laura - Kutno (punktów 2)
 3. KUPSKA Zuzanna - Dziewierzewo RAION (punktów 1)

 

            MAKIWARA-KUMITE - kadeci kobiety podkategoria III:

 1. WŁODARCZYK Natalia - Kazimierz Biskupi (punktów 3)                                       
 2. WACHOWSKA Julia - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. GRYBSKA Konatancja - Bytom (punktów 1)

 

             MAKIWARA-KUMITE - kadeci kobiety podkategoria IV:

 1. WIELOCHA Karolina - Włocławek AMA (punktów 3)
 2. WIERZBICKA Maja- Rogotwórsk (punktów 2)
 3. MCGLASHAN Maria - Warszawa Pak hok Kung-fu (puktów 1)

 

             MAKIWARA-KUMITE - kadeci mężczyźni podkategoria I:

 1. GAWRON Michał - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. POMIANOWSKI Jakub - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. TWARDOKĘS Filip - Bytom (punktów 1)


              MAKIWARA-KUMITE - kadeci mężczyźni podkategoria II:

 1. SZLENK Jakub - Bytom (punktów 3)
 2. ZENDEROWSKI Kuba - Bytom (punktów 2)
 3. ZAKRZEWSKI Piotr - Bytom (punktów 1)

  

              MAKIWARA-KUMITE - kadeci mężczyźni podkategoria III:

 1. POPIOŁEK Antoni - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
 2. SZCZEPAŃSKI Fryderyk - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. JANIK Tobiasz - Występ RAION (punktów 1)

 

            MAKIWARA-KUMITE - kadeci mężczyźni podkategoria IV:  

 1. WOJCIECHOWSKI Nikodem - Występ RAION (punktów 3)
 2. MIKOŁAJCZYK Mateusz - Stare Miasto (punktów 2)
 3. GLINKA Ksawery - Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 1)

 

            MAKIWARA-KUMITE - juniorzy kobiety podkategroria I:

 1. KARBOWSKA Julia - Kutno (punktów 3)
 2. SZATKOWSKA Patrycja - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. PIETRYKOWSKA Kinga - Kowalewo RAION (punktów 1)


            MAKIWARA-KUMITE - juniorzy kobiety podkategroria II:

 1. KNAPCZYK Kaludia - Bytom (punktów 3)
 2. SZCZEPAŃSKA Maja - Rogotwórsk (punktów 2)
 3. ŚWIERZYŃSKA Aldona - Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 1) 

 

            MAKIWARA-KUMITE - juniorzy kobiety podkategroria III:

 1. STACHOWSKA Zuzanna - ? (punktów 3)
 2. GAWLIK Wiktoria - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. SZTAMBLEWSKA Aleksandra - Kazimierz Biskupi (punktów 1)

 

 

             MAKIWARA-KUMITE - juniorzy kobiety podkategroria IV:

 1. JANASIEWICZ Oliwia - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. JAKRZEWSKA Maria - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. RYŃSKA Martyna - Bytom (punktów 1)

 

             MAKIWARA-KUMITE - juniorzy mężczyźni podkategoria I:

 1. BUZAŁA Dominik - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. KONAT Kacper - Bytom (punktów 2)
 3. WILEŃSKI Bartłomiej - Ryki (punktów 1)

  

            MAKIWARA-KUMITE - juniorzy mężczyźni podkategoria II: 

 1. RUSINEK Dawid - Mrocza RAION (punktów 3)
 2. JASIAK Adam - Stare Miasto (ex aequo - punktów 2) i MORACZEWSKI Bartosz - Rynarzewo RAION (ex aequo - ounktów 2) 


             MAKIWARA-KUMITE - juniorzy mężczyźni podkategoria III: 

 1. TOMCZAK Kacper - Staroźreby (punktów 3)
 2. KOPACZEWSKI Nikodem - Stare Miasto (punktów 2)
 3. SIEJKA Kacper - Rogotwórsk (punktów 1)             

 

              MAKIWARA-KUMITE - juniorzy mężczyźni podkategoria IV:

 1. KOPEĆ Antoni - Mrocza RAION (punktów 3)
 2. MADZIŃSKI Mikołaj - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. WIECZOREK Mikołaj - Bytom (punktów 1)    

 

            MAKIWARA-KUMITE - juniorzy starsi kobiety: 

 1. DYMOWSKA Emilia - Warszawa Pak hok Kung-fu (ex aequo - punktów 3) i LAU Laura - Rynarzewo RAION (ex aequo -punktów 3)
 2. GONIWIECHA Weronika - Bytom (punktów 2)  
 3. BAŁA Aleksandra - Dziewierzewo RAION (punktów 1)  

 

             MAKIWARA-KUMITE - juniorzy starsi mężczyźni podkategoria I: 

 1. MIKOŁAJCZYK Maciej - Stare Miasto (punktów 3)
 2. DERDA Jakub - Stare Miasto (punktów 2)
 3. KOMASIŃSKI Bartosz - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 1) i PAKULSKI Łukasz - Stare Miasto (ex aequo -  punktów 1)    

 

              MAKIWARA-KUMITE - juniorzy starsi mężczyźni podkategoria II: 

 1. DERDA Kamil - Stare Miasto (punktów 3)
 2. KOPEĆ Hubert - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. TOMCZYK Wiktor - Stare Miasto (punktów 1)

 

            MAKIWARA-KUMITE - licealiści młodsi kobiety:

 1. MATUSZEWSKA Natalia - Warszawa Pak hok Kung-fu  (punktów 3)
 2. RYDZYŃSKA Kaja - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. TOŁKIN Daria - Wałcz (punktów 1)
 4. Steinke Małgorzata - Wałcz

 

            MAKIWARA-KUMITE - licealiści starsi mężczyźni:

 1. PASTUSZKA Gabriel - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
 2. GLĘDAŁA Hubert - Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 2)
 3. PIETRZAK Krzysztof - Warszawa Honbu Dojo (punktów 1)
 4. Radzanowski Bartosz - Olsztyn
 5. Robak Kamil - Stare Miasto

 

            MAKIWARA-KUMITE - dorośli kobiety:

 1. NOWAK Katarzyna - Staroźreby (punktów 3)

 

            MAKIWARA-KUMITE - dorośli mężczyźni:

 1. BUZAŁA MArek - Dziewierzewo RAION (ex aequo - punktów 3) i MIKOŁAJCZYK Stanisław - Stare Miasto (ex aequo - punktów 3)
 2. HANZLIK Bartłomiej - Występ RAION (punktów 2)
 3. JANKOWSKI Jakub - Olsztyn (punktów 1)

 

             MAKIWARA-KUMITE - mistrzowie:

 1. GAJEWSKI Marcin - Rogotwórsk (punktów 3)

 

            RENRAKU-WAZA - Młodzicy kobiety:

 1. KARMOWSKA Lena - Dziewierzewo RAION (punktów 3)

   

            RENRAKU-WAZA - kadeci kobiety

 1. MAZUR Weronika - Mrocza RAION (punktów 3)
 2. WŁODARCZYK Natalia - Kazimierz Biskupi (punktów 2)


             RENRAKU-WAZA - kadeci mężczyźni:

 1. SZCZEPAŃSKI Fryderyk - Kazimierz Biskupi (punktów 3)

      

             RENRAKU-WAZA - juniorzy kobiety:

 1. JANASIEWICZ Oliwia - Kazimierz Biskupi (punktów 3)

 

             RENRAKU-WAZA - juniorzy mężczyźni:

 1. KOWALEWSKI Adam - Staroźreby (punktów 3)
 2. KOZŁOWSKI Hubert - Dąbrowa RAION (punktów 2)

 

               RENRAKU-WAZA - juniorzy starsi kobiety:

 1. HORZEWSKA Sylwia - Stare Miasto (punktów 3)

 

             RENRAKU-WAZA - juniorzy starsi mężczyźni:

 1. PAKULSKI Łukasz - Stare Miasto (punktów 3)

 

             TOKUI-KATA - kadeci kobiety:

 1. MAZUR Weronika - Mrocza RAION (punktów 3)

   

             TOKUI-KATA - kadeci mężczyźni:

 1. GACKOWSKI Grzegorz - Rynarzewo RAION (punktów 3)

   

             TOKUI-KATA - juniorzy kobiety:

 1. GAWLIK Wiktoria - Mrocza RAION (punktów 3)

 

            TOKUI-KATA - juniorzy starsi - kobiety:

 1. KUJAWSKA Dominika - Rynarzewo RAION (punktów 3)

 

             TOKUI-KATA - juniorzy starsi - mężczyźni:

 1. KUBAT Tomasz - Bytom (punktów 3)
 2. WITKOWICZ Mateusz - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. SĘGA Oliwier - Rynarzewo RAION (punktów 1)

 

             TOKUI-KATA - licealiści młodsi - kobiety:

 1. RYDZYŃSKA Kaja - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)

 

             TOKUI-KATA - licealiści młodsi mężczyźni:

 1. PASTUSZKA Gabriel - Warszwa Honbu Dojo (punktów 3)
 2. GRZELCZYK Dominik - Stare Miasto (punktów 2)

 

             TOKUI-KATA - dorośli:

 1. BUZAŁA Marek - Dziewierzewo RAION (punktów 3)
 2. NOWAK Katarzyna - Staroźreby

 

             TOKUI-KATA - mistrzowie:

 1. MARCINKOWSKI Artur - Staroźreby (punktów 3)
 2. DENISIUK Artur - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
 3. RŻYSKO Janusz - Ustka Gepard (punktów 1)

 

             KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE - juniorzy:

 1. WIECZOREK Mikołaj - Bytom (punktów 3)

          

               KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE - juniorzy starsi kobiety:

 1. GONIWIECHA Weronika - Bytom (punktów 3)

 

              KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE - juniorzy starsi mężczyźni:

 1. KUBAT Tomasz - Bytom (punktów 3)

 

             KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE - licealiści młodsi mężczyźni:

 1. OBARA Julian - Wałcz (punktów 3)

 

             KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE - mistrzowie:

 1. DENISIUK Artur - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
 2. SOKOŁOWSKA Agnieszka - Bytom (punktów 2)

 

          KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO - juniorzy starsi i licealiści młodsi:

 1. Zespół Stare Miasto: HORZEWSKA Sylwia, GRZELCZYK Dominik, MIKOŁAJCZYK Maciej (punktów 3x3)
 2. Zespół Warszawa Honbu Dojo: SZWAŁEK Zofia, PASTUSZKA Gabriel, PIETRZAK Krzysztof  (punktów 3x2)

 

          KATA TSUNAMI Z BRONIĄ INDYWIDUALNIE - kadeci mężczyźni: 

 1. SZLENK Jakub - Bytom (punktów 3)
 2. BERGER Dawid - Bytom (punktów 2)

   

           KATA TSUNAMI Z BRONIĄ INDYWIDUALNIE - juniorzy kobiety: 

 1. KNAPCZYK Klaudia - Bytom (punktów 3)

 

           KATA TSUNAMI Z BRONIĄ INDYWIDUALNIE - juniorzy mężczyźni: 

 1. WIECZOREK Mikołaj - Bytom (punktów 3)
 2. KONAT Kacper - Bytom (punktów 2)

 

          KATA TSUNAMI Z BRONIĄ INDYWIDUALNIE - juniorzy starsi mężczyźni:

 1. KUBAT Tomasz - Bytom (punktów 3)

 

           KATA TSUNAMI Z BRONIĄ INDYWIDUALNIE - kadeci mężczyźni: 

 1. PASTUSZKA Gabriel - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
 2. PIETRZAK Krzysztof - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)

 

           KATA TSUNAMI Z BRONIĄ INDYWIDUALNIE - mistrzowie:

 1. SOKOŁOWSKA Agnieszka - Bytom (punktów 3)
 2. DENISIUK Artur - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)   

   

            POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNIE - kadeci:

 1. LEPER Agata - Mrocza RAION (punktów 3)

 

               POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNIE - juniorzy starsi:

 1. ROSIŃSKA Oliwia - Dąbrowa RAION (punktów 3)
 2. KUJAWSKA Dominika - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. ŁUCZYK Julia - Mrocza RAION (ex aequo - punktów 1) i MORACZEWSKI Filip - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 1)

 

            POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNIE - licealiści młodsi:

 1. WIŚNIEWSKA Oliwia - Rynarzewo RAION (punktów 3)

 

            POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNIE - mistrzowie kobiety:

 1. MATUSZEWSKA Aleksandra - Wrocław Taekwon-do (punktów 3)
 2. SZCZYPKOWSKA Aleksandra - Wrocław Taekwon-do (punktów 2)

 

            POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNIE - mistrzowie mężczyźni:

 1. DOLNY Wojciech - Wrocław Taekwon-do (punktów 3)
 2. PUŁKOWNIK Tadeusz - Wrocław Taekwon-do (punktów 2)
 3. RŻYSKO Janusz - Ustka Gepard (punktów 1)
 4. Puczyński Bogdan - Warszawa Puczyński (ex aequo) i Tkacz Sławomir - Piastów Karate Shotokan (ex aequo)

 

            POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY - juniorzy:

 1. Zespół Kowalewo RAION: PIĄTEK Martyna, PIETRYKOWSKA Kinga, WOJTKIEWICZ Amelia (punktów 3x3)    

     

            POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY - juniorzy starsi:

 1. Zespół Rynarzewo RAION: KUJAWSKA Dominika, LAU Laura, SOBEK Julia, WIŚNIEWSKA Oliwia, WIŚNIEWSKI Mateusz (punktów 5x3)
 2. Zespół Mrocza RAION: LEPER Kinga, ŁUCZYK Julia, RUSINEK Dawid, RUSINEK Jakub (punktów 4x2) 

 

             POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY - mistrzowie podkategoria A:

 1. Zespół Hartlepool Aikido: SWOBODA Jacek, BIERNAT Adam (ex aequo - punktów 2x3) i Zespół Piastów Ju-jitsu i Karate Shotokan: JURCZAKOWSKI Adam, WIĘCH Robert (ex aequo - punktów 2x3)

 

             POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY - mistrzowie podkategoria B:

 1. Zespół Warszawa Vinh Xuan Kung-fu: NGUYEN Kim Cao, NGUYEN Phuong Thang, Phan Viet Dong, NGUYEN Viet Cuong, DANG Minh Tien, Ho Sy Tuan (punktów 6x3)
 2. Zespół Warszawa Vinh Xuan Kung-fu: NGUYEN Van Oanh, NGUYEN Ngoc Tien, TRAN Thanh Hoai, PHAM Quang Luc, BUI Thi Bao Van, VU Anh Tuan, NGUYEN Phung Thang, NGUYEN Kim Cao (punktów 8x2)

   

             ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny- młodzicy kobiety:

 1. KARMOWSKA Lena - Dziewierzewo RAION (punktów 3)

 

                ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - młodzicy mężczyźni:

 1. POPIOŁEK Wiktor - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)

 

             ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - kadeci kobiety:

 1. WĘGLICKA Marta - Dziewierzewo RAION (punktów 3)

 

               ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - kadeci mężczyźni: 

 1. POPIOŁEK Antoni - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)

 

            ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - juniorzy kobiety:

 1. ŻAKOWSKA Antonina - Kowalewo RAION (punktów 3)

 

                ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - juniorzy mężczyźni:

 1. BULIŃSKI Nikodem - Dziewierzewo RAION (punktów 3)

 

                ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - juniorzy starsi kobiety: 

 1. LICZBIK Oliwia - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)

 

                ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - licealiści młodsi mężczyźni:

 1. BIERNAT Adam - Hartlepool Aikido (punktów 3)

 

                ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - mistrzowie: 

 1. DENISIUK Artur - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
 2. NOWAK Waldemar - Krośniewice (punktów 2)
 3. KOWALSKI Mariusz - Colchester (ex aequo - punktów 1) i SWOBODA Jacek - Hartlepol Aikido (ex aequo - punktów 1)

 

            ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - najmłodsi mężczyźni:

 1. ZAWADZKI Marcel - Lubostroń RAION (punktów 3)

                         

              ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - Młodzicy kobiety:

 1. KARMOWSKA Lena - Dziewierzewo RAION (punktów 3)
 2. PARADOWSKA Maria - Rynarzewo RAION (punktów 2)

 

               ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - młodzicy mężczyźni:

 1. ANIUKIEWICZ Marcin - Rynarzewo RAION (punktów 3)

 

             ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - kadeci kobiety:

 1. JESZKE Marcelina - Mrocza RAION (punktów 3)
 2. LUPA Maja - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. WĘGLICKA Marta - Dziewierzewo RAION (punktów 1)

 

             ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - kadeci mężczyźni:

 1. NOWAK Nikodem - Staroźreby (punktów 3)

 

            ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - juniorzy kobiety:

 1. WOJTKIEWICZ Amelia - Kowalewo RAION (punktów 3)

 

             ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - juniorzy mężczyźni:

 1. BULIŃSKI Nikodem - Dziewierzewo RAION (punktów 3)
 2. KOPEĆ Antoni - Mrocza RAION (punktów 2)

 

             ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - juniorzy starsi kobiety:

 1. ROSIŃSKA Oliwia - Dąbrowa RAION (punktów 3)                                                                                
 2. PIĄTEK Martyna - Kowalewo RAION (punktów 2)
 3. KAŹMIERCZAK Martyna - Dąbrowa RAION (ex aequo - punktów 1) i LICZBIK Oliwia - Nowa Wieś Wielka RAION (ex aequo - punktów 1)           

 

             ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - juniorzy starsi mężczyźni:

 1. KOPEĆ Hubert - Mrocza RAION (punktów 3)   
 2. KOMASIŃSKI Bartosz - Rynarzewo RAION (punktów 2)   

 

            ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - licealiści młodsi mężczyźni:

 1. BIERNAT Adam - Hartlepool Aikido (punktów 3)

 

            ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - dorośli:

 1. DYPOLT Przemysław - Lubostroń RAION (punktów 3)      

 

            ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - mistrzowie:

 1. DENISIUK Artur - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)                                         
 2. NOWAK Waldemar - Krośniewice (punktów 2)  
 3. KOWALSKI Mariusz - Colchester (ex aequo - punktów 1) i SWOBODA Jacek - Hartlepool Anglia (ex aequo - punktów 1)

 

             ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Zespołowe Strzelanie Salwami - najmłodsi:

 1. Zespół Lubostroń RAION: DYPOLT Maksymilian, WOŹNIAK Katarzyna, ZAWADZKI Marcel (punktów 3x3)

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Zespołowe Strzelanie Salwami - juniorzy:

 1. Zespół Rynarzewo RAION: KUJAWSKA Dominika, MORACZEWSKI Filip, WIŚNIEWSKI Mateusz (punktów 3x3)
 2. Zespół Rynarzewo/Kowalewo RAION: KAŁKA Wiktoria - Rynarzewo (punktów 2), SZATKOWSKA Patrycja - Rynarzewo (punktów 2), ŻAKOWSKA Antonina - Kowalewo (punktów 2)            

 

             ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Zespołowe Strzelanie Salwami - juniorzy starsi:

 1. Zespół Rynarzewo/Dąbrowa/Lubostroń RAION: SOBEK Julia - Rynarzewo (punktów 3), ROSIŃSKA Oliwia - Dąbrowa (punktów 3), TAFELSKI Krzysztof - Lubostroń (punktów 3)                   

        

            ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Tatarski Pojedynek Łuczniczy - juniorzy starsi:

 1. LICZBIK Oliwia - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)   

 

            ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Tatarski Pojedynek Łuczniczy - licealiści młodsi:

 1. BIERNAT Adam - Hartlepool Aikido (punktów 3)

   

            ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Tatarski Pojedynek Łuczniczy - mistrzowie:

 1. KOWALSKI Mariusz - Colchester (punktów 3)       
 2. SWOBODA Jacek - Hartlepool Aikido (punktów 2)     

 

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

 

   Klasyfikacja drużynowa ustalana jest poprzez zsumowanie punktów za zajęte przez reprezentantów danego ośrodka miejsca medalowe:

 1. za złoty medal – 3 punkty, 
 2. za srebrny – 2 punkty, 
 3. za brązowy – 1 punkt.

      Oto klasyfikacja drużynowa:

      (przygotował ją mistrz Rafał Słomkowski 6 dan, lider Szkoły Walki RAION):

 1. Drużyna ośrodka Rynarzewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 150
 2. Drużyna z miejscowości Rogotwórsk w woj. mazowieckim, reprezentująca SKS „Jutrzenka” Rogotwórsk - punktów 119
 3. Drużyna ze Starego Miasta w woj. wielkopolskim, reprezentująca Ośrodek Karate Tsunami w Starym Mieście - punktów 117
 4. Drużyna z miasta Bytom w woj. śląskim, reprezentująca Śląskie Centrum Karate Tsunami  - punktów 95
 5. Drużyna ośrodka Mrocza w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 85
 6. Drużyna ośrodka Dziewierzewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 56
 7. Drużyna ośrodka Lubostroń w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 53
 8. Drużyna z miasta Kazimierz Biskupi w woj. wielkopolskim, reprezentująca Ośrodek Karate Tsunami w Kazimierzu Biskupim - punktów 52
 9. Drużyna ośrodka Nowa Wieś Wielka w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 51
 10. Drużyna gospodarzy z Warszawy, reprezentująca Honbu Dojo Centralną Szkołę Karate Tsunami  - punktów 45
 11. Drużyna ośrodka Dąbrowa w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 40
 12. Drużyna ośrodka Kowalewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 40
 13. Drużyna z miejscowości Staroźreby w woj. mazowieckim, reprezentująca Klub Karate Tsunami „Shuriken” Staroźreby - punktów 40
 14. Drużyna Vinh Xuan z Warszawy, reprezentująca Szkołę Wietnamskiej Sztuki Walki Vinh Xuan Wing Chun Kung-fu, na czele drużyny stał wielki Mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan - punktów 34
 15. Drużyna z miejscowości Wilkowice w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Akademię Mieszanych Sztuk Walki Wilkowice - punktów 30
 16. Drużyna Pak Hok Kung-fu z Warszawy, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Pak Hok Kung-fu - punktów 27
 17. Drużyna Aikido z miasta Hartlepool w północnej Anglii z hrabstwa Durham w Wielkiej Brytanii, reprezentująca Akademię Aikido Hartlepool - punktów 27 
 18. Drużyna z miasta Krośniewice w woj. łódzkim, reprezentująca Krośniewicki Klub Karate Tsunami - punktów 25
 19. Drużyna z miasta Ustka w woj. pomorskim, reprezentująca UKS „Gepard” w Ustce - punktów 24
 20. Drużyna z miasta Ryki w woj. lubelskim, reprezentująca Rycki Klub Karate Tsunami - punktów 19
 21. Drużyna ośrodka Występ w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION  - punktów 17
 22. Drużyna z miasta Wałcz w woj. zachodniopomorskim, reprezentująca Ośrodek Karate Tsunami w Wałczu, na której czele stał ks. Grzegorz Badziąg 6 dan - punktów 13
 23. Drużyna z miasta Włocławek w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Academy Martial Arts Włocławek - punktów 12
 24. Drużyna z miasta Kutno w woj. łodzkim, reprezentująca Kutnowski Klub Karate Tsunami - (ex aequo - punktów 11) i Drużyna z miasta Wrocław w woj. dolnośląskim, reprezentująca Polski Zrzeszenie Taekwon-do - (ex aequo - punktów 11)
 25. Drużyna Karate Tsunami z miasta Colchester w południowej Anglii z hrabstwa Essex w Wielkiej Brytanii – reprezentująca Polonię angielską - punktów 9
 26. Drużyna z miasta Sztokholm w Szwecji, reprezentująca Klub Valhalla Fighting Club Stockhom, na której czele stał instruktor Patryk Kruszewski - punktów 8
 27. Drużyna z miasta Piastów w woj. mazowieckim, reprezentująca Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan - punktów 8
 28. Drużyna z miasta Olsztyn w woj. warmińsko-mazurskim, reprezentująca Olsztyński Klub Karate Tsunami - punktów 5
 29. Drużyna z miasta Ustka w woj. pomorskim, reprezentująca Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan, którą kieruje mistrzyni Agnieszka Ciesielska 1 dan - punktów 5  
 30. Drużyna z miasta Kraków w woj. małopolskim, reprezentująca Kindai Ryu Bu-Jitsu Kraków - punktów 0 
 31. Drużyna Jiu-jitsu, reprezentująca Szkołę Walki Bogdan Puczyński z siedzibą w Warszawie - punktów 0 
 32. Drużyna Van Truong z Warszawy, reprezentująca Wietnamską Szkołę Walki Van Truong Vo Quan, na czele drużyny stał mistrz Nguyen Viet Ha - punktów 0

   W związku z tym kierownicy trzech pierwszych drużyn, które w klasyfikacji drużynowej zdobyły I, II, III miejsce, otrzymali pamiątkowe statuetki, a wszystkich startujących drużyn - zestaw trzech medali jako pamiątkę Mistrzostw Polski. 

 

   Serdecznie gratulujemy zwycięskim zawodnikom i zwycięskim drużynom.

  

 

List gratulacyjny prezesa Federacji

 

   W maju 2019 roku prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszard Murat 10 dan wystosował do wszystkich uczestników Mistrzostw Polski list gratulacyjny o następującej treści:

 

GRATULACJE

  

   Serdecznie gratuluję sukcesów, odniesionych na XIV Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami w sobotę 6 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Każdy wie, a już najbardziej ja sam, jak wiele trzeba ćwiczyć, jak często, jak systematycznie i z jak wielkim zaangażowaniem, aby osiągnąć sukcesy w tak trudnej dziedzinie, jaką są sztuki walki.

  

   Angażowanie się we właściwe uprawianie sztuk walki jest godne najwyższej pochwały i uznania. Przede wszystkim kształtuje ciało i charakter, ogranicza lenistwo, kombinowanie i życie na koszt innych, a także odciąga od niewłaściwych rzeczy, jak używki itp., które są coraz większą plagą ludzkości. Zapewnia użyteczny cel w życiu, a przecież nie bez powodu już w starożytności słynny filozof Seneca stwierdził: Życie bez celu jest błądzeniem.

  

   Niemało starszych osób twierdzi – na podstawie swych obserwacji – jakoby cała polska młodzież jest stracona, to znaczy zdemoralizowana przez używki, komputery i telefony, a ściślej poprzez uzależnienie od nich. Postawa uczestników Mistrzostw, także Twoja, jest dowodem, że to twierdzenie nie odnosi się do wszystkich i że są w naszym kraju osoby, które mogą być wzorem dla innych. Taki przekaz, za pośrednictwem wizji i przykładu, cały czas idzie w świat dzięki telewizyjnej relacji z Mistrzostw, jaką ciągle mogą w Internecie oglądać zainteresowani.

  

List Marszałka Struzika

  

   Korzyści z uprawiania sztuk walki trafnie przedstawił najważniejszy dostojnik na Mazowszu – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik (lekarz z wykształcenia) w swym liście, właśnie z okazji XIV Mistrzostw Polski. Zaadresował go do mnie jako organizatora tej imprezy, ale swe słowa skierował do wszystkich uczestników Mistrzostw, także do Ciebie.

 
   W załączeniu przekazuję kopię tego listu Marszałka Struzika do ewentualnego wykorzystania, np. w szkole.

  

Relacja z Mistrzostw z wynikami

  

   Pisemna relacja z XIV Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami, wraz ze szczegółowymi wynikami rozgrywek w poszczególnych konkurencjach podana jest na dwóch stronach internetowych: www.karatetsunami.eu i www.federacjasztukwalki.pl


   Do tej relacji należy odsyłać zainteresowanych, którzy chcieliby ewentualnie sprawdzić uzyskane przez Ciebie wyniki.

  

Relacja telewizyjna

  

   Pełna wizyjna relacja z Mistrzostw Polski prezentowana była na bieżąco (w dniu 6 kwietnia 2019 roku od godz. 10) w Telewizji Internetowej, obecnie najwygodniejszej i najbardziej popularnej telewizji. W związku z tym Mistrzostwa Polski mogli oglądać na żywo wszyscy zainteresowani na całym świecie, w każdym komputerze i telefonie.


   Obecnie także można oglądać tę telewizyjną relację na dwóch kanałach telewizyjnych, na których nadawana była na bieżąco w dniu imprezy: 

   W celu oglądania tych relacji należy wstawić do komputera podane wyżej linki. 

  

Płyta z fotografiami


   W załączeniu przekazuję płytę z setkami fotografii z Mistrzostw Polski, które wykonali: Marta Adamkowska, Andrzej Kwiatkowski, Monika Sumińska i Agnieszka Ziółkowska. Na pewno na niektórych z nich także Ty widniejesz. Fotografie te możesz wykorzystywać do własnych celów.

  

Fotoalbum z Mistrzostw

 
   Główny fotograf Mistrzostw, ppłk pil. Andrzej Kwiatkowski z Radomia wykonał książkę – kolorowy fotoalbum w formacie A4, w którym przedstawił kilkaset wybranych fotografii ukazujących Mistrzostwa.

 

   W załączeniu przekazuję kopię wstępu do tego fotoalbumu, zawierającego podstawowe informacje o Mistrzostwach Polski.

 

   Książkę tę można zamówić bezpośrednio u niego, pisząc do niego na e-mail endriu11@wp.pl lub dzwoniąc do niego pod numer 606 977 490.


   Warto mieć tę książkę jako pamiątkę na całe życie.

  

Następne Mistrzostwa Polski 2020

  

   Mam nadzieję, że uzyskane dotychczas sukcesy powtórzy Pani, a być może nawet zwiększy na następnych XV Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, które odbędą się w tej samej hali widowiskowo-sportowej w Warszawie za rok, w sobotę 4 kwietnia 2020 roku.

 

   Serdecznie zapraszam na te Mistrzostwa i życzę osiągnięcia w nich jak największych sukcesów.

 

   Mistrzostwa te odbędą się według tych samych zasad, jak MP w 2018 roku, określonych w Regulaminie, który podany jest do wiadomości publicznej na stronach internetowych: www.karatetsunami.eu i  www.federacjasztukwalki.pl

 

   Rozgrywki prowadzone będą w tych samych konkurencjach, ale dojdzie do nich kolejna: Nunchaku-kumite, z użyciem nunchaku (w postaci bezpiecznych atrap, wykonanych z pianki). Zasady jej rozgrywania będą identyczne, jak konkurencji: Szermierka na miecze i Walka na noże.

 

Odznaczenie: ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
DLA SZTUK WALKI Klasy I
 

  

   Przekazuję także informacje na temat unikalnej kwestii – odznaczenia, które być może odnoszą się także do Ciebie, biorąc pod uwagę osiągnięte przez Ciebie sukcesy.

 

   We wrześniu br. w siedzibie Federacji w Warszawie wręczone zostaną pierwsze egzemplarze (100 egzemplarzy) prestiżowego odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I.

 

   Odznaczenie to według przepisów otrzymać mogą:

 • instruktorzy różnych stylów, zasłużeni w szkoleniu i rozwoju sztuk walki;
 • kierownicy drużyn startujących w Mistrzostwach Polski;
 • sędziowie i osoby funkcyjne Mistrzostw Polski;
 • wyjątkowo inne zasłużone osoby;
 • zawodnicy (bez względu na wiek), którzy w zawodach o najwyższej randze, jakimi są Mistrzostwa Polski, zdobyli (biorąc pod uwagę łącznie wszystkie dotychczasowe Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami – czternaście):                                                                                                                                                   a)   co najmniej trzy dowolne medale;       
       b)   albo co najmniej jeden medal złoty; 

         ale wszyscy wymienieni wyżej pod warunkiem, że są członkami Federacji. 

 

   Dalej w tym liście gratulacyjnym podane zostały informacje na temat składania wniosków o to odznaczenie oraz terminy i zasady jego wręczania.

 

   Informacje te przedstawione są na niniejszej stronie w innym artykule pt. Prestiżowe odznaczenie: Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I, do którego odsyłamy zainteresowanych.

 

    Lista osób odznaczonych Złotym Krzyżem Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I w kolejności alfabetycznej nazwisk  wraz z uzasadnieniem rodzaju zasług będzie podana do wiadomości publicznej na dwóch stronach: www.federacjasztukwalki.pl i www.karatetsunami.eu w dziale:

WYKAZ ODZNACZONYCH PRESTIŻOWYM MEDALEM Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I. 

 

 

Kolejne

XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami

 4 kwietnia 2020 roku, Warszawa

 

   Kolejne, XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami odbędą się w sobotę 4 kwietnia 2020 roku w Warszawie.

  

   Informacje na ten temat przedstawione są na niniejszej stronie w innym artykule pt. Najbliższe kolejne XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami, do którego odsyłamy zainteresowanych.


   Na imprezie tej wszyscy zawodnicy będą mieć możliwość sprawdzenia swych umiejętności:

 • medaliści walcząc o utrzymanie zdobytych miejsc, 
 • pozostali - walcząc o zdobycie lepszych wyników.

   Już teraz warto zacząć przygotowania do tych Mistrzostw Polski, mając na świeżo w pamięci obserwacje i doświadczenia z Mistrzostw odbytych w bieżącym roku.

 

Federacja

 Renmei  

   XV Otwarte Mistrzostwa Polski   

Karate Tsunami

odbędą się w sobotę 4 kwietnia 2020 roku

w godz. 10-18 w hali sportowej

w Warszawie Falenicy przy ul. Poezji 5.

  

Zapraszamy. 

 Warszawa

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015165
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com